Top 10 similar words or synonyms for tektonske

vulkanske    0.827856

zemeljske    0.826377

apnenčaste    0.815273

kamninske    0.806200

oceanske    0.791014

evrazijske    0.790031

ledeniške    0.774194

površinske    0.770767

granitne    0.766752

ognjeniške    0.760947

Top 30 analogous words or synonyms for tektonske

Article Example
Tektonska plošča Kot je poznano doslej, je Zemlja edini planet v Osončju, ki ima aktivne tektonske plošče.
Geografija Albanije Albanija leži na zmerno potresnem območju v bližini stika afriške in evrazijske tektonske plošče, ki poteka do Jadranskega morja.
Zemeljsko površje Površje Zemljine skorje, ki ga prekrivajo svetovni oceani, zavzema 71 odstotkov celotnega površja. Njegov bistveni element so oceanske tektonske plošče, ki se na svojih robovih sredi oceana razmikajo, medtem ko spodrivajo celinske tektonske plošče. Vse podoceansko površje zaznamujejo zlasti endogene, tj. tektonske in vulkanske površinske oblike, ki jih pojasnjuje teorija o tektoniki plošč. Skoraj celoten del kamninske podlage oceanov predstavlja bazalt, katerega starost sega od 0 do 210 milijonov let; vzrok tako mladi kamninski podlagi je stalno vnašanje mladih magmatskih kamnin in kasneje sedimentov v okolje preko vulkanizma ter neobstoj eksogenih sil, ki bi razkrivale nižje ležeče in torej starejše kamninske plasti.
Geografija Združenih držav Amerike V splošnem torej velja, da so vzhodne obale ZDA geološko stare nižine, medtem ko je pacifiška obala razmeroma pred kratkim doživljala tektonske spremembe in je zatorej strma.
Tektonika (arhitektura) Poudarja, da je eden od vidikov, morda bistveni, ki jih je potrebno v arhitekturi upoštevati, tektonika. Preko tektonske artikulacije konstrukcije se arhitektura vzpostavlja kot avtonomna dejavnost.
Denudacija Temeljni dejavniki pri jakosti denudacije so topografija, značilnosti kamninske podlage in prepereline, podnebje, tektonske značilnosti, aktivnost človeka ter živali in prisotnost rastlinske odeje.
Galapaški otoki Ko se premikajo tektonske plošče (cca 5 cm na leto) - severni rob Nasca tektonske plošče - se pojavljajo večje vulkanske aktivnosti na zahodu (novi otoki), kjer so otoki najmlajši (Fernandina, Isabela) in manjše na vzhodu, kar je razvidno iz sestave kamnin. Ti novejši otoki so stari samo 1-2 milijona let. Vulkan La Cumbre na Fernardini je nazadnje bruhal aprila 2009. Relativno sveža bazaltna lava se vidi tudi na otoku Isabela.
Litosfera Kot ohlajevalni sloj zemljinega konvekcijskega sistema, se litosfera počasi debeli. Razbita je v relativno močne kose, imenovane tektonske plošče, ki se neodvisno premikajo. Obstajata dve vrsti litosfere in sicer:
Gora Največje in med mlajšimi je pogorje Himalaja, ki se še vedno dviga zaradi podrivanja indijske tektonske plošče pod evrazijsko. Najvišja gora na svetu je Mount Everest v Himalaji, ki se dviga 8.848 metrov nad morsko gladino.
Predalpska Slovenija Predalpske pokrajine zajemajo širok pas južno in vzhodno od alpskega sveta. Osnovna značilnost predalpskih pokrajin je hribovit svet, ki se le izjemoma vzpne čez 1000m. Zaradi pisane kamninske sestave in zapletene tektonske zgradbe je pokrajinska podoba