Top 10 similar words or synonyms for uteha

majcena    0.586230

nežnost    0.569934

pesnikova    0.563676

lucinde    0.561257

ljubezniva    0.560990

zakleta    0.558437

posmrtna    0.555154

pipinova    0.554030

očetova    0.550705

wagnerjeva    0.550286

Top 30 analogous words or synonyms for uteha

Article Example
Tihaboj Ime vasi Tihaboj se prvič pojavi leta 1136 kot "Tehaboj" (druge zgodnje omembe so "Tenchebvo" leta 1250, "Techeloy" leta 1343, "Tethenoy" leta 1384, "Teihawoy" leta 1436). Srednjeveški zapisi , da ime izvira iz "*Těxobojь", kar je verjetno osebno ime, sestavljeno iz "*těxa" 'uteha, tolažba' in "*bojь" 'boj'.
Letak V ospredju so naslednje teme: senzacije, čudeži, kriminalna dejanja (popisana v njihovi grobosti in obscenosti), naravne nesreče, človekovo spreobrnenje in poboljšanje, uteha oziroma tolažba duše, politične, vojaške novice in informacije (npr. pozivi sovražnim vojakom k vdaji). Ilustrirani letaki so bili prostor prvih karikatur.
Veliko srce Roman govori o deklici Lari, ki je bila pri petnajstih letih preseljena k stricu in njegovi družini, za katere sploh ni vedela, da obstajajo. V njej se je vedno porajalo neko hrepenenje po pripadnosti. Novo odkriti sorodniki so jo proti njeni volji poslali na šolanje v gimnazijo, in morala se je privaditi na življenje v internatu. Tam se je sprva počutila zelo osamljeno, njena edina uteha so bila pisma mami, ki je nikoli ni poznala. V novem okolju je potem spoznala svojo simpatijo, Simeona, ter še nekaj prijateljic. Začela je slikati v naravi, veliko časa se je potepala okrog, slikala tihožitja in naravo, ter se hkrati predajala romantičnemu sanjarjenju, zaradi česar je občasno tudi izgubila tla pod nogami. V bistvu je Lara takrat, ko je slikala pozabila na vse težave, ki so jo pestile, saj se ni preveč dobro razumela s svojo novo družino. Pri slikanju jo je spodbujal profesor Vidmar. Roman se je zaključil s koncem šolskega leta, in s pričetkom Larine nove ljubezenske zveze.
Makedonska književnost Makedonska književnost je nastopila kot prva književnost najbolj južnega slovanskega naroda, ki je dolgo ohranjal mnoge praslovanske jezikovne oblike, kasneje pa je ta jezik prevzemal mnoge jezikovne značilnosti in oblike ostalih balkanskih jezikovnih skupin, grške, romanske, arbanaške. Prva pismenost v makedonskem jeziku se je pojavila že v devetem stoletju v takratni Klimentovi Ohridski šoli. Prvi zapisi so bili napisani v glagolici, kasneje pa se pojavijo prvi zapisi v cirilici. Od 14. stoletja dalje se je v makedonski književnosti pojavila srbska recenzija staroslovanskega jezika. Tedanji teksti vseno zabeležijo elemente makedonskega ljudskega jezika, zapiske so ustvarili že pisci v 14. stoletju, sledijo Joakim Krčovski- (1750 - 1820), od leta 1814 do 1819 je izdal pet del v madžarskem mestu Budim, napisana so tako da jih lahko razumejo vsi Makedonci in Kiril Pejčinović Tetoec- (1771 - 1845), pisal je v originalnem jeziku. Napisal je znana dela- "Ogledalo"-("Knjiga sija zovomaja"), "Uteha grešnim"- ("Kniga glagolemaja Utešenie grešnim"), "Življenje kneza Lazarja"- ("Žitije Kneza Lazarja"), katero je ostalo v rokopisu. Bilo je dovolj zapisov v ljudskem jeziku, vendar pa je misel o enotnem književnem jeziku dozorela zelo pozno, šele okoli leta 1860, vzporedno s prizadevanji Slovanov, ki so živeli pod turško oblastjo da se branijo pred carigrajsko patriarhijo in vsiljevanjem grškega jezika v liturgiji in pri pouku v šolah. Vendar so Makedonci pri svojih prizadevanjih zagovarjali dve nasprotni stališči. Ena skupina piscev je zagovarjala skupen književni jezik z Bolgari, druga skupina piscev pa je zagovarjala idejo samostojnega makedonskega naroda in posebnega književnega jezika, njen glavni zagovornik je bil Krste Petkov Misirkov-(1874 - 1926), zgodovinar, politik, književni zgodovinar, prevajalec, s svojim delom "Za makedonckite raboti"-(izšlo leta 1903). V svojem delu je dal pregled in dotedanjo jezikovno izkušnjo makedonske pismenosti, predložil je da se za osnovo splošnega makedonskega jezika izbere srednjemakedonski govor. Rojen je bil v vasi Postol v Egejski Makedoniji, kjer je kot otrok in mladinec doživljal vse metode grške, bolgarske in velikosrbske asimilacije, zato je predvideval in poskušal z vsemi sredstvi preprečiti razdelitev Makedonije med sosednje države. Politično je bil pripadnik VMRO in je podpiral akcije te organizacije za politično avtonomijo Makedonije po revolucionarni poti. Misirkov ideje o samostojnem makedonskem knjižnem jeziku ni dočakal, dočakali pa so jo pesniki in pisatelji, ki so preživeli drugo svetovno vojno in NOB. V zbirki pesmi Slavka Janevskega- ("Krvavi niz") je bil prvič uporabljen makedonski književni jezik, uzakonjen pa je bil na zasedanju ANSOM-a "Antifaašističko sobranie na narodnoto osloboduvanje na Makedonija" 2. kolovoza leta 1944. Makedonska abeceda in pravopis sta bila sprejeta leto kasneje 1945. Eden od utemeljiteljev tega jezika je bil filolog Blaže Koneski- (1921 - 1993), avtor več zbirk pesmi, ki je kasneje napisal referat o osnovnih karakteristikah sodobnega makedonskega knjižnega jezika z naslovom- "O razvitku makedonskog književnog jezika", katerega je prebral na Kongresu zveze jugoslovanskih slavistov v Beogradu leta 1957. Makedonski književni jezik je utemeljen na centralno makedonskih govorih veleškem, prilepskem in bitolskem.