Top 10 similar words or synonyms for polkrožne

šilaste    0.886972

osmerokotne    0.868264

obokane    0.860485

pravokotne    0.855495

pokončne    0.829432

okenske    0.828938

podolgovate    0.828547

ovalne    0.828182

štirikotne    0.828071

piramidaste    0.817328

Top 30 analogous words or synonyms for polkrožne

Article Example
Rimsko gledališče (zgradba) Polkrožne stavbe so imele nekatere značilne arhitekturne elemente z manjšimi razlikami glede na regijo, v kateri so bile zgrajene:
Dražgoški kruhki Dražgoški kruhki so ročno okrašeni medenjaki, ki se tradicionalno izdelujejo na območju naselja Dražgoše, Škofje Loke in njene okolice. Najznačilnejši obliki sta t. i. »krajček« (polkrožne oblike) »srce«.
Bazilika svetega Ambroža, Milano Bazilika ima polkrožno apsido in manjše, polkrožne kapelice na koncu stranskih ladij; nima transepta. Notranjost je enake velikosti kot zunanji portik.
Lok (arhitektura) V baroku sta opazni dve značilnosti: odstopanje od polkrožne oblike v smer eliptičnih ter pogosto prostorsko zasnovo osnovano na razgibanem ostenju. Dramatične učinke kaže lok v podružnični cerkvi Sv. Trojice v Gradcu pri Pivki.
Obok Najpreprostejša vrsta oboka je banjast obok, ki je običajno polkrožne oblike. Banjast obok je kontinuiran lok, daljši od njegovega premera. Ker so bili masivni, so vršili močan pritisk na prečne oproge, ki se opirajo na stebre in tvorijo traveje (obočna enota). Pritisk so obvladovali z debelimi zidovi ali stranskimi ladjami, kjer so bili močni oporniki. Druga možnost je bila, da so nad stranskima ladjama zgradili slepe galerije, ki so nosile gornji del glavne ladje, to je bazilikalno steno. Kot pri izgradnji loka, je potrebna začasna podpora, medtem ko se loki gradijo. Dokler ni postavljen sklepnik, obok ni samonosen. Začasne podpore so običajno lesene konstrukcije polkrožne ali segmentne oblik, dokler celoten lok ni končan.
Renesančna arhitektura V manierističnem obdobju je bil uporabljen "palladianski" lok z motivom visoke polkrožne zgornje odprtine, ki je bila obrobljena z dvema spodnjima kvadratnima odprtinama. Okna se uporabljajo za osvetlitev stavbe in domače arhitekture, da bi imeli razgled. Vitraj, čeprav včasih prisoten, ni značilnost.
Grb Občine Žalec Grb Občine Žalec je upodobljen na omejenem polju zelene barve, ki je v spodnjem delu polkrožne oblike, v zgornjem delu pa zaključeno z ravno modro črto. V polju ima grb narisan stiliziran zlato rumen znak hmeljeve kobule in list, ki je obrobljen z zlato rumeno barvo.
Skok s palico Letvica se je razvila iz trikotne aluminijske letvice v okroglo letvico iz fiberglasa z gumjastimi konci. Ti so postavljeni na stojalih in jih skakalec lahko zbije iz stojal. Po pravilih moraj imeti letvice, ki so polkrožne na koncu majhno svinčeno utež v letvici.
Grad Harlech Arhitektura je tesno povezana s savojsko iz istega obdobja. To vključuje polkrožne oboke vrat, slog oken, konzolne stolpe in namestitev strelnih lin in jo običajno pripisujejo vplivu savojskega arhitekta mojstra Jamesa. Povezave med Harlechom in Savojo niso enostavne, saj so bile nekatere savojske prvine dodane po Jamesovem odhodu. Podobnost v arhitekturnih detajlih je lahko posledica sodelovanja savojskih obrtnikov in inženirjev.
Kraški rob Črnikalska stopnja je zgrajena iz foraminifernega apnenca iz zgornjega paleocena in spodnjega eocena. Del roba od Kubeda do Movraža je sestavljen iz zgomjepaleocenskega, spodnjeeocenskega in alveolinskega apnenca. V spodnjem delu strmih apnenčevih sten so pogoste polkrožne vdolbine na večjih razdaljah, nastale predvsem zaradi kemičnega delovanja vode, deloma tudi zaradi fizikalnega preperevanja.