Top 10 similar words or synonyms for vzpodbujal

spodbujal    0.799781

podpiral    0.699589

spodbudil    0.696485

priporočal    0.689143

nalagal    0.686342

vabil    0.686194

reševal    0.685038

pozival    0.682664

podprlo    0.678778

vzdrževal    0.669228

Top 30 analogous words or synonyms for vzpodbujal

Article Example
Peter Veliki Peter se je zavedal, kako zaostala je Rusija. Sam je hrepenel po znanju in ga vzpodbujal na vse mogoče načine. Vabil je tuje strokovnjake na delo v Rusijo in vzpodbujal študij v tujini.
Filip Drzni Filip je bil podpornik umetnosti. Zbiral je rokopise, kodekse, kupoval dragocenosti, odlične tkanine, vzpodbujal slikarje.
Prusija Vzpodbujal je razvoj gospodarstva, pospeševal kmetijstvo in vabil protestantske begunce iz Evrope na redko naseljena ozemlja vzhodne Prusije.
Ludwig Prandtl Njegova mati je bila zelo bolna, zato je več časa prebil z očetom, profesorjem tehnike. Oče ga je vzpodbujal za opazovanje narave in na razmišljanje o svojih opazovanjih.
Friderik Viljem I. Pruski Izdelal je načrt gospodarskega razvoja in omogočil njegovo uresničitev z ustreznimi predpisi, omejitvami in vzpodbudami, tako v mestu, kot na deželi. Vzpodbujal je melioracijska dela za izboljšanje tal. Prepovedal je izvoz surovin (npr. volne) in uvoz izdelkov (npr. tkanin), vzpodbujal domače in tuje podjetnike in strokovnjake k odpiranju delavnic in tovarn (npr. tekstilni obrat "Lagerhaus" v Berlinu, ki je dobil naročilo za opremo vojske). Bogatim meščanom je naročil, naj gradijo velike hiše, Berlin se je povečal na 80.000 prebivalcev.
Delitve Poljske Poljski parlament se je upiral ratifikaciji takšne pogodbe in Poniatowski je v zahodnem, zlasti angleškem tisku vzpodbujal pisanje proti brezpravnosti delitve. A so velesile zagrozile, da bodo anektirale še večja ozemlja. Tako je sejm 30. septembra 1773 naposled ratificiral pogodbo.
James Nasmyth James Nasmyth je bil najmlajši sin slikarja Alexandra Nasmytha (1758-1840). Eden od Alexandrovih konjičkov je bila mehanika in je porabil ves svoj prosti čas, da je pri delu z različnimi snovmi vzpodbujal svojega sina.
Karel I. Ogrski Karel je vzpodbujal viteško kulturo, organiziral turnirje, vpeljeval nove viteške naslove, podeljeval čeladne perjanice kot osebne simbole zvestim podanikom. Leta 1326 je ustanovil red sv. Jurija, simbolno povezavo med kraljem in zvestim mu plemstvom.
Intelektualna lastnina Intelektualna lastnina je vrsta lastnine, ki je produkt človeške pameti in je ime pravnega koncepta, ki skrbi za varovanje intelektualne aktivnosti oz. znanja. Pravni koncept opredeljuje pravice avtorja nad njegovo intelektualno stvaritvijo in pravice javne dostopnosti do teh stvaritev. Znanje ščiti zato, da bi pospeševal razširjanje in uporabo intelektualnih stvaritev, ter vzpodbujal pošteno trgovino, ki prispeva h gospodarskemu in socialnemu razvoju družbe.
Avstrija Po padcu rimskega imperija so ozemlje napadli Huni, Langobardi, Ostrogoti, Bavarci, Slovani in Avari. Karel Veliki je zavzel območje leta 788, vzpodbujal kolonizacijo in širil krščanstvo. Kot del vzhodne Frankije so bili glavni deli sedanje Avstrije podeljeni Babenberžanom. Območje je bilo znano kot Vzhodna mejna krajina ("Marchia Orientalis") in je leta 976 prešlo v last Leopolda I. Babenberškega.