Top 10 similar words or synonyms for kvazidelci

organobromidi    0.846734

antimaterija    0.840483

imidazoli    0.830929

kristalografija    0.828312

fenetilamini    0.827966

planetologija    0.818607

acetamidi    0.810361

enteogeni    0.806144

konservansi    0.805271

oftalmologija    0.801057

Top 30 analogous words or synonyms for kvazidelci

Article Example
Kvazidelec Med najbolj znanimi kvazidelci je elektronska luknja ali vrzel, ki nastane tam, kjer ni elektrona (v valenčnem pasu polprevodnika). Precej znan je tudi kvazidelec fonon, ki predstavlja paket nihanj.
Kvaziimpuls Kvaziimpuls je gibalni količini podoben vektor, ki je povezan z elektroni v kristalni mreži. To vrsto gibalne količine ne smemo zamenjati s klasično gibalno količino, ki je povezana z gibanjem mase. Najbolj pogosto je kvaziimpuls povezan s kvazidelci, ki se gibljejo v periodičnem polju kristalne mreže. Vsi atomi v kristalni mreži nihajo v različnih smereh, celoten kristal pa nima gibalne količine.
Magnon Magnon je kvazidelec, ki nastane kot posledica skupinskih vzbujenih stanj elektronskega spina v kristalni mreži. Podoben je fonon, ki pa je skupina vzbujenih stanj atomov ali ionov. Magnon lahko gledamo kot kvantiziran spinski val. V kristalih lahko imamo več vrst magnonov. Vsi magnoni se podrejajo Bose-Einsteinovi statistiki. Magnoni sodelujejo tudi drug z drugim in z ostalimi kvazidelci.
Grafen Grafen je dejansko izolirana atomska ravnina grafita. S tega stališča je bil grafen znan od izuma rentgenske kristalografije. Grafenske ravnine so še bolje ločevali v vrinjenih grafitnih spojinah. Leta 2004 so fiziki na Univerzi v Manchestru in Inštitutu za mikroelektronsko tehnologijo v Černogolovki prvi izolirali posamezne grafitne ravnine s pomočljo lepilnega traku. Izmerili so tudi elektronske značilnosti dobljenih tankih plasti in prikazali njihove edinstvene značilnosti. Leta 2005 je ista manchestrska Geimova skupina skupaj s skupino Philipa Kima z Univerze Columbia pokazala, da so kvazidelci v grafenu brezmasni Diracovi fermioni. Ta odkritja so vodila do izbruha zanimanja za grafene.