Top 10 similar words or synonyms for vzpodbuditi

usklajevati    0.744534

spodbujati    0.736092

olajšati    0.719865

omogočati    0.715347

izboljševanje    0.714141

informirati    0.709213

pospešiti    0.704743

vzpodbujanje    0.698437

izboljšati    0.693532

učv    0.680115

Top 30 analogous words or synonyms for vzpodbuditi

Article Example
Radioamaterstvo Namen SOTA programa je vzpodbuditi radioamatersko dejavnost z vrhov hribov in gora v
De administrando imperio Konstantin VII. je bil cesar-učenjak, ki je poskušal v Bizantinskem cesarstvu vzpodbuditi učenje in šolanje. Napisal je mnogo del, med njimi tudi "De ceremoniis", razpravo o vedenju in procedurah na cesarskem dvoru in biografijo svojega starega očeta Bazilija I.
Henry Harley Arnold 24. februarja 1927 se mu je v Fort Rileyju rodil sin David Lee Arnold. Naslednje leto je napisal in izdal serijo šestih knjig mladinske fantastike "Bill Bruce Series", s katerimi je hotel vzpodbuditi zanimanje mladih za letenje.
Odprtokodna programska oprema Glavni cilj ustanovitve centra je vzpodbuditi razvoj, širjenje in uporabo programske opreme in rešitev temelječih na odprti kodi. Zaradi tega so v okviru ustanovitve COKS-a zagotovili sistemsko podporo, klicni center in razvoj aktualnih odprtokodnih rešitev. Med glavne naloge centra sodijo nudenje pomoči in svetovanje uporabnikom pri rešitvah, temelječih na odprti kodi, ter svetovanje javnemu sektorju pri uvajanju, implementaciji in uporabi odprtokodnih rešitev.
Načrtovanje pasivne hiše Tudi pri nas bi pri novogradnjah in obnovi obstoječega stavbnega fonda morali upoštevati načela trajnostnega razvoja: zagotoviti še večjo rabo obnovljivih virov energije in ekološko sprejemljivih, obnovljivih materialov, upoštevati in razviti nove, tržno sprejemljive, standardizirane načine trajnostne gradnje, vzpodbuditi njihovo širšo uporabo, usposobiti izvajalce in vzpostaviti slovenski standard za pasivne hiše z upoštevanjem lokalnih klimatskih posebnosti in z omejitvijo rabe neobnovljivih virov energije.
Nagrada Viljema Puticka Nagrado Viljema Puticka podeljuje Društvo za raziskovanje jam Ljubljana za najboljši jamarski raziskovalni dosežek leta. Za dosežek šteje pomembno raziskovanje nove jame ali pomembno odkritje novih delov že znane jame, ki ima vhod na ozemlju Republike Slovenije. Namen nagrade je zbrati in izpostaviti pomembne dosežke jamarskega raziskovanja in vzpodbuditi jamarje k ustreznemu dokumentiranju odkritij.
Sigismund Luksemburški Sigismund se je že dolgo zavedal, da bi moral vrhovni vladar v cesarstvu poleg svoje osnovne naloge, odstranjevanja javnih nesporazumov, nujno opraviti še naslednje prioritetne naloge: končati razkol v Cerkvi in vzpodbuditi reforme v katoliški cerkvi ter vzpostaviti vezi s pravoslavnimi cerkvami in tako omogočiti skupen nastop kristjanov proti Turkom. Da bi to bilo možno, se je najprej lotil reševanja najbolj perečih problemov znotraj cesarstva.
Motiviranje zaposlenih Cilj nagrajevanja je vzpodbuditi zaposlene k večjemu zadovoljstvupri opravljanju dela, produktivnosti in angažiranosti, posledično pa uspešnosti posameznika in celotne organizacije. Neustrezen odnos do nagrajevanja, tako denarnega kot tudi nedenarnega, lahko privede do nezadovoljstva zaposlenih, upada delovne motivacije in slabih medosebnih odnosov med zaposlenimi. Nagrade morajo biti za posameznika pomembne, pravične, vidne, fleksibilne, za delodajalca pa poleg zadovoljstva delavca tudi ekonomične. Motiviranje pomeni vzpodbujanje vedenja, nagrajevanje pa nagrada za rezultate.
Slovenska tiskovna agencija STA KLUB predstavlja projekt, pod okriljem katerega STA nekajkrat letno organizira okrogle mize z uglednimi osebnostmi ter strokovnjaki. Posamezni dogodki z obravnavo izbranih tem pokrivajo najrazličnejša področja in so kot taki namenjeni različnim ciljnim javnostim. Na ta način želijo vzpodbuditi javni diskurz glede pomembnih družbenih vprašanj ter prispevati k še boljšemu osveščanju in informiranju celotne slovenske javnosti. Poleg tega želijo s pomočjo STA KLUBA še okrepiti prepoznavnost Slovenske tiskovne agencije kot najbolj verodostojnega in kredibilnega vira informacij, nenazadnje pa je namen vzpostaviti dolgoročne prijateljske odnose z naročniki in partnerji. Osrednje ciljne skupine STA KLUBA so namreč ravno naročniki in partnerji STA, pa tudi mediji, strokovna javnost, mnenjski voditelji in nenazadnje širša javnost.
Ruska književnost Štirje pisatelji, ki niso tako znani zunaj Rusije kot njihovi sodobniki, so tudi pomembno prispevali k razvoju ruskega pripovedništva. Gončarov je najbolj znan po svojem romanu "Oblomov" ("Обломов", 1859). Glavni lik Ilja Oblomov je čustvena osebnost, ki si želi le živeti mirno in zadovoljivo življenje, idilično bivanje z veliko spomini iz otroštva, na posestvu svoje družine. Da bi zadržal to idilično stanje, se izogiba vsakršnemu stiku z zunanjim svetom. Njegov prijatelj Stolz in njegova edina ljubezen Olga ga uspeta enkrat vzpodbuditi. Ko uvidi, da njegovi idili preti zunanji svet, se umakne v svoj dom in umre kot mladenič.