Top 10 similar words or synonyms for sprejemljivost

vestnost    0.899593

ekstravertnost    0.897762

nevroticizem    0.866556

odprtost    0.813694

prilagodljivost    0.805766

inteligentnost    0.788273

anksioznost    0.781119

ambicioznost    0.775073

sprejemljivosti    0.771949

emocij    0.771781

Top 30 analogous words or synonyms for sprejemljivost

Your secret weapon. Online courses as low as $11.99

Article Example
Sprejemljivost Sprejemljivost opisuje individualne razlike v prijetnosti, prijaznosti in ujemanju v odnosih z drugimi. Osebe, ki so visoko sprejemljive so torej kooperativne, prijazne, nesebične, prijateljske, radodarne in empatične.
Sprejemljivost V odraslosti je nizka sprejemljivost povezana s tveganjem za zdravje (Laursen, Pulkkinen in Adams, 2002). Visoka sprejemljivost, predvsem zaupanje in poštenost, je povezana z dolgim življenjem (Friedman idr., 1995; John in Srivastava, 1999, v: Laursen, Pulkkinen in Adams, 2002).
Sprejemljivost Graziano, Habashi, Sheese in Tobin (2007) so ugotovili, da so študenti z višje izraženo sprejemljivostjo bolj pripravljeni pomagati študentom z drugih univerz kot tisti z nižje izraženo sprejemljivostjo. Prav tako so nudili pomoč bolj pogosto kot njihovi kolegi z nižje izraženo sprejemljivostjo. Pokazalo se je tudi, da je empatični odziv bolj avtomatski pri osebah z višje izraženo sprejemljivostjo glede na vrstnike.
Sprejemljivost Graziano, Habashi, Sheese in Tobin (2007) so v eni izmed raziskav ugotavljali povezavo med sprejemljivostjo in prosocialno motivacijo. Menili so, da lahko prosocialna motivacija predstavljala temelj sprejemljivosti. V govoru je namreč sprejemljivost povezana z besedami kot so simpatičen, velikodušen, prizanesljiv in pripravljen pomagati (Goldberg, 1992; Graziano, Jensen-Campbell, Steele in Hair, 1998; Graziano in Tobin, 2002; Kohnstamm, Halverson, Mervielde, in Havill, 1998; v: Graziano idr., 2007). Prosocialna motivacija in socialna odgovornost, sta morebiti osnovna socialno-kognitivna procesa, ki ju ocenjevalci prepoznajo pri drugih, ko jim pripisujejo lastnosti značilne za sprejemljivost.
Sprejemljivost Pretekle raziskave so pokazale, da so ti kognitivni in čustveni procesi povezani s pomočjo, zato lahko pričakujemo, da bodo osebe z visoko izraženo sprejemljivostjo nudile več pomoči in podpore drugim, celo tujcem. Novejše empirične raziskave podpirajo ugotovitve, da je sprejemljivost povezana z obojim, empatijo in nudenjem pomoči (Graziano, Habashi, Sheese in Tobin, 2007).
Sprejemljivost Analiza modela socialnih odnosov kaže, da posamezniki, ki zaznavajo svoje družinske članke kot bolj sprejemljive, zaznavajo več podpore od družinskih članov v vseh odnosih. Tudi posamezniki, ki so zaznani kot bolj sprejemljivi, so zaznani kot bolj podporni v vseh odnosih, razen z materjo. Posamezniki, ki zaznavajo določene družinske člane kot bolj sprejemljive zaznavajo te določene družinske člane tudi kot bolj podporne.
Sprejemljivost Sprejemljivim posameznikom ni treba biti v podporo vsakomur, prav tako pa vsak ne bo podpiral njih. Povezave med podporo in sprejemljivostjo se lahko pojavijo v vseh odnosih in v določenih odnosih.
Sprejemljivost Sprejemljivost lahko merimo s pripomočki, ki merijo velikih pet osebnostnih lastnoti, to so na primer Vprašalnik petih velikih faktorjev ali BFQ, Ocenjevalna lestvica velikih pet ali BFO in Vprašalnik petih velikih faktorjev ali BFI.
Sprejemljivost V ozadju sprejemljivosti je motivacijski sistem komunost, ki pomeni željo po enotnosti, intimnosti in solidarnosti z drugimi (Wiggins, 1991, v: Graziano in Tobin, 2009 ). Večina ljudi teži k potrjevanju pogajanj in k pogajalskim taktikam pri reševanju konfliktov. Vendar je bila razlika med osebami z nizko izraženo sprejemljivostjo in osebami z visoko izraženo sprejemljivostjo maksimalna, ko so bile v igri destruktivne taktike (npr. fizično nasilje). Osebe z nizko izraženo sprejemljivostjo so namreč poročale, da so destruktivne taktike na splošno bolj sprejemljive. Nadalje so posamezniki z visoko izraženo sprejemljivostjo težili po zaznavanju manj konfliktov v njihovih socialnih interakcijah, poročali bolj naklonjeno o njihovih partnerjih v interakciji in izvabljali manj konfliktov pri njihovih partnerjih. Posamezniki z visoko izraženo sprejemljivostjo so pri drugih zaznani kot osebe, ki prikazujejo manj napetosti in nestrpnosti v svojih interakcijah.
Sprejemljivost Sprejemljivost prav tako igra pomembno vlogo v doživljanju pozitivnih čustev znotraj konteksta medosebnih odnosov. Sprejemljivost je med petimi velikimi faktorji edina, ki pomembno korelira z obema glavnima aspektoma prosocialnih emocij, empatično skrbjo in osebnim distresom. Korelacije med sprejemljivostjo in empatijo so konsistentno visoke in pozitivne (Graziano, Habashi, Sheese in Tobin, 2007). Sprejemljivost je bila povezana tudi z drugimi prosocialnimi vedenji (npr. prostovoljna pomoč drugim, ki jo potrebujejo).