Top 10 similar words or synonyms for zakladniki

NotFoundError    0.789

Top 30 analogous words or synonyms for zakladniki

Article Example
Protovestiarij Protovestiarije so dokazano imeli tudi zasebniki, pri katerih so služili kot predstojniki služinčadi in zakladniki.
Meroë Na vrhuncu moči so kralji Meroëja vladali dolini Nila v dolžini preko 1.000 km. Kralji so delili oblast s kraljico-materjo ("kandáke", naziv za kraljico mati, ki se je dolgo obdržal v Nubiji in Etiopiji), dvorjani so bili zakladniki, čuvarji pečata, vodje arhivov, glavni pisarji in dr.
Mangup V 14. stoletju je Mangup postal središče Kneževine Teodoro, ki je bila tesno povezana s Trapezundskim cesarstvom. Vladajoča dinastija Gabras (grško) ali Hovra (turško) je bila bizantinsko-armenskega porekla in je izhajala iz trapezundske cesarske hiše. V poznem 14. stoletju je ena veja dinastije emigrirala v Moskvo, kjer je ustanovila Simonov samostan. Moskovski Gabrasi so postali zanani kot dedni zakladniki Velike moskovske kneževine. V 16. stoletju so se preimenovali v Golovin.
Almohadi Vsaka enota, ki jo vodil "mohtasib", je imela strogo notranjo hierarhijo. Razdeljena je bila na dva dela: v prvem so bili zgodnji privrženci, v drugem pa kasnejši prišleki. Vsakemu delu je poveljeval "mizwar" (ali "amswaru"). Sledili so zakladniki ("sakkakin"), ki so bili zadolženi za kovanje denarja, pobiralci davkov in blagajniki. Sledila je redna vojska ("jund"), njej pa mujezini, čuvaji Korana ("hafidh") in hizbi. Njim so sledili lokostrelci, naborniki in sužnji. Ibn Tumartov najbližji sodelavec in glavni strateg Al Bašir, ki je prevzel vlogo političnega komisarja, je v masmudskih plemenih uvedel doktrinarno disciplino.
Banffy Madžarski kralj Ladislav IV. Kuman, je po neuradni listini gradova Dolnje Lendave in Nemethyja (Lenti) s pripadajočimi mesti in gospostvi podaril Štefanu, sinu nekdanjega hrvaškega bana Haholda. Rodbina Hahold je bila nemškega izvora, kasneje so prevzeli ime Bánffy. Za časa skoraj 350-letne nadvlade Bánffyjev je srednjeveška Lendava dosegla vrh svojega razvoja. Plemenita družina je poleg uveljavljanja pravic iz velikih posesti imela tudi vlogo mecena. Bánffyji so prispevali levji delež v procesu, v katerem se je razmeroma neprepoznavno mesto od naselitve Madžarov do druge polovice 16. stoletja razvilo v pomembno gospodarsko in kulturno središče širšega geografskega območja. Najprestižnejši predstavniki družine so zasedali najvišje funkcije v madžarskem sistemu oblasti. Med drugimi so bili dedni veliki župani županije Zala, hrvaški bani, visoki državni častniki (glavni točaji, zakladniki, ključarji, državni sodniki, škofje itd.), enkrat so imeli celo naziv palatina. Kasneje so is pridobili celo pravico do kovanja lastnega denarja.