Top 10 similar words or synonyms for stolpaste

osmerokotne    0.814092

kupolaste    0.776026

polkrožne    0.758549

podkvaste    0.747351

stopničaste    0.720236

grobne    0.717181

štirikotne    0.709477

baročne    0.707807

podolgovate    0.705363

valjaste    0.701720

Top 30 analogous words or synonyms for stolpaste

Article Example
Grad Rožek (Rudolfseck) V starih listinah se grad Rožek omenja že leta 1249. Grajske razvaline v bližini cerkve "sv. Mohorja" (511 mnm) v Moravški dolini so ostanki izrazitega primera srednjeveškega gradu. Grad - stolpaste oblike - je bil utrjen z obzidjem in obrambnimi stolpi.
Grad Kamen V 14. stoletju naj bi se temu stolpu na nasprotnem, nižjem delu skalnega hrbta pridružil gotski bivalni palacij podobne stolpaste oblike. V njem so bili stanovanjski prostori v štirih nadstropjih. Na zahodni strani je bilo obzidano dvorišče.
Vodni stolp Vodni stolp je zgradba stolpaste oblike, ki na dvignjenem nosilcu podpira rezervoar za vodo, običajno z namenom zagotavljanja zadostnega hidrostatskega tlaka za oskrbo okoliških porabnikov s pitno vodo pod pritiskom, pa tudi za shranjevanje vode za gašenje požarov in druge zasilne primere. Za delovanje izkorišča silo težnosti, ki potiska vodo skozi cevi.
Grad Valdek Ruševine gradu so bile leta 1994 zavarovane kot umetnostni in kulturni spomenik, iz njih pa je še danes razvidna grajska romanska stolpasta zasnova z do 170 cm debelimi zidovi. Poleg pritličja je imel grad še dve nadstropji. Poleg ostankov romanske stolpaste stavbe v jedru, je ohranjen še stolp do višine dveh nadstropij, cvinger ob stolpu, del zunanjega zidu in jarka okrog njega.
Fenglin Fenglin pomeni v kitajščini stolp in je kraški pojav podoben humu. Razlika s humom je v tem, da ni na kraškem polju, ampak na odprti korozijski poplavni ravnici. Oblika ni v obliki griča, ampak je stolpaste oblike. Višina fenglina je večja od njegove širine. Ta kraška oblika je značilna za kras tropskih območij. Fenglinu podobna kraška obika je fengcong.
Bivalno-obrambni grad [[Španska državljanska vojna]] ter [[prva svetovna vojna|prva]] in [[druga svetovna vojna]] v 20. stoletju so povzročile škodo na številnih gradovih po vsej Evropi; zlasti je bil znan grad Coucy, ki ga je uničila nemška vojska leta 1917. Do konca 20. stoletja je bilo ohranjanje gradov del vladne politike v Franciji, Angliji, na Irskem in v Španiji. V 21. stoletju v Angliji je veliko ruševin gradov, ki se ne uporabljajo kot delujoče stavbe, postalo del turistične industrije in kulturne dediščine - še delujoč grad Windsor je redka izjema. Drugačna je usoda bergfridov v Nemčiji in bivših nemških deželah, kjer je bilo v poznem 19. in zgodnjem 20. stoletju veliko število obnovljenih kot funkcionalne stavbe, pogosto so v njih vladne službe ali [[hostel|hostli]] ali moderne stolpaste hiše, ki so v mnogih primerih postale posodobljene domačije.
Grad Šumberk Grad Šumberk je dokončno razpadel v začetku 18. stoletja. Danes je najbolje ohranjen romanski, sicer v poznogotski dobi predelani palacij s tri metre debelimi stenami. Ta je ohranjen do višine drugega nadstropja, lepo pa je vidno stopničasto tanjšanje sten proti vrhu. Deloma je ohranjen tudi obrambni stolp, ki je bil vpet v severni del obzidja se mu je le-to na treh mestih skoraj povsem približalo. Šumberk tako predstavlja značilen primer romanske stolpaste pozidave z obodnimi zidovi različne debeline. V ostanku palacija in stolpa je še danes razvidna lepa plastovita zidava iz klesanega in lomljenega kamenja. Delno ohranjen je še šivani vogal stolpa, pa tudi več romanskih oz. gotskih svetlobnih lin. Tik pod grajskimi razvalinami je ohranjena tudi grajska kapela sv. Katarine, ki je bila zgrajena še v romanski dobi in je imela v času Valvasorja še polkrožno apsido.
Grobnica V 6. stoletju pred našim štetjem je bila v Mali Aziji razvita oblika "grobnega stolpa", z grobnimi reliefi oblikovana komora na visokem kamnitem stebru (grobnica Harpije pri Xanthosu v Likiji). Kasneje kot visoko nameščen sarkofag obdan z reliefno okrašenimi kamni (Gjölbaši v Likiji). Iz teh dveh vrst se je razvil nagrobni tempelj zgrajena na visokem podstavku, z reliefno dekoracijo (Nereiden, Xanthos). Taka nova vrsta grobnice je grobnica kralja Mausolus iz Kariena († 353 pr. n. št.), imenovan "mausoleion" ali mavzolej, in je dal ime vsem naslednjim monumentalnim grobnicam. Oblike stolpaste grobnice in tempeljskega groba so se razširile v vsem rimskem cesarstvu in so prevladovale v sredozemskem območju. Primera sta grobnice na Via Appia v Rimu in grobnica Teodorika v Ravenni. Obstajajo tudi spomeniki, ki so bili postavljeni v stare okrogle grobnice, kot sta Mavzolej Avgusta in kot grob cesarja Hadrijana († 138 n. št.) v Angelskem gradu v Rimu. Nagrobni kamen je bil grob spomenik za vojake, ki so prišli od daleč in umrli v starem Rimu. Kamnita plošča z doprsnim kipom pokojnega v reliefu so običajno stale v nišah grobnice. Včasih so še stare mitološke teme in življenje mrtvih prikazane na reliefnem frizu. Po drugi strani pa je bil postavljen le pomnik - kenotaf - za Rimljane, ki so ležali širom po cesarstvu.