Top 10 similar words or synonyms for ujemata

dotikata    0.785361

gibljeta    0.771329

sešteje    0.765640

sekata    0.761130

vrtita    0.747963

izenačita    0.742754

pomnoži    0.734256

prilegajo    0.724446

znebimo    0.718727

zdita    0.718114

Top 30 analogous words or synonyms for ujemata

Article Example
Podobnost (geometrija) Podobnost je najpreprosteje preveriti za dva trikotnika: Trikotnika sta podobna, če se ujemata v vseh kotih.
Asonanca Vrste asonance: moška (ujema se en samoglasnik na koncu verza), ženska (ujemata se dva samoglasnika) in tekoča (ujemajo se trije samoglasniki)
Podobnost (geometrija) Pri drugih mnogokotnikih ujemanje v kotih v splošnem ne zadošča za podobnost (zgled: kvadrat in raznostranični pravokotnik se ujemata v kotih, a si nista podobna).
Parametrična enačba Krivulja ima polmer enak formula_12 in se dvigne za formula_13 v enem obratu. Prvi dve enačbi se ujemata z enačbo krožnice.
Polinom sta med seboj enaka, če se ujemata v stopnji (n = m) in v vseh koeficientih (za vsak k ≤ n velja a = b).
Gregorij Rožman O vlogi škofa Gregorija Rožmana se še vedno krešejo različna mnenja tudi med zgodovinarji , tudi spodaj omenjeni monografiji o Rožmanu se v svoji zgodovinski oceni njegovega lika ne ujemata povsem.
Aminokislina Označevanje z L in D deskriptorjema je sicer starejši način označevanja stereoizomerov in temelji na primerjavi z molekulo gliceraldehida, ne pa na optičnih lastnostih posamezne molekule. L in D oznaki se ne ujemata nujno s sučnostjo polarizirane svetlobe. Na osnovi sučnosti temelji označevanje z deskriptorjema S (levosučna molekula) in R (desnosučna).
Petstrana ortobikupola Petstrana ortobikupola je eno izmed Johnsonovih teles (J). Kot že ime nakazuje, jo dobimo z združevanjem dveh petstranih kupol vzdolž njenih desetkotnih osnovnih ploskev tako, da se ujemata podobni stranski ploskvi. Vrtenje za 36º ene izmed kupol pred združevanjem nam da petstrano girobikupolo (J).
Sinhronizacija Glagol sinhronizirati pomeni "narediti, da se dejanja, pojavi časovno med seboj ujemajo, potekajo istočasno" (SSKJ). Če to prenesemo na področje filmske produkcije pomeni narediti, da se slika in zvok v filmu med seboj časovno ujemata, to je seveda omogočeno z dodatnim tonskim snemanjem in montažnim nadomestkom izvirnega govora. Sinhronizirane so razne animacije, filmi, risanke in reklame, te imajo zvočno ali vidno sporočilo.
Mikenska doba Poznoheladsko obdobje je nadalje razdeljeno na PH I in PH II, ki se ujemata z zgodnjim obdobjem mikenske Grčije (okoli 1650–1425 pr. n. št.), in PH III (okoli 1425–1050 pr. n. št.), to je obdobje širitve, upada in propada mikenske civilizacije. Prehodno obdobje od bronaste do železne dobe v Grčiji je znano kot submikensko (okoli 1050–1000 pred našim štetjem).