Top 10 similar words or synonyms for priložil

pričaral    0.725661

dekodira    0.721204

tŕk    0.687331

tatico    0.681845

zajemamo    0.679572

pošljemo    0.674792

faradayu    0.673516

ogoljufal    0.671755

zatoži    0.669801

izpisan    0.666722

Top 30 analogous words or synonyms for priložil

Your secret weapon. Online courses as low as $11.99

Article Example
Politični spekter Medtem, ko je priložil vprašalnik na isti osnovi kot faktorska analiza, ki jo je uporabljal Ferguson, je Eysenck uporabil dva dejavnika, ki ju je poimenoval "radikalizem" (R-faktor) in pa "zmernost" (T-faktor).
Anton Martin Slomšek Ko je Slomšek pri lavantinskem ordinariatu vložil prošnjo in priložil pravila za ustanovitev društva za izdajanje slovenskih knjig za ljudstvo, je bila prošnja zavrnjena, saj slovenske knjige niso bile zaželene. Zato je ubral drugo pot, izdal je zbornik "Drobtinice" (za novo leto 1846).
Ivan Šašelj Avtor je to knjigo pisal v Adlešičevi župniji. Knjigo je razdelil na pregovore in reke, pesmi, vere, prazne vraže, narodni običaji, bajeslovne stvari in pripovedke in pravljice, na koncu pa je priložil še slovarček. Vsa besedila v tej knjigi so pisana v starem belokranjskem narečju.
Videoigra Tako kot vsak medij so videoigre bile in so še vedno predmet polemike in cenzure zaradi nazorne upodobitve nasilja, spolnih tem, uporabe nezakonitih mamil, alkohola, tobaka ter verske in rasne diskriminacije. Ker so nekatere vsebine neprimerne za določene starosti je »Pegi« v parterstvu z večjimi založniki(Soni, Nintendo, EA...) k vsaki izdani igri priložil starostno oceno(na primer: »Pegi rating«: [18]-ntsc, [17+]-pal).
Edmond Halley 17. novembra 1687 mu je pisal Valvasor. V svojem pismu je opisal Alpe in Cerkniško jezero ter predložil tudi zemljevid jezera. Poleg je priložil tudi pesem, v kateri je Valvasor opisal in se pohvalil s svojim delom. Naslednje leto je Valvasor prejel odgovor: Halleyeve pesmi (ki se niso ohranile) in pohvalo točnosti zemljevida.
Ruski kaganat Ibn Rustah je opisal pogreb ruskega plemiča, katerega so skupaj s hrano, amuleti, denarjem in drugimi predmeti ter njegovo najljubšo ženo položili v ""grob, ki je podoben veliki hiši. Vrata groba so nato zaprli in žena je v grobu umrla"". Obširne dokaze o ruskih pogrebnih gomilah in kamnitih spomenikih je zbral tudi ibn Fadlan in priložil runski napis na kosu lesa. Ibn Rustah je med drugim podrobno opisal kremiranje plemiča na pogrebni ladji, h kateremu je spadalo tudi žrtvovanje živali in ljudi.
Howie Morenz Pogrebna slovesnost je potekala 10. marca 1937 v dvorani Montreal Forum, domači dvorani Canadiensov. Med slovesnostjo so navijačem dovolili, da se zvrstijo ob krsti, ki so jo postavili na sredino ledene ploskve, svoje spoštovanje je izrazilo 50.000 ljudi. Okoli krste, ki je bila prekrita s cvetjem, je stala častna garda, ki so jo sestavljali štirje Morenzovi soigralci. H krsti je Aurèle Joliat priložil velik venec v obliki pokojnikove številke 7, Morenzovi trije otroci pa so k temu dodali še svoje sporočilo. Celotno slovesnost so prenašali po radiu, po zaključku so njegovo krsto z dodatki odnesli na montrealsko pokopališče Mount Royal Cemetery in ga tam tudi pokopali.
Grandijeva vrsta S pomočjo in spodbudo Antonia Magliabechija je Grandi poslal kopijo "Quadrature" iz leta 1703 Leibnizu. Priložil je tudi pismo, v katerem je izrazil pohvale in občudovanje do mojstrovega dela. Leibniz je prejel in prebral to prvo izdajo leta 1705. Delo je imenoval neizvirno in manj napredni »poskus« svojega računa. Grandijeva obravnava vrste 1 − 1 + 1 − 1 + ··· ni vzbudila Leibnizeve pozornosti do leta 1711, skoraj ob koncu njegovega življenja, ko mu je Christian von Wolff poslal pismo v Marchettijevo korist, v katerem je opisal problem in ga prosil za mnenje.
Wilhelm Voss V obsežni botanično-zgodovinski razpravi "Versuch einer Geschichte der Botanik in Krain" je z mnogimi podrobnostmi prikazal delovanje domačih in tujih botanikov 18. in 19. stoletja na Kranjskem. Voss je v svojem delu zbral in kritično obdelal resnično obsežno zbirko podatkov o botanikih, ki so delovali na območju Kranjske ( npr. Scopolija, Wulfna, Hacqueta, K. Zoisa, Hladnika, Freyerja, Fleischmanna) ter o botaniki kot stroki in zanjo pomembnih ustanovah (knjižnicah, vrtu, muzeju...), priložil pa tudi zelo izčrpen seznam botaničnih virov, ki se iz tega obdobja nanašajo na obravnavano območje.
Valentin Vodnik Njegovo najpomembnejše jezikoslovno delo je slovnica "Pismenost ali Gramatika za perve šole" (1811). Za predgovorom je bila natisnjena pesem "Iliria oživlena", ki je bila glavni vzrok za Vodnikovo odstranitev iz šolstva, ker v njej slavi Napoleona. Slovnici, ki jo je 23. julija 1811 izročil francoski vladi, je priložil posebno nemško pisano spomenico, s katero je dosegel, da so v šole vpeljali slovenščino namesto dalmatinske hrvaščine. V času Ilirskih provinc je začel pisati prve slovenske učbenike za gimnazije in spodbujal rabo slovenskega jezika v šolstvu.