Top 10 similar words or synonyms for pospeševati

spodbujati    0.805351

inovativnost    0.706393

ohranjati    0.702013

izboljševanje    0.696010

krepiti    0.691794

pospešiti    0.687961

vključenost    0.684848

usklajevati    0.680570

omogočati    0.679481

vzpodbuditi    0.678794

Top 30 analogous words or synonyms for pospeševati

Your secret weapon. Online courses as low as $11.99

Article Example
Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije zagotavljati in pospeševati učinkovitost in tekmovanje med ponudniki storitev,
Avgust (ime) Ime Avgust izhaja iz latinskega imena "Augustus". Latinski pridevnik "augustus" v pomenu besede »posvečen, svet; častljiv, veličasten, vzvišen«, s katerim se povezuje ime "Augustus" izhaja iz glagola "auegō" v pomenu »pospeševati rast, oplajati; (po)večati, (po)množiti, ojačiti, okrepiti, pospeševati; rasti, narasti; pretiravati, hvaliti; povzdigovati; obilno preskrbeti, obdariti, obogateti, obsipati s čim«.
Splošna deklaracija človekovih pravic 2. Izobraževanje mora biti usmerjeno k polnemu razvoju človekove osebnosti in utrjevanju spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Pospeševati mora razumevanje, strpnost in prijateljstvo med vsemi narodi in med rasami in verskimi skupinami ter pospeševati dejavnost Združenih narodov in ohranitev miru.
Franc Kukovica KUKOVICA, Franc (intervjuvanec). Uradna Koroška je vedno želela le pospeševati asimilacijo. Novice, 13. feb. 2009, št. 6, str. 12-13, portret. [COBISS.SI-ID 1802196].
Bazilika V baziliki je potrebno pospeševati liturgično poučevanje vernikov s posebnimi tečaji, srečanji in druženji. Posebno skrb je treba nameniti proučevanju in širjenju dokumentov, ki jih objavita papež in Sveti sedež, posebno tistih, ki se nanašajo na liturgijo. Prav tako je potrebno slovesno obhajati cerkveno leto, še posebej advent, božič, post in veliko noč. Negujejo se ljudske pobožnosti. Potrebno je pospeševati dejavno udeležbo vernikov, tako pri obhajanju evharistije, kakor tudi pri molitvenem bogoslužju, zlasti pri hvalnicah in večernicah. Verniki naj čim več sodelujejo tudi pri petju mašnih delov, saj se s cerkveno glasbo bogoslužje ozaljša. Kot znamenje posebne vezi z rimsko stolico svetega Petra, je potrebno obhajati sledeče praznike:
Plečnikova medalja Namen podeljevanja Plečnikovih odličij je pospeševati in dajati javno priznanje najboljšim dosežkom na področju oblikovanja našega okolja. Plečnikova odličja se podeljujejo za dosežke na področju oblikovanja okolja (arhitektura, urbanizem, krajinska arhitektura, notranja oprema), za dosežke na področju arhitekturne teorije, kritike in strokovne publicistike ter za siceršnje prispevke k bogatitvi arhitekturne kulture oziroma uveljavljanju arhitekture.
Leo klub Namen Leo gibanja je s prijateljskim združevanjem članov društva razvijati in pospeševati medsebojno razumevanje in spoštovanje ter zavzemati se za svobodo človeka in duha, za kulturni, socialni in splošni razvoj družbe ob doslednem spoštovanju pravnega reda Republike Slovenije kakor tudi pravil mednarodnega združenja Leo klubov.
Prometna varnost International Road Federation (IRF) je nevladna, neprofitna organizacija s poslanstvom spodbujati in pospeševati razvoj in vzdrževanje boljše, varnejše in trajnostne cestne mreže. IRF ima delovno skupino, namenjeno varnosti v cestnem prometu. S svojimi državami članicami zagovarjajo ukrepe za izboljšanje varnosti v cestnem prometu na podlagi infrastrukture in sodelujejo z drugimi mednarodnimi organizacijami.
Near Field Communication Je neprofitno industrijsko združenje, ki je zaživelo 18. marca 2004. Med ustanovitelji so bili NXP Semiconductors, Sony in Nokia. Namen združenja je pospeševati uporabo NFC v uporabniških elektronskih napravah, mobilnih telefonih in osebnih računalnikih. Promovira implementacijo in standardizacijo NFC tehnologije z zagotavljanjem združljivosti med napravami in storitvami. NFC forum šteje 150 članov (Q1, 2009).
Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, Filozofska fakulteta v Ljubljani Študenti bibliotekarstva pa imajo tudi bralni klub, ki je nastal marca 1999, na pobudo oddelčne bibliotekarke Hedvike Pavlica. Namen kluba je vzpodbujati branje in bralno kulturo, ter pospeševati razvoj vseh oblik pismenosti. V koncept bralnega kluba seveda ni spadala obvezna literatura.  Hkrati pa je bralni klub omogočil študentom tudi neformalno druženje, znotraj katerega so se tesneje povezali študenti različnih generacij.