Top 10 similar words or synonyms for pleistocenske

poledenitve    0.818965

sedimenti    0.762509

morene    0.757581

poplavljene    0.756418

vulkanske    0.755245

triasne    0.753801

usedlinami    0.745405

jurske    0.742610

bazaltne    0.738313

mezozoika    0.737555

Top 30 analogous words or synonyms for pleistocenske

Article Example
Pleistocen Pleistocenske ne-morske sedimente najdemo predvsem v rečnih sedimentih, na jezerskem dnu, na pobočjih in kot sedimente puhlice, pa tudi v velikih količinah materiala, ki so ga prenesli ledeniki. Manj pogosti so jamski sedimenti, travertini in vulkanski materiali (lava, vulkanski pepel). Pleistocenske morske sedimente najdemo predvsem v plitvih morskih bazenih, večinoma (vendar s pomembnimi izjemami) na področjih nekaj deset kilometrov od današnjih obal. V geološko bolj aktivnih področjih, kot je južna kalifornijska obala, lahko pleistocenske morske sedimente najdemo na več sto metrov višjih območjih.
Estonija Erozija, ki je kriva za depresije v osrednji Estoniji se je začela na začetku kenozoika in je trajala do pleistocenske poledenitve (2 milijona let nazaj).
Rila Na planini so vidni ostanki pleistocenske glaicologije in jezer ledeniškega izvora. Na celotnem planinskem masivi se nahaja okoli 150 visokogorskih jezer. Tu izvirajo reke: Marica,
Eocen Klima je ostala topla skozi preostanek eocena, čeprav se je počasna globalna ohladitev, ki je privedla do pleistocenske poledenitve, začela pred koncem dobe, ko so se oceanski tokovi okoli Antarktike začeli hladiti.
Leskovec, Slovenska Bistrica Prevladujejo predvsem pliocenske ter pleistocenske kamenine, kot sta glina in pesek. Ob potokih Devina in Polskava pa tudi kvartarski aluvialni nanosi rek in potokov (prod, pesek, glina), grušč, morene in konglomerat.
Estonija V Estoniji so paleozojski sedimenti prekriti s kvartarnimi sedimenti. Paleozojske kamnine so značilne za obalne klife blizu morja ter za večja jezera in rečne doline. Vse te značilnosti so se formirale z erozijo rek, morij ter jezer v času pleistocenske poledenitve.
Ivan Rakovec Obenem je postal eden od ustanoviteljev Geološkega zavoda v Ljubljani ter Inštituta za geologijo pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti. Redni član SAZU je postal leta 1949. V začetkih svoje karire se je posvečal predvsem geomorfologiji, stratigrafiji in paleogeografiji, kasneje pa se je bolj posvetil paleontologiji in dosegel tudi veliko priznanje za svoje delo v tujini. Postal je eden vidnejših strokovnjakov za pleistocenske sesalce.
Pliocen Kot pri drugih starejših geoloških obdobjih, so geološke plasti, ki določajo začetek in konec dobro označene, vendar so natančni datumi začetka in konca dobe nekoliko negotovi. Meje, ki opredeljujejo pliocen niso določene na zlahka identificiranem svetovnem dogodku, temveč na regionalnih mejah med toplejšim miocenom in relativno hladnejšem pliocenu. Zgornja meja je bila določena na začetku te pleistocenske poledenitve.
Združene države Amerike Velika jezera na srednjem zahodu ZDA so po površini največje sladkovodno telo sveta. Njih kotanje so ostanki pleistocenske poledenitve. Jezera so z oceanom povezana prek reke Svetega Lovrenca, zgrajenih pa je tudi več kanalov, najstarejši izmed njih kanal Erie. Veliko slano jezero je kotanja v Veliki kotlini na zahodu države, ravno tako pleistocenskega izvora. Zaradi neodtočne kotanje je jezero znano po veliki vsebnosti soli.
Zemeljsko površje Poseben vetrni sediment pa je puhlica. To je do 200 metrov debel nanos homogenega melja, ki so ga vetrovi v stepski pas takratnih hladnih puščav (danes notranjosti celin) prinesli z ogolelih področij pleistocenske celinske poledenitve. Ti skladi danes prekrivajo skoraj 10 odstotkov kopne površine planeta, največ v notranjosti Azije, v Srednji in Vzhodni Evropi ter v obeh Amerikah. Še danes pa puhlica s hitrostjo nekaj milimetrov vsako leto nastaja na Kitajskem.