Top 10 similar words or synonyms for millerjevi

indeksi    0.878009

afine    0.818531

eulerjevi    0.794820

diagrami    0.793466

enakokraki    0.785187

oktonioni    0.783636

vektorji    0.778046

konjugirani    0.776682

uniformne    0.773622

konveksne    0.768110

Top 30 analogous words or synonyms for millerjevi

Article Example
Millerjevi indeksi Millerjeve indekse je leta 1839 uvedel angleški mineralog William Hallowes Miller (1801–1880).
Millerjevi indeksi Millerjevi indeksi se lahko določajo na dva enakovredna načina: iz točk v recipročni kristalni mreži ali z recipročenjem presečišč na mrežnih vektorjih. V obeh primerih je treba najprej izbrati tri mrežne vektorje formula_15, formula_16 in formula_17. S temi vektorji so določeni tudi trije primitivni vektorji recipročne mreže formula_18, formula_19 in formula_20.
Millerjevi indeksi V ploskovno centrirani in telesno centrirani kubični mreži primitivni mrežni vektorji niso pravokotni. V teh primerih so Millerjevi indeksi po dogovoru definirani z mrežnimi vektorji kubične "super celice", tako da ostanejo smeri pravokotne.
Millerjevi indeksi Če so razmerja med formula_5, formula_6 in formula_7 racionalna števila, se z deljenjem z največjim od njih in množenjem z najmanjšim skupnim imenovalcem ulomki pretvorijo v cela števila, tako da so indeksi formula_1 cela števila. Celoštevilčni Millerjevi indeksi torej implicitno vsebujejo tudi vsa racionalna števila. Ravnine, katerih komponente imajo v bazi recipročne mreže racionalna razmerja, so posebno zanimive zato, ker so edine ravnine, katerih presečišča s kristalom imajo periodičnost 2-d.
Millerjevi indeksi
Millerjevi indeksi Če eno ali več mrežnih točk sekajo samo ravnine (hkl), je pravokotna razdalja formula_25 med dvema sosednjima mrežnima ravninama povezana z najkrajšim vektorjem recipročne mreže, ki je pravokoten na ravnine in je enaka:
Millerjevi indeksi formula_34, formula_35 in formula_36 so istovetni z Millerjevimi indeksi, formula_37 pa je dodatni (redundantni) indeks.
Millerjevi indeksi Z zapisom ravnin heksagonalne kristalne mreže s štirimi indeksi postanejo permutacijske simetrije mnogo bolj pregledne. Primer: podobnost med ravninama (110) ≡ (110) in (10) ≡ (110) postane z uvedbo dodatnega indeksa bolj očitna.
Millerjevi indeksi Za ravnine (abc), v katerih so razmerja med komponentami formula_5, formula_6 in formula_7 iracionalna števila, presečišča ravnin s kristalom niso periodična in tvorijo neperiodičen vzorec, poznan kot kvazikristal.
Millerjevi indeksi