Top 10 similar words or synonyms for raztopin

ogljikovodikov    0.901216

kislin    0.885005

aminov    0.867713

halogenidov    0.864430

ogljikovih    0.862246

anorganskih    0.861083

organskih    0.857851

proteinov    0.856582

sladkorjev    0.856348

spojin    0.853492

Top 30 analogous words or synonyms for raztopin

Article Example
Koligativne lastnosti raztopin se pravi, da je enak vsoti produktov parnih tlakov čistih komponent formula_2 (i = A, B, C…) in njihovih molskih deležev v raztopini (X).
Koligativne lastnosti raztopin Razlika parnih tlakov topila in raztopine je
Koligativne lastnosti raztopin Izraz "koligativen" (nemško "kolligativ") je leta 1891 uvedel nemški kemik Wilhelm Ostwald, ki je lastnosti topljencev razdelil v tri kategorije:
Koligativne lastnosti raztopin se pravi, da je premo sorazmerna z molskim deležem topljenca.
Koligativne lastnosti raztopin Če topljenec disociira, se zmanjšanje parnega tlaka poveča z van 't Hoffovim faktorjem formula_6, ki predstavlja resnično število delcev topljenca v raztopini. MgCl na primer disociira na Mg in 2 Cl, zato je pri popolni disociaciji njegov
Koligativne lastnosti raztopin Tališče T čistega topila se z dodajanjem nehlapnega topljenca zniža in se lahko izmeri s krioskopijo. Znižanje tališča je enako
Koligativne lastnosti raztopin Osmotski tlak Π je torej
Koligativne lastnosti raztopin Za raztopino s topilom A in nehlapnim topljencem B je
Koligativne lastnosti raztopin Izmerjene koligativne lastnosti pogosto pokažejo, da je zaradi ionske asociacije formula_6 manjši od izračunanega.
Koligativne lastnosti raztopin Vrelišče čistega topila se z dodajanjem netopnega topljenca zviša, kar se lahko izmeri z ebulioskopijo. Sprememba temperature je enaka