Top 10 similar words or synonyms for obdarjeni

mileti    0.785153

mobilizirani    0.772561

primiceriji    0.771827

casati    0.759606

izoedrska    0.756453

nadlegovalci    0.756110

secesionisti    0.754985

skovani    0.754900

preobremenjeni    0.753625

vle    0.752250

Top 30 analogous words or synonyms for obdarjeni

Article Example
Splošna deklaracija človekovih pravic Vsi ljudje se rodijo svobodni in imajo enako dostojanstvo in enake pravice. Obdarjeni so z razumom in vestjo in bi morali ravnati drug z drugim kakor bratje.
Pet bratov Pet bratov, ki so bili obdarjeni vsak s svojo nadnaravno močjo, so se odpravili reševat kraljevo edinko, ki jo je odnesel zli duh, vendar je še nikomur ni uspelo rešiti. Z zmožnostjo zasledovanja, rušenja, strelstva, hitrosti in gradnje, jim je uspelo kraljično rešiti in jo vrniti očetu. Kralj je izpolnil dano obljubo in hčer po posvetu med brati in njihovo materjo dal najmlajšemu bratu rešitelju za ženo. Dobil je tudi kraljestvo, pri vladanju pa so mu pomagali ostali bratje.
Amulet Egiptovske amulete so nosili tako živi kot mrtvi. Nekateri so ščitili uporabnika pred posebnimi nevarnostmi, drugi so bili obdarjeni s posebnimi značilnostmi, kot so trdnost in ognjevitost. Pogosto so bili v obliki živali, rastlin, sakralnih objektov ali iz hieroglifskih simbolov. Za učinkovitost amulet so bile pomembne kombinacija oblike, barve in materiala. Papirusi kažejo, da so se amuleti uporabljali v medicini, pogosto v povezavi z obkladki (zdravilne obleke, pogosto so se uporabljali vroči) ali drugi pripravki ter recitacija urokov. Včasih so papirusi, na katerih so bili napisani uroki tudi lahko delovali kot amulet in so jih zložili in jih nosili s seboj.
Združene države Amerike Eden najpomembnejših vidikov pri dojemanju pomena ZDA je njen učinek talilnega lonca. Tega simbolizira nacionalni moto "E Pluribus Unum" (slovensko "Iz mnogih eno"). Prvič je bil uporabljen za potrebo združevanja 13 britanskih kolonij v Severni Ameriki med ameriško revolucijo, nov pomen pa je dobil, ko so se v državo pričele prilivati mase migrantov. Ti so namreč morali najti skupne življenjske smernice in načela, kar je povzročilo zlivanje mnogoterih kultur v eno. Združene države so tako pred vsem drugim dežela imigrantov, ki so oblikovali novo kulturo. Uspešno povezovanje priseljencev v nacionalno celoto naj bi bilo doseženo z izenačenjem vseh državljanov, ki je bilo zagotovljeno v deklaraciji neodvisnosti ter v Ustavi ZDA. K takšnemu idealu pa naj bi dežela stremela tudi danes, saj še ni dosežen. Odtod izhaja tudi ameriška politična misel, ki so jo navedli očetje naroda: »Vsi ljudje se rodijo enaki in obdarjeni z neodtujljivimi pravicami do življenja, svobode ter iskanja sreče«.
Veselje V ta namen so Aknin, Hamlin in Dunn (2012) izvedli raziskavo, ki je ugotavljala povezavo med podarjanjem reči v smislu prosocialnega vedenja in občutki veselja pri otrocih, mlajših od dveh let. Želeli so potrditi oz. zavrniti svojo hipotezo, da so malčki, ki podarjajo stvari ostalim ljudem srečnejši kot malčki, ki jih zgolj sprejemajo. V glavnem eksperimentu je bila malčkom predstavljena lutka (opica). Vsakemu malčku je bilo rečeno, da lutka obožuje sladkarije. Lutka ter malček sta dobili vsak svojo skledo s sladkarijami. Eksperimentator je nato našel novo sladkarijo in prosil malčka, da podari novo sladkarijo lutki. Na koncu je bilo malčku predlagano, da ponudi lutki tudi sladkarijo, ki je prihajala iz njegove sklede. Rezultati raziskave so pokazali, da so malčki občutili veliko večje veselje takrat, ko je lutka prejela sladkarijo kot takrat, ko so bili sami obdarjeni.
Krščansko razumevanje duše Kot temeljno delo, »prikaz vere Cerkve in katoliškega nauka, ki ju izpričuje ali osvetljuje Sveto pismo, apostolsko izročilo in cerkveno učiteljstvo«, je Katekizem katoliške Cerkve (dalje KKC). Duša tako izvira iz Boga in je hkrati večni del človeka, ki tako ni zgolj materialno bitje (KKC 33), ampak je sestavljen iz materialnega telesa in duhovne duše (KKC 360). Bog, ki je dal človeku dušoje v dušo vtisnil tudi »spoznanje naravne postave« (KKC 37). Tako je duša, kot Bog, neumrljiva, ki pa ob smrti, propadu materialnega telesa, le zapusti to telo in se nato ponovno združi s telesom ob končnem vstajenju (KKC 366); duša ima tako lastnost, da obuja neživo naravo (KKC 990). Duša je tako nekakšen zapisnikar človekovega življenja, saj je na podlagi duše izrečena posebna sodba, ki nato dušo pošlje na očiščevanje ali pa neposredno v nebesa (KKC 1022); v primeru, pa če človek umre v smrtnem grehu, pa je njegova duša poslana v pekel, prostor peklenskih kazni (KKC 1035). Vsi ljudje so »obdarjeni z enako razumno duša« (KKC 1931). Duša ima v katoliški veri velik pomen predvsem glede povezovanja človeka z Bogom in posmrtnega življenja.