Top 10 similar words or synonyms for posameznikovo

subjektivno    0.852841

človekovo    0.846764

emocionalno    0.836983

posameznika    0.834923

motivacijo    0.829304

samospoštovanje    0.825308

blagostanje    0.812940

psihološko    0.812924

kognitivno    0.806027

osebnostno    0.805962

Top 30 analogous words or synonyms for posameznikovo

Article Example
Psihoterapija (1999) pravi psihoterapija, katere proces spremeni posameznikovo
Žalost indicirale posameznikovo ranljivost ali nemoč (Campbell, Santiago-Menendez,
Uporaba substanc za izboljšanje učinkovitosti na delovnem mestu Le-ta naj bi povečala posameznikovo:
Pozitivna psihologija na delovnem mestu Pozitivni psihološki kapital je konstrukt, ki predstavlja posameznikovo pozitivno zaznavo okoliščin in verjetnost za uspeh na temelju motivacije, truda in vztrajnosti. Je multidimenzionalen konstrukt, ki predstavlja posameznikovo pozitivno oceno določene situacije, razpoložljivih psiholoških in personalnih virov ter verjetnost uspeha na osnovi lastnega truda, prizadevnosti in vztrajnosti .
Sreča Na doživljanje sreče in splošnega zadovoljstva ima vpliv veliko dejavnikov. Posameznikovo zanimanje za določene stvari in njegova dejavnost sta dva izmed teh. Med posameznikovo dejavnost sodi "učinkovitost", kar pomeni njegovo uspešnost, ter "celovitost", kar se nanaša na to, ali posameznik deluje v skladu s svojimi stališči.
Večopravilnost Pojem zaporedne večopravilnosti se nanaša na posameznikovo aktivnost, ki ji posveti večji časovni razpon (od nekaj minut do nekaj ur) preden preusmeri pozornost k drugi aktivnosti. Gre za posameznikovo vedenje ki se zanaša na dve sledeči komponenti, na teorijo spomin-za-cilj kot tudi na reprezentacijo težave v kontekstu ACT-R arhitekture in sosledne zaznave .
Teorija potrebe po dosežkih Atkinson je teorijo potrebe po dosežkih dopolnil z matematičnim modelom, s pomočjo katerega lahko opišemo vpliv potreb na posameznikovo vedenje. Menil je, da vpliv potrebe po dosežkih lahko izračunamo tako, da izmerimo posameznikovo željo po uspehu in odštejemo strah pred neuspehom.
Skriptorij Pisarji so pogosto preživeli celo življenje v slabo osvetljenem skriptoriju. Pisanje rokopisov je težaven proces, ki bi lahko ogrozil posameznikovo zdravje. Ena od pritožb iz desetega stoletja pravi:
Ocenjevanje delovne uspešnosti Gre za metodo ocenjevalnih lestvic, ki izvirajo iz vedenj zaposlenih. Usmerjena je na specifična vedenja zaposlenih, ki so jih drugi identificirali kot pomembna za posameznikovo delovno uspešnost.
Kariera Tradicionalna definicija kariere opisuje pojem kot napredovanje z nižjih položajev na višje v okviru organizacije ali delovnega mesta. Danes pojem kariera razumljen nekoliko širše in predstavlja posameznikovo celotno življenjsko pot – učenje, delo in aspekte življenja. Označuje posameznikovo tranzicijsko, dinamično in fleksibilno napredovanje v različne smeri, odvisno od sprememb v okolju. Podobno opredeljuje kariero tudi Brečko (2006), ki pravi, da gre pri tem za različne dejavnosti, ki vplivajo na smer, intenziteto in hitrost osebnega razvoja.