Top 10 similar words or synonyms for umeritveni

bozona    0.851584

fotino    0.822081

fermion    0.821966

elektrodinamiki    0.817037

molekulski    0.812720

homogeni    0.812121

tauon    0.809425

fermioni    0.806335

kiralnost    0.803836

dualnost    0.801684

Top 30 analogous words or synonyms for umeritveni

Article Example
Umeritveni bozon Umeritveni bozon je vrsta bozonov, ki so nosilci osnovnih sil .
Umeritveni bozon Tako teorija velikega poenotenja (Grand Unified Theory ali GUT) predvideva obstoj umeritvenih bozonov X in Y. Ti delci bi bili posredniki med kvarki in leptoni. Bili bi zelo težki, njihov spin bi bil 0 ali 1.
Umeritveni bozon V standardnem modelu so znani umeritveni bozoni, kot kvanti umeritvenega polja. Po standardnem modelu vsaki vrsti interakcije pripada umeritveni bozon. Foton je umeritveni bozon elektromagnetne interakcije. Šibka interakcija se posreduje s šibkimi bozoni (bozoni W in Z), nosilci močne interakcije pa so gluoni. Kot nosilca gravitacijske sile pa predvidevajo še neodkriti graviton.
Umeritveni bozon Zunaj standardnega modela so tudi bozoni W' in Z' (čitaj ve črtica in ze črtica). Njiihov spin bi bil 1.
Umeritveni bozon Osnovni delci delujejo drug na drugega z interakcijami, ki jih opisuje umeritvena teorija. Po tej teoriji umeritveni bozoni povzročajo medsebojno silo z izmenjavo umeritvenih bozonov. Umeritveni bozoni so kvanti umeritvenega polja. Zaradi tega je toliko umeritvenih bozonov kot je generatorjev umeritvenega polja. V kvantni elektrodinamiki je umeritvena grupa grupa U(1) (unitarna grupa prvega reda ali krožna grupa) in je možen samo en umeritveni bozon. V kvantni kromodinamiki je umeritvena grupa bolj zapletena, to je grupa SU(3), ki ima 8 generatorjev, kar odgovarja 8 gluonom.
Umeritveni bozon Vsi delci, ki jih ni v standardnem modelu so domnevni, kar pomeni, da še niso eksperimetalno potrdili njihovega obstoja. Predvidevajo jih samo različne teorije.
Seznam fizikalnih vsebin umeritveni bozon –
Sklopitvena konstanta V negrupi se v umeritveni teoriji pojavlja umeritveni parameter, ki ga označujemo z formula_10, v Lagrangeevi funkciji
Edward Witten Witten večinoma raziskuje v teoriji strun, vendar je prispeval veliko tudi k umeritveni teoriji.
Šibki hipernaboj Šibki hipernaboj (oznaka formula_1) je kvantno število, ki je povezano z električnim nabojem in tretjo komponento izospina. Odgovarja umeritveni simetriji U(1).