Top 10 similar words or synonyms for valvasorjeve

vodnikove    0.779061

bevkove    0.774706

dantejeve    0.745255

szymborske    0.739341

domoznanske    0.735836

žabon    0.735140

folklornega    0.720485

eksegeze    0.719643

novoplatonizma    0.715960

knjižničarske    0.712852

Top 30 analogous words or synonyms for valvasorjeve

Article Example
Slovensko muzejsko društvo Društvo podeljuje Valvasorjeve nagrade, priznanja in diplome za izjemne dosežke na področju muzejstva.
Valvasorjeva nagrada Poleg Valvasorjeve nagrade se podeljuje tudi Valvasorjevo priznanje za pomembne dosežke na muzejskem področju in Valvasorjeva častna priznanja za posebne zasluge pri popularizaciji muzejstva in pomembne donacije muzejem in galerijam.
Primož Debenjak Sin Božidarja in Doris Debenjak, vnuk Rika Debenjaka. Študiral je uporabno matematiko, vendar že ves čas dela kot prevajalec – samostojni kulturni delavec. Živi in dela v Ljubljani. Prevaja zlasti strokovna besedila iz nemščine in v nemščino. Med drugim je - skupaj s svojima staršema Doris in Božidarjem Debenjakom - soavtor Velikega nemško-slovenskega slovarja, Velikega slovensko-nemškega slovarja, Malega nemško-slovenskega in slovensko-nemškega slovarja ter soprevajalec prvega integralnega prevoda Valvasorjeve Slave vojvodine Kranjske. Podvig prevajanja Valvasorjeve Slave vojvodine Kranjske je bil zastavljeno in izpeljano kot veliki projekt družine Debenjak, za kar so vsi trije prejeli odlikovanje Republike Slovenije - Red za zasluge.
Rečica (Završnica) Rečica je potok v Karavankah. Izvira v bližini Valvasorjeve koče pod goro Stol oziroma na južnem pobočju Belščice. Teče zahodno od vrha Smolnik (1075 m) in se pri naselju Moste izliva v potok Završnica, ki se nedaleč od sotočja kot levi pritok izlije v Savo Dolinko.
Idrija Idrija se ponaša z eno najstarejših godb na pihala v Sloveniji - Godbenim društvom rudarjev Idrija. Najstarejša, doslej znana omemba godbe v Idriji je iz Valvasorjeve Slave Vojvodine Kranjske, ki omenja nastop godbe-muzikantov 15. septembra 1686. Pokojni profesor in muzejski delavec Janko Trošt je prišel celo do letnice 1665.
Božidar Debenjak Prejel je nagrado Kidričevega sklada (1976), zlato plaketo Univerze v Ljubljani (1987) ter po upokojitvi 2001 častni naziv zaslužni profesor. Poročen je bil s slovensko prevajalko Doris Debenjak (roj. Krisch), glavno avtorico največjega slovensko-nemškega ter nemško slovenskega slovarja, ki ga je spisala skupaj z možem in sinom Primožem. Tudi monumentalno prevajanje Valvasorjeve Slave vojvodine Kranjske je bil zastavljeno in izpeljano kot veliki projekt družine Debenjak, za kar so vsi trije prejeli odlikovanje Republike Slovenije - Red za zasluge.
Slava vojvodine Kranjske Poleg Janeza Vajkarda Valvasorja velja kot avtorja omeniti tudi Erazma Franciscija, ki je Valvasorjeve sestavke uredil in oblikoval, dodal je tudi razna pojasnila in pripombe, obenem pa je tudi sam sestavil prvo in peto knjigo. Že omenjene pesmi pa je spesnilo kar osem pesnikov, med njimi je bila tudi ženska avtorica – baronica Katarina Regina von Greiffenberg-Seisenegg. Ostali avtorji pesmi so še: Pavel Ritter-Vitezović, Jožef Sisentschelli, Janez Ludvik Prasch, Janez Gregor Dolničar (Thalnitscher), Janez Krstnik Petermann, Krištof Wegleiter in Janez Gabrijel Majer.
Lojze Gostiša Njegovi največji avtorski deli sta trilogija o slikarju Francetu Miheliču (1994-97-99) in "Iconotheca Valvasoriana" (2008), faksimilni natis Valvasorjeve grafične zbirke. Za svoje raziskovalno in organizacijsko delo na umetnostnozgodovinskem področju je prejel nagrado Slovenskega umetnostnozgodovinska društva - nagrado Izidorja Cankarja, državno odlikovanje red za zasluge in nagrado glavnega mesta Ljubljana. V pokoju še vedno deluje kot znanstveni delavec in svetovalec Slovenski akademiji znanosti in umetnosti, kjer je član Fundacije Janeza Vajkarda Valvasorja.
Kamniti most, Škofja Loka Območje je bilo v srednjem veku fevdalna posest freisinških škofov, v tem času v mestu še ni bilo nobenega prehoda čez reko. Ljudi so prek nje vozili brodarji. Most je dal zgraditi takratni freisinški škof Leopold, po izročilu je povzročil precej negodovanja med tlačani, saj so ga morali zgraditi oni, po tistem pa plačevati še mostnino. Predstavljal je del mestnega obrambnega sistema pri severnih vratih v obzidju, ob njem je bil obrambni stolp. Škof je ob kasnejšem obisku prečkal most, ko se mu je med nevihto konj splašil in skupaj z jezdecem padel v naraslo reko, kjer je škof utonil. V izvirni podobi ga prikazujejo med drugim Valvasorjeve upodobitve iz 17. stoletja.
Tomaž Čeč Tomaž Čeč je leta 1990 maturiral v Ljubljani, v založništvu pa je začel delati l. 1998. Zaposlen je bil pri Slovenski založbi in Založniški hiši Primath, je ustanovitelj Založbe Maks Viktor ter soustanovitelj Zavoda Dežela Kranjska. Je oče projekta; pobudnik, vodja, urednik in tehnični urednik, ki je organizacijsko in izvedbeno izpeljal izdajo integralnega prevoda Slave vojvodine Kranjske, projekta, za katerega so prevajalci Božidar, Doris in Primož Debenjak prejeli odlikovanje Republike Slovenije - Red za zasluge ter pomočnik pri izdaji prevoda Valvasorjeve Popolne topografije stare in sodobne nadvojvodine Koroške.