Top 10 similar words or synonyms for oscilatorja

harmoničnega    0.841670

momentov    0.820045

koeficienta    0.809843

dielektričnost    0.809019

polarizabilnost    0.807582

entropija    0.807026

disperzija    0.804034

dvolomnost    0.800289

kondenzatorja    0.797811

razteg    0.792633

Top 30 analogous words or synonyms for oscilatorja

Your secret weapon. Online courses as low as $11.99

Article Example
Bertrandov izrek in za preprost potencial radialnega harmoničnega oscilatorja:
Bertrandov izrek Računanje tira v potencialu radialnega harmoničnega oscilatorja je lažje z vektorskimi komponentami formula_78. Potencialno energijo se lahko zapiše kot:
Bertrandov izrek kjer mora biti konstanta formula_84 pozitivna, oziroma formula_85, da so tiri omejeni in sklenjeni. Drugače bi telo odneslo v neskončnost. Rešitve tega preprostega harmoničnega oscilatorja so si podobne:
Centralna sila Polje sil prostorskega harmoničnega oscilatorja je centralno, kjer je formula_16 sorazmerna z formula_1 in negativna. Podobno je Hookova sila za vzmet.
Nihanje Nedušeno nihanje je idealizacija, saj imamo pri realnih sistemih navadno opravka z uporom ali trenjem. Kot nedušeno nihanje lahko približno opišemo nihanje matematičnega nihala, nihajnega kroga ali kvantnomehanskega harmoničnega oscilatorja.
Bertrandov izrek Tako so edini potenciali, ki lahko povzročajo stabilne, sklenjene, nekrožne tire, obratni kvadratni zakon sile (formula_56) in potencial radialnega harmoničnega oscilatorja (formula_57). Rešitev formula_58 odgovarja popolnoma krožnim tirom, kar je omenjeno zgoraj; negativni rešitvi formula_59 pa nimata fizikalnega pomena.
Diferencialna enačba Linearne diferencialne enačbe so velikokrat približki nelinearnih enačb. Veljajo le pod nekaterimi omejenimi pogoji. Enačba harmoničnega oscilatorja je na primer približek nelinearne enačbe nihala, ki velja za nihanja z malimi amplitudami.
Van der Waalsova sila Preostane nam pojasnilo, zakaj pride do razmika med težiščema. Jedro in elektron sta v atomu medsebojno vezana s silo, ki je premo sorazmerna razmiku težišč nabojev, zato lahko atom obravnavamo kot harmonični oscilator. Nihanje kvantnomehanskega oscilatorja tudi v osnovnem stanju ne zamre, ampak ima energijo "hν"/2, pri čemer je formula_3 klasična frekvenca oscilatorja. Prvotni privzetek, da se težišči pozitivnega in negativnega naboja krogelno simetričnega atoma ujemata, zatorej ne velja v kateremkoli trenutku, ampak le v časovnem povprečju. Vidimo torej, da je treba dva atoma, ki sta razmeroma blizu, obravnavati kot sklopljeno nihalo.
Atomska ura Atomska ura je sestavljena iz elektronskega oscilatorja, ki deluje na mikrovalovnih frekvencah. Oscilator je zgrajen tako, da se njegova frekvenca določa s pomočjo povratne zanke. Tako je oscilator naravnan vedno na določeno frekvenco. Osrednji del atomske ure je mikrovalovna resonančna votlina, ki vsebuje plin.
Bertrandov izrek Kot je omenjeno zgoraj, lahko centralne sile za dano začetno hitrost povzročajo krožne tire. Vendar pri določeni radialni hitrosti ti tiri niso nujno stabilni ali sklenjeni. Stabilne in strogo sklenjene tire lahko povzročajo le obratne kvadratne sile in potencial radialnega harmoničnega oscilatorja (pokazana sta potreben in zadosten pogoj).