Top 10 similar words or synonyms for nebesedna

fatalizem    0.795923

najsplošnejša    0.768006

ksenofobijo    0.763910

verbalna    0.762714

mikrobna    0.760601

lingvistična    0.760113

pomenska    0.754602

diferenca    0.753020

metonimija    0.752560

clementina    0.752008

Top 30 analogous words or synonyms for nebesedna

Your secret weapon. Online courses as low as $11.99

Article Example
Psihologija oglaševanja Pomembna je tudi nebesedna govorica telesa, ki kaže na komunikatorjevo resnost in zavzetost. Najzanesljivejši je tisti komunikator, ki trdno stoji za svojimi stališči in jih zna argumentirati. Ljudje tudi bolj zaupajo osebam iz referenčne skupine.
Čustvena zloraba na delovnem mestu L. Keashly in ostali so definirali čustveno zlorabo kot »sovražna besedna in nebesedna vedenja (izključujoč fizičen kontakt), ki jih izvajajo eden ali več ljudi proti drugemu, katerih namen je oslabiti drugega, da bi zagotovili večjo ubogljivost«. Harvey navaja tudi, da veliko povezanih konceptov, kot so trpinčenje, nadlegovanje in neprimerno ravnanje v resnici merijo zelo podoben interpersonalni oz. medosebni fenomen. Čustvene zlorabe so že dolgo razširjene na delovnih mestih, čeprav so se zanje uporabljali različni izrazi. Nanašujoč na Bussovo teorijo človeške agresije na delovnem mestu, viri kažejo, da najpogostejše oblike agresije niso fizične, ampak bolj besedne, pasivne in indirektne. Kasneje je L. Keashly, zaradi velike količine podobnih izrazov, opredelila 7 elementov oz. značilnosti, ki opisujejo čustveno zlorabo:
Zaposlitveni razgovor Čeprav glavni del razgovora predstavljajo besedni odgovori kandidata na relevantna vprašanja zaposlovalca, ne smemo pozabiti tudi na pomembnost nebesednih odgovorov, ki spremljajo besedne. Torej na presojo primernosti kandidata s strani zaposlovalca vpliva tudi na kakšen način kandidat odgovarja na vprašanja oz. na kakšen način podaja odgovore, ne le vsebina podanega odgovora. Ta nebesedna vedenja lahko delimo na dve skupini. In sicer na vokalne ter na vizualne znake. Pod vokalne znake spadajo artikulacija, višina glasu, tekočnost govora, pogostost premorov, hitrost govora idr. Med vizualne znake pa lahko uvrstimo nasmeh, očesni stik, orientacija telesa glede na sogovornika, geste, drža idr. Nekateri avtorji pod vizualne znake uvrščajo tudi fizično privlačnost kandidata, vendar več o tem v naslednjem odstavku. Mnenja o velikosti vpliva na izid razgovora so deljena. Nekateri verjamejo, da ima nebesedno vedenje zelo velik vpliv na potek razgovora, med tem ko so drugi avtorji odkrili relativno majhen vpliv na rezultat razgovora, še posebej v primerih, ko so kandidati svoje zmožnosti in značilnosti ter izobrazbo natančno opisali v svojem življenjepisu. Povezava med nebesednimi vedenji ter rezultatom razgovora naj bi bila močnejša pri strukturiranih razgovorih in šibkejša pri nestrukturiranih. Običajen vpliv nebesednih znakov se deloma povezuje tudi s konstrukti, ki se sicer ocenjujejo z vedenjem kandidata na splošno. Na primer, nekdo ki kaže pozitivne nebesedne znake, kot so nasmeh, očesni kontakt ter drža nagnjena proti sogovorniku je zaznan kot bolj zanesljiv, kredibilen, všečen, topel, uspešen, motiviran , socialno zmožen ipd.