Top 10 similar words or synonyms for steinerjeva

mengerjeva    0.857101

hipocikloida    0.849887

verižnica    0.844316

srčnica    0.838811

včrtana    0.836592

deltoida    0.835132

epicikloida    0.835009

pxkvadratna    0.834188

nožiščna    0.830712

kubična    0.828612

Top 30 analogous words or synonyms for steinerjeva

Your secret weapon. Online courses as low as $11.99

Article Example
Steinerjeva veriga Drugi primer posplošitve je Soddyjeva šesterka, ki je posplošitev Steinerjeve verige šestih krožnic. V Soddyjevi šesterki imamo šest sfer, ki se gibljejo vzdolž iste elipse. Ovojnica šesterki Soddyjeve šesterke je Dupinova ciklida, ki pa je inverzija torusa. V Soddyjevi šesterki šest sfer ni tangentnih na zunanjo in notranjo sfero, ampak tudi do ostalih dveh sfer, ki se nahajajo nad in pod ravnino središč šesterke.
Steinerjeva veriga Če ima Steinerjeva veriga parno število krožnic, potem poljubna dve diametralno nasprotni krožnici v verigi lahko vzamemo za dve dani krožnici nove verige, ki ji pripadajo originalne krožnice. Kadar ima originalna veriga n krožnic in m ovojev, in ima nova veriga p krožnic in q ovojev, potem velja
Steinerjeva ploskev Steinerjeva ploskev je preslikava realne projektivne ravnine v trirazsežni realni projektivni prostor. To so linearne projekcije Veronesove ploskve, kar je potopitev realne projektivne ravnine v petrazsežni projektivni prostor na trirazsežni projektivni prostor.
Steinerjeva veriga Naj bosta dani krožnici označeni z formula_1 in formula_2. Ti dve krožnici se dotikata n krožnic Stenerjeve verige. Vsaka krožnica C se dotika natančno štirih krožnic: to je krožnice formula_1 in formula_2 ter še dveh sosednjih krožnic C in C. Običajno so Steinerjeve verige zaprte, kar pomeni, da sta prva in zadnja krožnica tangentni druga na drugo. V nasprotju s tem, pa je odprta Steinerjeva veriga tista v kateri prva in zadnja krožnica nista tangentni druga na drugo. Večciklična pa je tista veriga, ki omogoča, da krožnice potekajo okoli po notranji krožnici večkrat preden postane veriga zaprta.
Steinerjeva ploskev Ploskev je odkril švicarski matematik Jakob Steiner (1796 – 1863).
Steinerjeva veriga Zunanja in notranja krožnica (dani krožnici) se ne sekata, čeprav v tem ni omejitve. Manjša krožnica lahko v celoti leži znotraj ali zunaj večje krožnice. Središča krožnic ležijo na elipsi (manjša krožnica leži znotraj večje) ali hiperboli (večja krožnica leži zunaj manjše).
Steinerjeva veriga Veriga se imenuje po švicarskem matematiku Jakobu Steinerju (1796 - 1863). Steiner jo je definiral v 19. stoletju. Odkril je tudi veliko njenih značilnosti.
Steinerjeva veriga Najenostavneša posplošitev Steinerjeve verige je v tem, da dovolimo, da se dani krožnici dotikata ali celo sekata. V prvem primeru dobimo Paposovo verigo, ki pa ima neskončno število krožnic.
Steinerjeva ploskev Steinerjeve ploskve se lahko razvrsti v deset različnih vrst. Med njimi sta rimska ploskev in križna kapica.
Steinerjeva veriga Steinerjeva veriga je množica n krožnic, ki so tangentne na dve krožnici, ki se ne sekata (glej sliko na desni). Pri tem je n končen. Vsaka krožnica v verigi je tangentna na prejšnjo in na naslednjo krožnico. V zaprtih Steinerjevih verigah sta tudi prva in zadnja (n-ta) krožnica druga na drugo tangentni. V odprtih Steinerjevih verigah tega ni.