Top 10 similar words or synonyms for obhajilo

birmo    0.788182

mašo    0.773389

maziljenje    0.768976

zakrament    0.756865

hostijo    0.743379

trojico    0.738824

evharistijo    0.731915

spoved    0.724468

krizmo    0.719737

molitev    0.695903

Top 30 analogous words or synonyms for obhajilo

Article Example
Običaji Slovenske Istre Sveta birma in obhajilo
Evharistija Med Cerkveni tudi ni enotnosti glede vprašanja, kdaj lahko vernik prvič prejme obhajilo in kako pogosto naj ga prejema. V nekaterih Cerkvah je s prvim prejemom obhajila povezana posebna svečanost. Vse Cerkve imajo obhajilo za obred, ki se lahko ponovi. Večina izmed njih vzpodbuja vernike, da bi prejeli obhajilo vsaj enkrat na leto, lahko pa tudi bolj pogosto (vsak teden ali celo vsak dan).
Vidko Fontgalandski Prvo sveto obhajilo je prejel dne 22. maja 1921 po skrbni pripravi ter daroval Jezusu 110 odpovedi in žrtev.
Amiši Obred obhajila lahko opravijo samo tisti, ki so že opravili obred krsta, saj obhajilo pomeni ponovno zaobljubo vere Bogu. Obhajilo se izvaja spomladi in jeseni, priprave na obred pa se pričnejo že dva tedna pred samim dogodkom. Priprave, ki velikokrat trajajo tudi cel dan, zajemajo izpovedi grehov, petje pesmi, molitve,…
Kateheza V današnjem času je v Rimskokatoliški Cerkvi kateheza zlasti priprava na prvo obhajilo in na birmo, v Evangeličanski Cerkvi pa priprava na konfirmacijo.
Evharistija Slovenska beseda "obhajilo" izhaja iz tega, da duhovnik "hodi" (dela obhod) od enega do drugega obhajanca v cerkvi ali zunaj nje, ko hodi k bolnikom.
Moje življenje Cankarjevi bratje in sestre: nastopijo v črtici "Sveto obhajilo" in so prikazani podobno kot Cankar. Najstarejša Cankarjeva sestra najbolj skrbi za ostale, medtem ko njihova mati išče kruh.
Bema V Vzhodnem krščanstvu bema ostaja ime za ploščad, ki sestavlja svetišče; je sestavni del območja za ikonostasom in ploščadi pred njo, iz katere diakon vodi litanije ("ektenias") skupaj z ambonom iz katerega duhovnik pridiga in daje sveto obhajilo. Lahko ima eno ali več stopnic. Bema je sestavljena iz oltarja (območje za ikonostasom), "soleas" (dejavnost pred ikonostasom) in ambona (območje pred Svetiimi vrati, ki so proti zahodu ladje). Pravoslavni laiki običajno ne hodijo na bemo, razen kadar prejemajo sveto obhajilo.
Magdalena Gornik Magdalena naj bi prejemala tako zakramentalno (kakršno lahko prejme vsak vernik) kot mistično obhajilo (nekateri svetniki). Oboje se je zgodilo največkrat v zamaknjenju. Mistično obhajilo je prejemala le v zamaknjenju. Takrat jo je obhajal Jezus sam, svetnik-duhovnik ali pa angel. Mnogo ljudi, vključno z duhovniki, naj bi takrat videlo, kako se je nenadoma znašla v njenih ustih sveta hostija, kmalu zatem pa so še videli poseben kelih. Magdalena se je po takem dogodku vedno zahvaljevala, včasih pa navzoče še opominjala k pokori.
Ciborij Duhovnik pri posvetitvi evharistiji po navadi posveti več hostij, kot jih potem razdeli vernikom. Preostale hostije spravi s ciborijem vred v tabernakelj. Naslednjič med mašo duhovnik ciborij spet vzame iz tabernaklja in hostije deli vernikom (obhajilo).