Top 10 similar words or synonyms for liberij

krescencij    0.730222

telesfor    0.727912

anicet    0.719819

agapit    0.719402

zefirin    0.715832

monofizitskega    0.709156

anastazij    0.708128

fotij    0.700682

deziderij    0.693390

suzo    0.692278

Top 30 analogous words or synonyms for liberij

Article Example
Papež Liberij Glej Bazilika Marije Snežne, Rim
Papež Liberij Nekateri mu očitajo omahljivost. V nekem trenutku je klonil pod hudimi pritiski, ki jih je nad njim izvajal samovoljni in nasilni cesar, ki je zahteval, da obsodi pravovernega škofa Atanazija. Zato njegovega imena ne najdemo v novem svetniškem koledarju.
Papež Liberij Liberij je končal življenje, polno nasprotovanj, 24. septembra 366 v Rimu. Pokopan je v Priscilinih katakombah.
Papež Liberij Ljudstvo je razumelo, da je papež v izgnanstvu popustil pred vladarjevim nasiljem le taktično in da je bil oviran v svobodnem oznanjevanju celotnega nauka; ko se je vrnil v Rim, so ga sprejeli kot zmagovalca. Njegovo pravovernost potrjuje tudi graditev Marijine bazilike.
Papež Liberij Liberij je bil rimski papež Rimskokatoliške cerkve. * okrog 300 n. št. Rim, † 24. september 366 Rim (Rimsko cesarstvo).
Papež Liberij Šele po Konstancijevi smrti 361 se je spet odprla pot bolj sproščenim teološkim razpravam. Vsem, ki so zagovarjali veroizpoved nicejskega koncila - ta je 325 obsodil arianizem in poudaril, da je Sin »enega bistva z Očetom« - se je pridružil tudi Liberij, ki je v tem smislu pisal vzhodnim in zahodnim škofom.
Papež Liberij Pontifikat tega Rimljana je v celoti označen s spori okoli arijanstva. Tudi zahod skupaj z Rimom je vse bolj občutil brutalno, arianizmu naklonjeno državno politiko cesarja Konstancija (353-361). Liberij, blaga duša, pravo nasprotje svojega predhodnika Julija, se je zavzemal za pravovernega škofa Atanazija in je želel sklicati koncil v Ogleju. Vendar je cesar izsilil sinodi v Arlesu (353) in Milanu (355), ki sta obsodili Atanazijev nauk. Papežev odposlanec Vincencij je sicer te sinodalne odloke tudi podpisal, vendar Liberij ni hotel potrditi in je svoje nasprotovanje pisno sporočil cesarju, ki ga je ob koncu 335 poslal v pregnanstvo v Berojo.v Trakiji, v Rimu pa postavil arhidiakona Feliksa za protipapeža Feliksa II.. Trpljenje in poniževanja v izgnanstvu so postopno zlomila Liberijev odpor proti nasilnemu Konstanciju, kar izpričujejo tudi štiri njegova pisma, ki jih je ohranil škof Hilarij. Pod cesarjevim pritiskom je podpisal precej nejasen obrazec veroizpovedi, kot ga je izdelala sinoda v Sirmiju (Sremska Mitrovica) leta 351, pač pa je zavrnil arijanski obrazec veroizpovedi sirmijske sinode 357. Naslednje leto je v Sirmiju spet zasedala sinoda in izdelala nov obrazec veroizpovedi, ki ga je podpisal tudi Liberij z dodatkom, da "je Sin v vsem podoben Očetu". Zdaj mu je cesar dovolil, da se vrne v Rim, protipapeža Feliksa pa so izgnali iz mesta. Liberija so verniki sprejeli kot spoznavalca z velikim navdušenjem. Da ni odstopil od katoliške vere, je pokazal tudi s tem, da je zelo poudarjal Marijino češčenje in njej v čast zgradil baziliko.
Papež Liberij Štiri njegova pisma iz izgnanstva v Beroji, ki jih je ohranil škof Hilarij, govorijo o njegovem trpljenju in usodni dilemi.
Papež Sikst III. Po legendi je baziliko Marije Snežne dal zgraditi Liberij. Zato jo imenujejo tudi liberijansko baziliko. Rimski papeži so jo v teku stoletij večkrat prenavljali in lepšali. V prvotnem stanju se je ohranila srednja cerkvena ladja.
Protipapež Feliks II. Rimska duhovščina in ljudstvo, ki nikoli ni zapadlo v arijanstvo, je Liberija ob vrnitvi iz izgnanstva 358 sprejelo z navdušenimi vzkliki: »En Bog, en Kristus, en škof«. Ko so takrat cesarjevi glasniki prebrali ukaz, da morata v Rimu skupaj vladati Liberij in Feliks, se je ljudstvo temu posmehovalo. Cesar je nato določil, da se morajo zaradi pomiritve spora zahodni škofje zbrati v Ariminiumu (Rimini, Italija), vzhodni pa v Seleukiji (mesto Seleukija, danes v Iraku) leta 359, je Liberij sklical v Rimu sinodo, kjer so zahodni škofje izglasovali, da nikakor ne bodo odstopili od nicejskih odlokov; Arija so izobčili, sirmijsko veroizpoved pa zavrnili. Zato je moral Liberij zopet začasno zbežati iz Rima in se je Feliks zopet poskusil polastiti škofovskega sedeža, vendar ga je rimsko ljudstvo in senat uspešno pregnalo.