Top 10 similar words or synonyms for realizira

spominjamo    0.740153

pomnožijo    0.732744

manifestira    0.729992

zavedata    0.725120

izrodi    0.720139

transliterira    0.717360

razporeja    0.714358

učiš    0.706115

podamo    0.705235

pojmuje    0.703010

Top 30 analogous words or synonyms for realizira

Your secret weapon. Online courses as low as $11.99

Article Example
Projekt Velik del projektov se realizira po tem modelu organizacije projektov, predvsem zato ker da ta model vpogled v obliko izgradnje potrebnega informacijskega sistema na konkretnem projektu.
Abstraktni politop Zgledi neobičajnih abstraktnih poliedrov so polkocka (glej sliko), poloktaeder, poldodekaeder in polikozaeder. To so dvojniki platonskih teles. Lahko se jih realizira kot projektivne poliedre. Vsi teselirajo realno projektivno ravnino.
Naglas Poleg t. i. primarnega naglasa, obstajajo tudi sekundarni, terciarni, kvartarni itd. naglasi, v nekaterih jezikih pa se naglas organizira ritmično (najpogosteje trohejsko ali jambsko). Fonetično se naglas realizira kot kombinacija jakosti, osnovne frekvence, trajanja in spektralnih značilnosti.
Etalon Etalon je opredmetena mera, merilni instrument, referenčni material ali merilni sistem, katerega namen je, da definira, realizira, ohranja ali reproducira neko enoto ali eno ali več vrednosti veličine, tako da se uporabi kot referenca. Poznamo primarne, sekundarne in delovne etalone.
Mednarodna konvencija o pravicah invalidov Členi 4-32 določajo pravice oseb s posebnimi potrebami in obveznosti držav strank do njih. Mnoge od teh pravic so zrcalno potrjene v drugih konvencij ZN, kot sta Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah, Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah in Konvencija proti mučenju, vendar posebna obveznost zagotavlja, da v celoti lahko realizira invalidna oseba.
Dvorec Selo Leta 1937 je kmetijsko ministrstvo premestilo konjarno v grad Ponoviče pri Litiji in celoten kompleks dodelilo deškemu vzgajališču. Po drugi svetovni vojni je del graščine spet služil vojaškim namenom. Sedaj je v lasti podjetja GIVO Real, ki cel kompleks že realizira in mu podaja novo funkcionalnost in pomen.
Geocentrični koordinatni čas Geocentrični koordinatni čas je idealiziran čas, ki ni odvisen od realizacije. Lahko se ga realizira samo z dejansko uro na Zemlji. Ker obstoja linearen odnos med zemeljskim časom in geocentričnim koordinatnim časom, so v resnici realizacija TCG časa ure, ki realizirajo zemeljski čas
Michael Haneke Haneke je bil rojen 23. marca 1942 v Münchnu, živi in dela na Dunaju, kjer je tudi predstojnik oddelka za filmsko režijo na filmski akademiji. Vendar od filma "Code inconnu" naprej večino svojih projektov realizira z zajetno podporo francoskih filmskih skladov.
Poldodekaeder Poldodekaeder (tudi hemidodekaeder) je abstraktni pravilni polieder, ki ima polovico stranskih ploskev v primerjavi z dodekaedrom. Lahko se ga realizira kot projektivni polieder, ki je teselacija realne projektivne ravnine s šestimi petkotniki. Ponazori se ga lahko s projektivno ravnino kot poloblo, kjer so nasprotne točke vzdolž meje povezane in delitvijo polkroglo na tri enake dele.
Tvegani kapital Poslovodstvo pridobi sredstva za odkup dela proizvodnje oziroma posameznega oddelka v obstoječem podjetju od investitorjev tveganega kapitala. Poleg trajnega kapitala pridobijo tudi pomoč tveganega kapitalista in veliko mero njegove potrpežljivosti. Tvegani kapitalist pričakuje, da bo poslovodstvo, ki je kupilo podjetje, še naprej uspešno vodilo podjetje in mu ob njegovi prodaji zagotovilo pomemben del kapitalskega dobička. Investicija se realizira v obdobju od dveh do treh let.