Top 10 similar words or synonyms for odprtost

ekstravertnost    0.823265

sprejemljivost    0.813694

kreativnost    0.813116

vestnost    0.802522

posameznikovo    0.788943

prilagodljivost    0.786994

inteligentnost    0.784773

subjektivno    0.773096

motivacijo    0.763176

kompleksnost    0.760852

Top 30 analogous words or synonyms for odprtost

Article Example
Odprtost Pri posameznikih z visoko izraženo odprtostjo je manjše tudi tveganje za Alzheimerjevo boleznijo . Odprti posamezniki namreč doživijo več različnih življenjskih izkušenj in situacij, kar deluje kot »naravna« kognitivna intervencija, ki je nekakšna povezava med odprtostjo in Alzheimerjevo boleznijo . Obstaja tudi razmerje med odprtostjo in tveganjem, ki je lahko prednost, saj so posamezniki, ki so imeli visoko izraženo mero odprtosti, dokazali relativno več tveganega vedenja pri odločanju . Ko postanejo starejši, se pri bolj odprtih navadno razvije višja stopnja samozavesti, kot pri posameznikih z nizko stopnjo odprtosti do izkušenj . Vseeno pa z leti postanejo manj naklonjeni tveganim vedenjem in so bolj pripravljeni razmisliti o mnenjih, ki se razlikujejo od njihovih lastnih .
Odprtost Zadovoljstvo z življenjem (tudi subjektivno blagostanje) je določeno z različnimi dejavniki, med katerimi je zelo pomembna ravno človekova osebnost. Nekateri raziskovalci celo trdijo, da je osebnost pomembnejša za subjektivno blagostanje kot neki zunanji dogodki, ki jih doživljamo v vsakdanjem življenju. Odprtost kot ena od dimenzij osebnosti naj bi bila pomemben dejavnik zadovoljstva z življenjem predvsem v pozni odraslosti, v mlajših letih pa naj bi bili pomembnejši ekstravertnost in čustvena stabilnost . Weiss, Freund in Wiese (2012) so ugotovili, da so manj odprte ženske bolj dovzetne za prepričanja o tradicionalnih spolnih vlogah, le-ta pa imajo tudi večji vpliv na njihovo samoučinkovitost in subjektivno blagostanje, medtem ko bolj odprte ženske pogosteje zavračajo prepričanja o tradicionalnih spolnih vlogah, kar pozitivno vpliva na njihovo samoučinkovitost in subjektivno blagostanje. Zaradi nizke stopnje odprtosti doživljajo posameznice negotove situacije namreč kot grožnjo in da bi ohranile svojo samoučinkovitost ter subjektivno blagostanje, se raje podredijo tradicionalnim spolnim vlogam.
Odprtost Ker se odprti ljudje pogosteje vključujejo v razne aktivnosti, imajo večjo možnost, da se kaj novega naučijo, spoznajo, razvijajo svoje intelektualne sposobnosti. Zato raziskovalci v zadnjem času vse bolj pogosto preizkušajo predpostavko, da so bolj odprti ljudje tudi bolj inteligentni. Ugotovili so, da se z inteligentnostjo povezuje predvsem tisti del odprtosti, ki se nanaša na željo po novih in drugačnih aktivnostih, na uživanje v preučevanju novega in na sprejemanje različnih vrednot, pogledov na svet . Posebej velik vpliv odprtosti na inteligentnost se kaže pri starostnikih, pri katerih višja odprtost pomeni višjo raven aktivnosti in dovzetnosti za različne izzive, s tem pa manjši upad kognitivnih sposobnosti .
Odprtost Raven odprtosti vpliva tudi na kvaliteto medosebnega odnosa. Pri tem je pomembna raven odprtosti vsakega od parnerjev posebej. Moževa raven odprtosti je povezana z zadovoljstvom v odnosu nasploh, medtem ko je ženina raven odprtosti povezana s spolnim zadovoljstvom obeh, kar pa je povezano z motivacijo po iskanju novih, raznolikih (spolnih) izkušenj.
Odprtost Na kvaliteto odnosa vpliva tudi način reševanja konfliktov med partnerjema, na katerega ima velik vpliv raven odprtosti obeh. Odprti posamezniki so fleksibilni, tolerantni do razlik med mnenji, bolj sposobni upoštevanja različnih perspektiv in zaradi tega zmožni kontruktivne komunikacije in pogajanja, ki vodi v aktivno reševanje konflikta. Raziskave kažejo, da je na problem osredotočeno spoprijemanje s težavami značilno za partnerje, ki imajo visoko odprtost (Boudhard, 2003), za zaprte posameznike pa, da se poslužujejo izogibanja, ignorirajo problem ali pa se izogibajo čustveni vpletenosti (Lee-Baggley, Preece, & DeLongis, 2005)
Odprtost Bermudez, J. (1999). Personality and health-protective behaviour. European Journal of Personality, 13, 83-103.
Odprtost Weiss, D., Freund, A.M. in Wiese, B.S. (2012). Mastering Developmental Transitions in Young and Middle Adulthood: The Interplay of Openness to Experience and Traditional Gender Ideology on Women's Self-Efficacy and Subjective Well-Being. Developmental Psychology. Advance online publication.
Odprtost Odprtost za izkušnje je pozitivno povezana z boljšim zdravjem in manjšim tveganjem za smrt
Odprtost Bonatakis-Mattingly, J. (2011). Openness to Experience as a protective Factor against Posttraumatic Symptoms among College Music Mayors. Degree of doctor of psychology. Chicago, 63 – 97.
Odprtost Dowd, K. (2007). Susceptibility to anchoring effects: How openess-to-experience influences responses to anchoring cues. Judgement and Decision, 2 (1), 48 – 53.