Top 10 similar words or synonyms for bashkësia

bashkësinë    0.741431

bashkësisë    0.701865

bashkësi    0.696175

komunitetet    0.673285

përkatësia    0.658710

bashkësive    0.650682

bashkësitë    0.650331

tërësia    0.646883

qeverisja    0.636712

vetëqeverisjes    0.635401

Top 30 analogous words or synonyms for bashkësia

Article Example
Bashkësia partitive Le të jetë dhënë bashkësia "S", atëherë bashkësia formula_1, e të gjitha nënbashkësive të bashkësisë "S" quhet bashkësi partitive (anglisht "power set") e bashkësisë"S".
Bashkësia partitive Bashkësia formula_1 formon Grup Abelian në lidhje me operacionin Diferenca simmetrike (elementi njësi i këtij grupi është bashkësia e zbrazët ndërsa ç'do element tjetër është element inverz i vetvehtes).
Bashkësia partitive Bashkësia formula_1 është gjysëmgrup komutativ në lidhje me prerjen e bashkësive.
Bashkësia partitive Nëse "S" është bashkësi e fundme me |"S"| = "n" elemente atëherë vlen formula_5
Bashkësia Evropiane Bashkësia Evropiane mund të quhet ndryshe dhe Komuniteti Evropian.
Bashkësia partitive Nëse "S" është bashkësia {"x", "y", "z"}, atëherë lista e të gjitha nënbashkësive të "S" është kjo:
Bashkësia partitive Ç'do nënbashkësi "F" e formula_1 quhet familje bashkësish " mbi "S".
Bashkësia partitive pra bashkësia partitive e "S" është
Bashkësia partitive Bashkësia formula_1 , së bashku me operacionet Unioni bashkësive, Prerja e bashkësive dhe komplementi i bashkësive është një shembull tipik i një algjebre e cila quhet Algjebra e Booleit.
Bashkësia partitive Pasi plotësohet ligji distributiv që i lidh dy operacionet e fundit përfundojmë se formula_1 është edhe unazë komutative.