Top 10 similar words or synonyms for mašno

NotFoundError    0.789

Top 30 analogous words or synonyms for mašno

Article Example
Adam Ivanoci Govoril je tudi hrvaščino (verjetno kajkavščino), madžarščino, nemščino in svoj materni jezik prekmurščino. V Beltincih je ustanovil mašno fundacijo: 440 forintov za siromake, 210 forintov za svete maše.
Miha Frančišek Paglovec Paglovčeva pesem je sestavljena iz šestvrstičnih kitic s starodavnim klicem po vsaki vrstici:Kyrie eleison, ki je bil dolgo redni dodatek cerkvenim pesmim. Ker so kmalu začeli peti »mašno pesem« je Paglovčeva pesem o dekalogu kmalu prišla iz rabe.
Župnija Babno Polje Vsi hišni gospodarji so soglašali, da bodo vsako leto za duhovnika skupno zbrali šestinštirideset goldinarjev in bero, ki jo starotrškim kaplanom že tako dajejo: štirideset mernikov pšenice, prav toliko mešanega žita in trideset mernikov ovsa. Ker cerkev v Babnem Polju ni imela premoženja, so se prav tako vsi zavezali, da bodo poravnali stroške za vzdrževanje večne luči ter za nakup mašnih plaščev, svetih posod in cerkvene obleke. Prav tako so obljubili, da bodo prispevali za stroške razsvetljave med bogoslužjem, za kadilo, mašno vino s hostijami, dalje za izdelavo novega krstnega kamna in pripravo novega pokopališča. Stroški vzdrževanja večne luči skozi vse leto so znesli 15 goldinarjev, razsvetljava pri bogoslužju je stala 16 goldinarjev, kadila je šlo za goldinar in 20 krajcarjev, za mašno vino in hostije se je izdalo tri goldinarje, trideset krajcarjev, pranje cerkvenih oblek pa je čez vse leto veljalo dva goldinarja. Vse to je stalo 37 goldinarjev, 50 krajcarjev.
Prezbiterij V prezbiteriju je v večini cerkva glavni oltar s tabernakljem in daritveni oltar. Drugi vatikanski koncil je v svojih prenovitvenih dokumentih določil, da mora biti v prezbiteriju tudi ambon (pult za branje Božje besede) in oltarna miza ali daritveni oltar, pri kateri duhovnik daruje sveto mašno daritev tako, da je obrnjen proti poslušalcem. V prezbiteriju je običajno tudi velikonočna sveča.
Jožef Pogačnik Jožef Pogačnik se je kot ljubljanski nadškof leta 1967 udeležil prve redne škofovske sinode v Rimu. Redno se je udeleževal tudi drugih zborov. Prizadeval si je, da je ljubljanska nadškofija postala metropolija. Ustanovil jo je papež Pavel VI. 22. novembra 1968, s tem pa je tudi Pogačnik postal metropolit. Od leta 1925 je sodeloval z Mohorjevo družbo ter dosegel, da smo Slovenci med prvimi dobili mašno knjigo - Rimski misal.
Kapela svete Marije, Kobilje Idejno je pri gradnji kapelice prispeval monsinjor Franc Halas. Arhitektu je predlagal, naj bi bila v osnovi domača, naj spominja na staro prekmursko hišo. Njena lega naj povezuje mesto prvotne kobiljanske cerkve z vasjo ob potoku. V notranji opremi naj bo izražena povezava tega, kar potrebujemo za mašno daritev - kruh in vino - in okolica kapele. Daritveni oltar naj bo upodobitev evangelijskih poročil o daritvi svete maše po vseh štirih evangelistih. Zavetnik kapele naj bo "Kraljica miru".
Vendel Ratkovič V Svetem Juriju je ustvaril oltarsko društvo in mašno fundacijo. Med slovenskim ljudstvom je širil prekmurske verske knjige, ter knjige Družbe Svetega Mohorja, ki so bile napisane v slovenskem jeziku. Z Jožefom Borovnjakom je napisal "Veliki katekizmus" (1864). To je pravzaprav predelava "Krátke summe velikoga katekizmussa", ki jo je napisal Mikloš Küzmič leta 1780. Leta 1888 je popravljal tudi "Máli katekizmus za katholicsánszke soule" gančanskega učitelja Mikloša Lutarja.
Mašni plašč Mašni plašč ali kazula (lat. "casula" - hišica) je v katoliški liturgiji duhovniško oblačilo, ki ga duhovnik obleče za mašno slovesnost čez albo. Mašni plašč je nastal verjetno iz zvončastega ogrinjala, ki je segalo od vratu do gležnjev in je imelo odprtino za glavo. V gotiki so ga uporabljali le še kot simbolno obliko ogrinjala, v baroku pa je bil bogato izvezen z zlatimi nitkami in drugim okrasjem. Znani so mašni plašči, ki so jih izdelovali v času Karla Boromejskega, pokrivali pa so ramena in nadlakti (t. i. boromejke). Po liturgični prenovi II. vatikanskega koncila je prevladal nov kroj, zlasti pri slovesnih mašah.
Papež Benedikt V. Zbrani v Lateranski baziliki so bili papež, cesar in številni škofje. Benedikt, oblečen v papeška oblačila, je stal pred njimi. Po priznanju svoje napake: »Če sem pogrešil, bodite usmiljeni!« - je Benedikt snel palij in ga izročil Leonu. Leon je nato snel mašno oblačilo in štolo z Benedikta in razglasil, da je preveden v stalež diakona. Ker izgleda, da se je Benedikt strinjal s svojo odstavitvijo, smemo Leona smatrati za pravega papeža od julija 964. Liutprand nadalje poroča, da ko so Benediktu sneli papeška oblačila in znamenja, je le-ta pokleknil pred Leonom in slekel pontifikalna mašna oblačila, v znamenje ponižnosti in svojevoljne podreditve "novemu" papežu. V tem je videti Benediktov namen, da se je odpovedal prostovoljno; v odgovor na to pa mu je Leon VIII. vzel pastorale (škofovsko palico), ter ga zlomil na njegovem hrbtu. Tukaj je prvič v zgodovini omenjeno papeško žezlo. Potem mu je dejal:
Papež Leon VIII. Zbrani v Lateranski baziliki so bili papež, cesar in številni škofje. Benedikt, oblečen v papeška oblačila, je stal pred njimi. Po priznanju svoje napake je Benedikt snel palij in ga izročil Leonu. Leon je nato snel mašno oblačilo in štolo z Benedikta in razglasil, da je preveden v stalež diakona. Ker izgleda, da se je Benedikt strinjal s svojo odstavitvijo, smemo Leona smatrati za pravega papeža od julija 964. Liutprand nadalje poroča, da ko so Benediktu sneli papeška oblačila in znamenja, je le-ta pokleknil pred Leonom in slekel pontifikalna mašna oblačila, v znamenje ponižnosti in svojevoljne podreditve "novemu" papežu. V tem je bil Benediktov namen, da se je odpovedal prostovoljno; v odgovor na to pa mu je Leon VIII. vzel pastorale (škofovsko palico), ter ga zlomil na njegovem hrbtu. Tukaj je prvič v zgodovini omenjeno papeško žezlo.