Top 10 similar words or synonyms for traditiones

humanitatis    0.775681

ssjlk    0.751262

slovenica    0.742291

letn    0.741867

mythologica    0.733182

sloveniae    0.729335

boršnik    0.729071

littera    0.725783

černejeve    0.725176

krtina    0.724003

Top 30 analogous words or synonyms for traditiones

Article Example
Albina Štrubelj 1996. je objavila v Traditiones Ljudsko vednost o domačih živalih in tuja učenost na naši zemlji.
Rošlin in Verjanko Marjetka Golež Kaučič: Rošlin in Verjanko: transformacija ljudske balade v sodobna prozna besedila. Zbornik "Traditiones" 33/2. Ljubljana: ZRC SAZU, 2004. 93−115.
Jurij Fikfak J. Fikfak in Ingrid Slavec Gradišnik sta glavna urednika zbornika "Traditiones" od leta 2004; uredil je drugi zvezek številke 35, posvečen Gregorju Kreku.
Jurij Fikfak Znanstvenoraziskovalne članke ter prevode tujih člankov v slovenščino je objavljal v publikacijah Goriški letnik, Notranjski list idr., v zbornikih Etnologija in domoznanstvo, Traditiones (zbornik Inštituta za slovensko narodopisje).
Ljudmila Bokal Je soavtorica treh knjig SSKJ-a. Sodelovala je pri nastajanju Slovenskega pravopisa in pri "Besedišču slovenskega jezika" (1987). Objavlja razprave v reviji "Jezikoslovni zapiski", v glasilu "Traditiones" in drugih strokovnih revijah. Sodeluje na raznih simpozijih in kongresih. Imela je tudi več jezikovnih oddaj na Radiu Slovenija.
Albina Štrubelj 2. maja 1940 je opravila praktični učiteljski izpit pred državno izpitno komisijo v Mariboru. Leta 1941 napredovala v 9. položajno skupino; bila je učiteljica v Kompolju. Višja knjižničarka na Inštitutu za slovensko narodopisje je bila v obdobju 1951-1972 (delala je kot arhivska tehničarka). 1995 je pripravila za objavo v "Traditiones" delo "Androkles in lev - pravljica o trnu v levji šapi".
Marko Terseglav 30 let je v uredniškem odboru Glasnika SED in v letih 2001–2003 je bil tudi glavni urednik "Knjižnice Glasnika SED". Leta 2005 je bil urednik revije "Traditiones". V Slovenskem etnološkem društvu (SED) od leta 2006 predseduje Komisiji za Murkove nagrade, priznanja in listine.
Helena Ložar Podlogar Leta 1966 je na Filozofski fakulteti v Ljubljani diplomirala iz etnologije in nemškega jezika s književnostjo in prav tam 1979 tudi magistrirala. Leta 1967 se je zaposlila na Inštitutu za slovensko narodopisje, ki deluje v okviru Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti, kjer se je posvetila raziskovanju šeg, zlasti šegam življenjskega kroga na celotnem slovenskem ozemlju. Zelo poglobljena je njena obravnava ziljske ohceti. V strokovni in znanstveni publicistiki je objavila več prispevkov. Njena bibliografija obsega 337 zapisov. Leta 1998 je postala urednica zbornika "Traditiones". Slovensko etnološko društvo ji je leta 1999 podelilo Murkovo nagrado.
Marija Stanonik Bila je tudi urednica zbornika "Traditiones" pri ISN ZRC SAZU (1994–97), od 2002 pa ureja revijo "Slovstvena folkloristika" – strokovno glasilo za raziskovanje in zbiranje slovenske slovstvene folklore (, ). Zasnovala je zbirko Glasovi (), ki pri ČZD Kmečki glas izhaja od leta 1988; v njej je izšlo že več kot deset tisoč folklornih pripovedi. Trenutno je nosilka projekta o slovenskih pregovorih. Raziskuje tudi povezanost zgodovine in teorije slovenske slovstvene folklore in njena stičišča z literaturo. V teku je tudi postopna monografska obdelava Žirov z etnološkega in (kulturno)zgodovinskega vidika. Prejela je več priznanj, mdr. leta 2000 Murkovo nagrado in Štrekljevo nagrado za leto 2012. Leta 2005 je bila imenovana za častno občanko občine Žiri, v letu 2015 pa za zaslužno znanstvenico ZRC SAZU in izredno članico SAZU (v razredu za filološke in literane vede).