Top 10 similar words or synonyms for onesnažila

refrigeranti    0.840106

toksikologija    0.823464

konservansi    0.821662

imidazoli    0.810638

organokloridi    0.803951

kataliza    0.801183

oksidoreduktaze    0.799496

kovinarstvo    0.796623

nevrotoksini    0.794301

kristalografija    0.792481

Top 30 analogous words or synonyms for onesnažila

Article Example
Popocatépetl Januarja in februarja leta 2012 je bilo zaznano povečanje ognjeniške aktivnosti. 25. januarja 2012 je eksplozija pepela okoliško atmosfero onesnažila s prahom in pepelom.
Stifninska kislina Pri izlitju je treba preprečiti, da bi snov pronicala v zemljo in tako morebiti onesnažila podtalnico. V primeru onesnaženja takoj obvestimo pristojne oblasti.
Kemična eksplozija v mestu Jilin leta 2005 Eksplozija je zelo onesnažila reko Songhua, ocenjenih je bilo na 100 ton škodljivih snovi, ki vsebujejo benzen in nitrobenzen. Izpostavljenost benzenu, zmanjšuje število belih krvnih celic in je povezana z levkemijo.
Dioksini Dioksini in ostala obstojna organska onesnažila (POPi, angleško "Persistent Organic Pollutants") so predmet regulative Stockholmske konvencije. Konvencija obvezuje podpisnike, da uvedejo vse možne ukrepe za zmanjšanje vseh virov dioksina na nič, kjer pa to ni mogoče, pa na dosegljivi minimum.
Težka kovina Pogosto se izraz težke kovine uporablja nepravilno, za vse kovine in polkovine, ki se pojavljajo kot onesnažila v okolju, na primer tudi aluminij, ki sicer po gostoti ne spada mednje. Posledično novejša toksikološka literatura uporablja samo izraz kovine, izraz težke kovine pa se opušča.
Tojnica Potok je maja 2017 prizadela hujša okoljska nesreča, ko je zagorel obrat za predelavo nevarnih odpadkov podjetja Kemis, ki stoji ob bregu pri Vrhniki. Vanj se je izlila večja količina oljne gošče, ki je onesnažila vodo, dno in bregove po vsej dolžini 1,5 km od mesta požara do izliva v Ljubljanico.
Onesnaženje Onesnaženje, onesnaževanje ali kontaminacija je prisotnost nezaželjene snovi ali delcev v drugi snovi. Največkrat govorimo o treh vrstah kontaminacije: biološki, kemijski in radioaktivni. Proces, s katerim nastaja onesnaženje, se imenuje onesnaževanje ali s tujko kontaminiranje. Onesnaženje nastopa v obliki kemičnih snovi ali energije (svetloba, hrup, toplota). Onesnažila so lahko tujki v okolju, lahko pa so stalno prisotni, o onesnaženju pa govorimo, ko njihova količina naraste nad določeno mejo. Onesnaževanje je lahko definirano kot točkovni ali pa razpršeni vir onesnaževanja. Blacksmith institute vsako leto izda seznam najbolj onesnaženih svetovnih mest. Na seznamu za leto 2007 se nahajajo Azerbajdžan, Kitajska, Indija, Peru, Rusija, Ukrajina in Zambija.
Onesnaženje Onesnaževanje je bilo deležno vedno večje javne pozornosti tudi v ZDA med leti 1950 ter do začetka 1970-ih, ko je kongres sprejel zakon o nadzoru hrupa, zakon o kakovosti zraka, zakon o čistih vodah in zakon o nacionalni okoljski politiki. Primeri lokalnih onesnaženj, kot so npr. odpad PCB v reki Hudson, ki je onesnažila živelj v reki do te mere, da je bil prepovedan za uživanje (ribe..), dolgotrajna onesnaženja z dioxin v Love Canalu, Chromium-6 odpadki v Kaliforniji so botrovali uvedbi novega, zelo strogega zakona v letu 1980.
Poliklorirani bifenili Največje okoljsko onesnaženje s temi snovmi v Sloveniji predstavlja kontaminacija področja (z vodotoki) v bližini tovarne Iskra Kondenzatorji v Semiču v Beli krajini. Najbolj se je onesnažila reka Krupa, ki so jo hoteli uporabiti kot vir za regionalni vodovod. PCB-ji so prišli v reko preko odpadnih vod Semiške tovarne in odloženih odpadkov. Proizvodnja kondenzatorjev z uporabo PCB je trajala v obdobju od 1962 do 1983. Zadnje raziskave na tem področju so pokazale, da so PCB v posameznih izdelkih (jajcih, kravjem mleku, orehih,…) še vedno prisotni, kontaminacije zraka s PCB v Semiču ni več, Krupa pa ostaja najbolj onesnažena reka s PCB na svetu.
Donec Kakovost vode ima oceno IV (onesnažena) do V (umazana). Glavna onesnažila so umetna gnojila, naftni derivati, fenoli, cink, krom in baker. V Harkovski oblasti reko onesnažujejo industrijske in komunalne odplake Belgoroda, Izjuma in Šebekina, potem pa se voda v Pečeneškem akumulacijskem jezeru nekoliko očisti. Število industrijskih obratov po toku navzdol narašča, predvsem okrog Lisičanska in Sjeverodonecka približno 400 km od izliva. Nekateri pritoki, zlasti Kozanji but, Bahmut in Lugan, so tako onesnaženi, da je ribolov v njih nevaren. Najčistejša odseka Donca sta med njegovim izvirom in Belgorodom ter Pečeneškim akumulacijskim jezerom in Čugujevom. Povprečna slanost vode je 650–750 mg/L in pozimi naraste na 1000 mg/L, večinoma zaradi industrijskih odplak.