Top 10 similar words or synonyms for usklajevati

vzpodbuditi    0.744534

prosocialno    0.725788

spodbujati    0.713203

oglaševalci    0.705893

motiviranost    0.699790

delavčeve    0.697890

ublažiti    0.696941

posluževati    0.694890

omogočati    0.694726

posodobiti    0.694689

Top 30 analogous words or synonyms for usklajevati

Article Example
Deloholizem Deloholiki so nezmožni uravnavati in usklajevati delo ter zasebno življenje . Posledično se pojavijo slabši medosebni odnosi in zakonsko nezadovoljstvo.
Velika depresivna motnja Najpogosteje uporabljena merila za diagnozo depresivnih stanj je najti v revidirani četrti izdaji Diagnostični in statistični priročnik duševnih motenj (DSM-IV-TR) Združenja psihiatrov ZDA in v "Mednarodni klasifikaciji bolezni' '(ICD-10) Svetovne zdravstvene organizacije, ki uporablja izraz " "depresivna epizoda za eno epizodo in ponavljajoča se depresivna motnja za ponavljajoče se epizode. Sistem ICD se po navadi uporablja v evropskih državah, DSM pa v ZDA in številnih drugih neevropskih državah, in avtorji obeh del skušajo vsebine usklajevati. "
Svetovna organizacija za intelektualno lastnino Najvišji organ svetovne organizacije za intelektualno lastnino je Generalna skupščina WIPO. Poleg tega zajema tudi delovna telesa, ki se sestajajo na rednih in izrednih zasedanjih, kot so: WIPO konferenca, Koordinacijski odbor WIPO ter skupščine in izvršilni odbori posameznih unij. Iz Slovenije na teh zasedanjih sodelujejo strokovnjaki iz Ministrstva za gospodarstvo ter Urada RS za varstvo intelektualne lastnine. Njihov namen je usklajevati stališča z drugimi državami članicami EU. Predsedujoča država v EU po navadi predstavlja glavna stališča, vendar ima vsaka država pravico predstaviti in dodati svoje stališče. Evropska komisija ima samo funkcijo opazovalca.
Christiane Nüsslein-Volhard Christiane Nüsslein-Volhard je potem za nekaj let delala kot raziskovalka v Laboratoriju Friedricha Miescherja (del Družbe Maxa Plancka v Tübingenu), potem pa bila leta 1985 imenovana za direktorico Inštituta Maxa Plancka za razvojno biologijo, kjer deluje še danes. Molekularne raziskave je razširila še na drug modelni organizem, ribe cebrice. Poleg vodenja inštituta in raziskovalnega dela se aktivno posveča izboljševanju pogojev za ženske v znanosti. Z lastnimi sredstvi je ustanovila sklad, ki pomaga mladim znanstvenicam usklajevati kariero in zasebno življenje (npr. najemati varuške za otroke).
Mednarodna agencija za raziskave raka Osrednji urad IARC je v Lyonu v Franciji. Naloga agencije je voditi in usklajevati raziskave vzrokov za rak. Zbira tudi, hrani in objavlja podatke o pojavljanju raka po vsem svetu. Njena odgovornost so tzudi monografije o rakotvornih učinkih pri ljudeh za številne učinkovine, zmesi in možnosti izpostavljenosti. Od ustanovitve dalje IARC dobiva številne zahteve po seznamih snovi, za katere se ve ali sumi, da so rakotvorne za ljudi. Leta 1970 je posvetovalno telo IARC priporočilo, da ekspertne skupine pripravijo kompendij rakotvornih kemikalij; ta poročila IARC objavlja v okviru svojih monografij.
Operacijski sistem Večuporabniški operacijski sistem dovoljuje uporabo računalniškega sistema več uporabnikom hkrati. Dostop do takšnega računalnika je tipično realiziran preko računalniškega omrežja, tako da se uporabniki na sistem povezujejo preko oddaljenega dostopa (terminalski dostop, oddaljeno namizje). Večuporabniški sistem mora upravljati in usklajevati zahteve vseh uporabnikov in pri tem zagotoviti, da ne pride do medsebojnih vplivov. Naprave, ki niso deljive, lahko istočasno izvršujejo zahtevo samo enega uporabnika (npr. tiskalnik) Sisteme, ki uporabljajo časovne rezine ("time-sharing") in spletne strežnike lahko opredelimo kot večuporabniške sisteme, ker omogočajo večuporabniški dostop do računalnika preko dodeljevanja časa.
