Top 10 similar words or synonyms for pirum

fluvium    0.608738

hoc    0.589313

hrušica    0.570426

ig    0.558469

martyres    0.550300

logatec    0.538256

ad    0.536302

frigidum    0.530602

ap    0.529431

providam    0.527651

Top 30 analogous words or synonyms for pirum

Article Example
Bukovje, Postojna Bukovje je naselje v Občini Postojna. Nahaja se nedaleč od naselja Predjama, ki s svojim Predjamskim gradom spada med pomembnejše slovenske turistične destinacije. Naselje Bukovje se nahaja ob t. i. Jamborni cesti in je tudi izhodišče gozdne poti do planote Hrušica, kjer je bila v rimskih časih pomembna strateška postojanka ad Pirum.
Podkraj, Ajdovščina Skozi Podkraj je vodila rimska cesta med tedanjima Aquileio (Oglej) in Emono (Ljubljana). Na najvišji točki rimske ceste na Hrušici (858 m) je stala rimska utrdba Ad Pirum. Od 1. stoletja dalje je bila tu poštna postaja, od 2. stoletja dalje pa tudi stražna postojanka. V drugi polovici 3. stoletja je bila tu zgrajena močna utrdba. Ohranjeni so ostanki utrdbe in obzidja. Tu je tudi ostanek kapele ene prvih krščanskih cerkev nasploh.
Hrušica (planota) Hrušica je dobila ime po nekdanji rimski poštni postaji Ad Pirum, ki jo je dal okoli leta 12 pr. n. št. postaviti cesar Avgust in vojaški utrdbi postavljeni ob cesti, ki je povezovala Oglej s trdnjavami ob Donavi. Ok. 320–330 je trdnjava dobila ovalno obzidje in je bila v sestavi poznoantičnih obrambnih zapor, imenovanih Claustra Alpium Iuliarum, ki so sestavljale utrjen obrambni pas rimske države. Nižje (okoli 6 km) proti Kalcam ležijo Laniše z obnovljenimi zidovi rimske trdnjave.
Rimski imperij Rimljani so v naše kraje prodirali iz mesta Akvileja (lat. Aquileia; danes Oglej), večji del našega ozemlja pa je osvojil šele cesar Avgust, ki je s temi osvojitvami želel zavarovati Italijo in si zagotoviti ugled vojaškega poveljnika. Ustanovil je tudi prvo rimsko mestno naselbino – Emono (danes Ljubljana). V času pred prihodom Rimljanov je bil sicer pomembnejši Nauportus (danes Vrhnika), ki pa nikoli ni dobil mestnih pravic. Kasneje so mestne pravice pridobili še Celeia (Celje), Neviodunum (danes Drnovo pri Krškem) in Poetovio (danes Ptuj). Pomembna trgovska in prometna središča so bila še Castra (danes Ajdovščina), ad Pirum (danes Hrušica na Notranjskem) in Atrans (Trojane).
Obzidje Izraz obzidje se praviloma nanaša na mestna obzidja, kakršno je imela na primer rimska Emona in nekatera naša srednjeveška mesta. Med obzidja, ki so ščitila večja ozemlja, spadajo na primer Kitajski zid, Hadrijanov in Antoninov zid med Britanijo in Škotsko. Na ozemlju Slovenije so Rimljani zgradili julijsko alpski obrambni sistem, ki je varoval prehode iz Panonije v Italijo potem, ko obramba na mejah imperija ni več zadostovala. Slednjega so sestavljali, ponekod v več pasovih, zaporni zidovi in utrdbe. Razporejeni so bili povsod, kjer je bil možen prehod v Italijo. Med velike utrdbe so spadali Castra (Ajdovščina), Ad Pirum (Hrušica) in Nauportus (Vrhnika), med majhne pa Lanišče ob cesti med Podkrajem in Logatcem.
Vipavski Križ Hrib, na katerem leži vas, je bil naseljen že v predrimskih časih. V času rimskega cesarstva je v bližini tekla pomemba cesta med Oglejem (rimska Aquileia čez Hrušico, rimsko Ad Pirum do Ljubljane, rimsko Emona. Prvi pisne listine o kraju pa segajo v 13. stoletje - vojvoda Bernard Koroški je 29.11.1252 naselje Villa Crucis podaril opatiji v Rožacu blizu Čedada. Konec 15. stoletja, po uspešnem turškem zavzetju Gorice, je takratni goriški škof dal zgraditi štiristolpni grad in leta 1483 so ga Goriški grofje obdali z obzidjem zaradi nevarnosti turških vpadov. Leta 1507 je Vipavski Križ dobil tržne pravice, leta 1532 pa ga je cesar Ferdinand povzdignil v mesto. Leta 1636 so zgradili kapucinski samostan, v katerem je živel tudi pridigar Janez Svetokriški.
Claustra Alpium Iuliarum Za časa cesarja Dioklecijana je bil po letu 284 zgrajen limes ob mejah provinc Italije in Panonije. Limes je potekal od Trsata ("Tharsaticum") na Hrvaškem pa preko Notranjske (Prezid, Selo, Rob, Rakitna) do Hrušice ("Ad Pirum"), med Logatcem ("Longaticum") in Vrhniko ("Nauportus") in ob poti, ki je vodila iz Gorenjske v dolino Bače (pri Koritnici). Naprej proti severu je Rimljanom služila naravna zapora Julijskih Alp ("Alpes Iuliae") vse do obrambnih naprav v Ziljski dolini pri Meglarjah ("Meclaria") in ob zgornji Dravi (Duel pri Paternionu). Limes je bil verjetno zgrajen kot posledica barbarskih vpadov, potem ko se je Rimsko cesarstvo med letoma 267 in 275 odreklo provinci Dakiji (današnja Romunija). Limes je verjetno propadel, ko so se vzhodni Goti na čelu s kraljem Teodorikom odzvali pozivu vzhodnorimskega cesarja Zenona in leta 490 v bitki ob Soči premagali vojsko kralja Odoakra. Odoaker, poveljnik enega od germanskih plemen, je pred tem leta 476 strmoglavil zadnjega zahodnorimskega cesarja Romula Avgusta.
Logatec Zgodovina Logatca sega v prazgodovinski čas katero danes. Nekaj najdenih artefaktov pod Tičnico in na Pustem polju priča o tem, da je bila logaška kotlina poseljena že v obeh kamenih dobah. V bronasto dobo morda sodi gradišče na Velikih Bukvah nad Taborom, zlasti pa leta 2006 odkrito poselitveno območje na Zapolju, kjer je zdaj IOC Logatec. V neki vrtači je bila namreč izkopana bronastodobna keramika, ki jo je mogoče primerjati s tisto, ki so jo našli v nekaterih koliščih na severnem robu Ljubljanskega barja (Verd in Bistra). V železni dobi so že omenjeno gradišče na Velikih bukvah poselili Kelti (morda Tavriski ali Karni), ki so se pod rimsko vladavino verjetno romanizirali in se, kot so pokazala arheološka izkopavanja, preselili v naselje pod hribom. Železnodobno gradišče je tudi na hribu Brst ob cesti proti Lazam. Kot dokazujejo stari rimski zemljevidi, je bila v antiki ob cesti iz Ogleja čez Hrušico ("Ad pirum") proti Emoni rimska poštna postaja " Mansio Longatico". Arheolog Marko Frelih domneva, da gre za zgradbo, katere temelji so bili odkopani na območju današnjega igrišča pod Narodnim domom. Tudi v srednjem veku je tu potekala najvažnejša povezava med slovenskimi in italijanskimi deželami. Ob zahodni meji " Logaškega "