Top 10 similar words or synonyms for slavistične

bibliotekarske    0.787255

soizdajatelj    0.772569

ugankarske    0.764291

zbornike    0.754184

periodiko    0.736896

adj    0.736599

uredniškega    0.735794

prezentacije    0.735697

zgodovinopisne    0.731759

poetikon    0.725271

Top 30 analogous words or synonyms for slavistične

Article Example
Varja Cvetko Orešnik Je članica uredniškega odbora Slavistične revije, Ljubljana, in mednarodnih društev Wiener Sprachgesellschaft in Indogermanische Gesellschaft.
Jakob Rigler Od 1972 do 1974 je predsedoval Zvezi slavističnega društva Slovenije. Bil je urednik "Slavistične revije" in sourednik "Zbranega dela I. Frana Ramovša".
Franc Simonič (bibliograf) Napisal je še rodoslovno študijo "Dr. Gregor Jožef Plohel" (1881, soavtor Janko Meško) in med 1881–1888 objavljal zgodovinske in slavistične članke v "Letopisu Matice slovenske" ("Prisege Ljubljanskega mesta", 1884), "Kresu" in "Ljubljanskem zvonu".
Marko Juvan Od 1982–85 je bil član uredniškega odbora revije "Sodobnost", 1984–89 pa knjižne zbirke "Aleph". 1989–96 je urejal reviji "Literatura" ter "Jezik in slovstvo". 1997–2005 je bil član uredniškega odbora "Primerjalne književnosti" in "Slavistične revije".
Anton Ocvirk V povojnem času je bil urednik mnogih zbirk in revij: med letoma 1946 in 1980 je urejal zbirko "Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev" ; od leta 1948 do 1963 je bil prvi urednik "Slavistične revije ;" med letoma 1964 in 1977 je urejal zbirko "Sto romanov"; leta 1975 je bil tudi urednik zbornika "Josip Vidmar" .
Vladimir Osolnik Prikazal je življenje in delo Josipa Murna Aleksandrova in Petra II. Petrovića Njegoša. Napisal je radijsko dramo o Njegošu. Sodeloval je pri pripravi slovenskega vojaškega slovarja in pri zasnovi zbirk "Pogledi" ter "Znameniti Slovenci". Objavlja v strokovnih glasilih in je član uredništva "Slavistične revije".
Peter Scherber 1970 je doktoriral z disertacijo o slovenski elegiji (objavljena 1974), za katero je decembra 1970 od Südosteuropa Gesellschaft, nemške znanstvene družbe za jugozahodno Evropo, prejel nagrado. Na Oddelku za slovansko filologijo na univerzi Georga Augusta v Göttingenu začel predavati slovenistiko, slavistiko in rusistiko. Bil tudi zadolžen za izgradnjo kataloga slavistične strokovne literature.
Boris Merhar Več let je urejal ljudskoprosvetno revijo "Obzornik", kasneje "Jezik in slovstvo", bil je sourednik "Slavistične revije". Uredil je več kot dvajset izborov ali komentiranih izdaj, ki so namenjene predvsem šolski rabi. Ti zvezki so izhajali zlasti v zbirki "Klasje" in pozneje v "Kondorju".
Jernej Kopitar Na Dunaju je navezal stike z Novogrki, Srbi, Romuni in Albanci. Z njimi se je rad sestajal in se tako naučil še drugih jezikov. Prisvojil si je znanje grščine, latinščine, francoščine, angleščine ter italijanščine, obvladal pa je tudi južnoslovanske jezike. Leta 1810 je na Dunaju postal cenzor za slavistične in novogrške knjige. Na kongresu na Dunaju se je leta 1815 srečal z Jacobom Grimmom. Med leti 1816 in 1829 sta si dopisovala o etimologiji, slovenskih ljudskih pesmih in pravljicah, basnih in mitologiji.
Bruno Meriggi Diplomiral je v Rimu s tezo iz poljske literature. V letih 1948–1954 je poučeval latinščino in grščino na licejih ter pričel z učenjem slovanskih jezikov. Leta 1954 je dobil naslov docenta (libero docenco) in postal lektor češčine in ruščine na Univerzi v Firencah. Od leta 1960 je bil predstojnik slavistične stolice na Univerzi v Milanu, kjer se je kot redni profesor habilitiral s svojim delom iz poljskega jezika in književnosti. Ukvarjal se je tudi z dialektologijo.