Ataksija Mali možgani skrbijo za skladno gibanje, hkrati uravnavajo tudi mišični tonus (napon) in skrbijo za vzdrževanje telesnega položaja, ravnotežja, drže pri hoji in stoji ter sodelujejo pri izvajanju natančnih gibov. Vse to jim omogoča stalen priliv informacij iz kože, kit, oči ter labirintov v notranjem ušesu. Iz skorje velikih možganov hkrati dobijo tudi informacije o cilju giba. Njihova naloga je, da informacijo o trenutnem položaju delov telesa med seboj in v prostoru ter namen giba ustrezno povežejo tako, da se bo gib končal ob pravem času na pravem mestu. Svojo dejavnost morajo usklajevati in prilagajati ves čas giba do končnega cilja. To dosežejo s časovno in krajevno natančno odmerjeno facilitacijo hrbtenjačnih morotičnih nevronov.
Učeča se organizacija Notranji graditelj mrež imenovan tudi notranji graditelj skupnosti, je najmanj cenjena vodstvena vloga. Njegov položaj mu ne daje avtoritete, po organizaciji se lahko premika svobodno in skoraj neopazno. Avtoriteta izhaja samo iz jasnosti njegovih idej in moči njegovih prepričanj. Te vodje je težje identificirati, ker se v organizaciji lahko nahajajo na zelo različnih položajih. Pomagajo usklajevati ljudi in proces učenja ter širijo zamisli. Nimajo pristojnosti, da bi sprožili spremembe v organizacijski strukturi in procesih, zato so najučinkovitejši v sodelovanju z drugima dvema vrstama vodij.
Fitofarmacevtska sredstva Fitofarmacevtska sredstva (FFS) so tudi zakonsko urejena in sicer jih ureja Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih. V Sloveniji imamo na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Fitosanitarno upravo RS sektor, ki se ukvarja s fitofarmacevtskimi sredstvi in mineralnimi gnojili. Pri tem sektorju imajo kar nekaj zadolžitev in sicer se ukvarjajo z zakonodajo na področju FFS. Poskrbeti morajo, da je naša zakonodaja na tem področju usklajena z zakonodajo EU. Fitofarmacevtska sredstva morajo biti registrirana zato se vodi seznam registriranih FFS, vodijo se seznami vseh prodajaln na drobno in debelo. Slovenija mora poročati evropski komisiji in drugim državam članicam o registracijah FFS, sodeluje z drugimi državnimi organi in mednarodnimi organizacijami. Obstaja pa tudi področje ostankov FFS, ki je prav tako zakonsko pokrito in tudi na tem področju se mora naša zakonodaja usklajevati z Evropsko zakonodajo.
Qigong Qigong, chi kung, ali chi gung (气功 ali 氣功; izgovorjava: "ći ġong" ali "ći ġung" oziroma kot , slovenski zapis: čigong ali či kung) je energijska vadba, ki izvira iz Kitajske. Korenine qigonga so v tradicionalni kitajski medicini, v kitajskih borilnih veščinah in v kitajski filozofiji, zato v qigongu tradicionalno vidimo vadbo za kultiviranje in uravnovešanje qija (chi) oziroma tega, kar imenujemo "notranja življenjska energija". Najpogosteje nastopa v obliki, kjer skušamo usklajevati dihanje, gibanje, pozornost, zdravljenje in meditacijo. Tipična vadba qigonga vključuje ritmično dihanje v kombinaciji s počasnimi stiliziranimi fluidnimi gibi, umirjenostjo uma in vizualizacijo, s katero qi vodimo skozi telo. Danes qigong vadijo tako na Kitajskem kot drugod po svetu, pri čemer ga nekateri vidijo kot obliko telovadbe, nekateri kot obliko alternativne medicine, drugi pa kot obliko meditacije. Iz filozofskega zornega kota naj bi qigong pomagal razvijati človekove potenciale, omogočal dostop do višjih nivojev zavesti in prebujal posameznikovo »resnično naravo«.