Top 10 similar words or synonyms for omogočati

ocenjevati    0.716201

vzpodbuditi    0.715347

zadovoljevanja    0.705238

omogočiti    0.695507

usklajevati    0.694726

izboljšanjem    0.689457

zagotavljati    0.686358

kapitalskih    0.684827

pospešiti    0.684543

spodbujati    0.683063

Top 30 analogous words or synonyms for omogočati

Article Example
Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije spodbujati razvoj in krepitev radijskih in televizijskih programov ter omogočati razširjanje programskih vsebin in multimedijskih storitev prek najrazličnejših platform, da bodo najširši javnosti dostopne na katerikoli napravi, ki omogoča njihov sprejem,
Natezni preizkus Natezne preizkuse upravljamo na posebnih trgalnih strojih, ki imajo predpisano enakomerno naraščajočo hitrost obremenjevanja preizkušancev. Ti stroji morajo omogočati opazovanje odvisnosti med obremenilno silo in raztegi, numerično oz. grafično. Starejši stroji registrirajo diagrame SILA - RAZTEG (F-ΔL), novejši stroji pa e podatke sproti preračunavajo v razmerje napetost - raztezek (σ-ε).
Toyotin način Ta načela so oblikovana tako, da se zagotovi, da so uporabljeni le bistveni materiali (da se prepreči prekomerna proizvodnja), da se delovno okolje učinkovito vzdržuje (5S program), omogočati ljudem deliti delovna mesta in zmanjšati čas za iskanje potrebnih orodij in da je uporabljena tehnologija zanesljiva in temeljito preizkušena.
Gozdarstvo Z vidika gojenja gozdov je posek vitalnih dreves vsiljen, gozdu tuj, vendar zavesten poseg v gozdno zgradbo. Ugotavlja se z gozdarskim načrtovanjem in izvaja kot gojitven ukrep. To pomeni, da mora biti intenzivnost poseka (jakost in pogostost) zmerna in podrejena funkcionalnim potrebam gozda. Omogočati mu mora trajno ohranitev in optimalno delovanje.
Arhivsko gradivo Gradivo gre v arhiv, ko izgubi poslovno funkcijo - postane trajno hranjeno, in se ureja za potrebe raziskovanja, ter se mora omogočati neomejeno dostop. V nekaterih primerih arhivsko gradivo ne nastane iz dokumentarnega, ampak z željo po tem, da bi tako postalo. Npr. posname se dokumentarna oddaja, snemanje raznih inštitutov, tudi zasebnikov.
Mjanmar V letu 2012 je Azijska razvojna banka uradno začela ponovno sodelovati z državo pri financiranju infrastrukturnih in razvojnih projektov. Združene države Amerike, Japonska in države Evropske unije so prav tako začele zmanjševati ali odpravljati gospodarske sankcije ter omogočati neposredne tuje naložbe, ki bodo zagotavljale burmanski vladi dodatne davčne prihodke.
Evolucija ptic Evolucija ptic in njihovih letalnih sposobnosti je bil postopna in je trajala milijone let. Telesna zgradba začetnih oblik je morala omogočati razvoj letalnih sposobnosti. Ker se je ohranilo zelo malo okamnin prvih ptičev, manjkajo posamezne razvojne stopnje. Zanesljivo je znano, da so bili predniki ptičev preprosti plazilci in ne močno specializirani leteči kuščarji pterozavri.
EMAS (sistem ravnanja z okoljem) V okoljski izjavi morajo biti predstavljeni pomembni neposredni in posredni okoljski vidiki in vplivi na okolje, z njimi povezani okoljski cilji ter povzetek podatkov o doseženem okoljskem učinku glede na zastavljene cilje. Podatki morajo biti predstavljeni tako, da se zainteresirani prepričajo o izboljšanju okoljskega učinka, kadar pa cilj ni dosežen, se navede razloge. Podatki se prikazujejo tako, da omogočajo večletno primerjavo in izkazovanje napredka rezultatov ravnanja z okoljem. Podatki morajo omogočati primerjanje z zahtevami okoljske zakonodaje.
Univerza za tretje življenjsko obdobje Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje ima danes namen spodbujati, razvijati, raziskovati in predvsem omogočati: izobraževanje starejših kot način bivanja in krepitev družbenih vezi, izobraževanje starejših za osebnostni razvoj - tj. več znanja, boljše razumevanje sebe in drugih ter sveta, večja samozavest, boljša povezanost z drugimi, večja pripravljenost nuditi drugim pomoč-izobraževanje starejših za boljšanje njihovih socialnih vlog, za povratek na trg dela in za prostovoljno sodelovanje v družbenem in gospodarskem razvoju.
Telefon Sukana parica z ovitjem žice ene okrog druge zmanjšuje neželene električne učinke (motnje, presluh, šum). Telefon omogoča močno oddajo lastnega govornega signala iz mikrofona in sprejem tujega govora. Omogočati mora dobro razumljivost govora in preprečiti sprejem lastne oddaje, tj. poslušanje lastnega govora. Kvaliteta telefonske zveze je odvisna od razumljivosti govora, ta pa je odvisna od slabljenja zveze, od širine prenašanega frekvenčnega pasu, od popačenja in od šumov.