Top 10 similar words or synonyms for molekul

atomov    0.902167

jeder    0.880270

elektronov    0.873623

ionov    0.873452

proteinov    0.861532

aminokislin    0.860929

beljakovin    0.856245

encimov    0.852444

izotopov    0.851990

reakcij    0.851227

Top 30 analogous words or synonyms for molekul

Article Example
NF-κB efektorskih molekul (citkinov, levkocitnih adhezijskih molekul in anti-apoptotskih
Fotosinteza Neto izkupiček treh obratov Calvinovega cikla je pretvorba treh molekul CO in treh molekul ribuloza 1,5-difosfatov (RuDP) v šest molekul trioza fosfatov, pri čemer je za fosforilacijo potrebnih šest molekul ATP, za redukcijo pa prav tako šest molekul NADPH. Ena molekula trioza fosfata se porabi v osrednjih presnovnih poteh, medtem ko se preostalih pet molekul porabi za obnovo treh molekul ribuloze 1,5-difosfatov, pri čemer so za fosforilacijo potrebne tri molekule ATP (skupno torej 9 molekul ATP v celotnem ciklu). Neto reakcijo lahko torej zapišemo kot:
Boltzmannova porazdelitev Pri tem je "N" število molekul v termodinamskem ravnovesju pri temperaturi "T", ki so v stanju z energijo "E", "N" pa je število vseh molekul. Parameter "k" je Boltzmannova konstanta. Enačba omogoča izračun deleža molekul ("N"/"N"), ki imajo pri dani temperaturi določeno energijo "E". Ker imajo molekule, ki se gibljejo z dano hitrostjo, zaradi tega določeno kinetično energijo, omogoča Boltzmannova porazdelitev tudi izračun porazdelitve molekul po hitrostih oziroma izraz zveze med temperaturo in hitrostmi molekul plina.
Globin Glavne skupine globinskih molekul:
Seznam fizikalnih vsebin povprečna velikost hitrosti molekul
Atomska, molekulska in optična fizika Atómska in molékulska fízika je veja fizike, ki preučuje zgradbo atomov in molekul, njihovo elektronsko ovojnico, energijske nivoje, spektre in druge lastnosti atomov in molekul.
Dopant Pri difuziji se izkorišča termično gibanje pri katerem dobimo skupni pretok molekul ali atomov iz področja z višjo koncentracijo v področje z manjšo koncentracijo molekul ali atomov.
Boltzmannova konstanta kjer je "N" število molekul plina.
Hibridizacija orbital Hibridizacija pomaga pri razlagi oblike molekul.
Oksidacija beta Preden lahko razumemo nastanek vode, moramo privzeti, da pri vsakem prenosu elektronskega para iz NADH + H ali FADH na O nastane ena molekula vode (HO). Če torej vzamemo za primer zopet oksidacijo beta ene molekule palmitol-CoA, bosta pri vsakem ciklu nastala FADH in NADH + H, celokupno pri 7 ciklih 7 molekul vsake spojine in s tem 14 molekul vode; pri tem moramo odšteti 7 molekul vode, ki se porabijo pri 2. stopnji oksidacije, tj. hidrataciji. Pri samem Krebsovem ciklu, kjer vstopa acetil-CoA, nastanejo tri molekule NADH + H in ena molekula FADH, za 8 nastalih molekul acetil-CoA torej 32 molekul vode; pri tem zopet odštejemo 16 molekul vode, saj se pri vsakem ciklu porabita dve molekuli vode. Celokupno nastane pri oksidaciji ene molekule palmitol-CoA 23 molekul vode.