Top 10 similar words or synonyms for krepiti

spodbujati    0.743597

utrjevati    0.739275

vzpostavljati    0.736873

okrepiti    0.717868

vpeljevati    0.715425

izgubljati    0.713675

načrtovati    0.698680

podpirati    0.696027

pospeševati    0.691794

vzpodbujati    0.685522

Top 30 analogous words or synonyms for krepiti

Article Example
Evropske pešpoti Namen peš popotovanj prek različnih evropskih dežel je krepiti medsebojno spoznavanje in spoštovanje različnih evropskih narodov.
Comenius Cilja akcije Comenius sta izboljšati kakovost šolstva in krepiti evropsko razsežnost v šolskem izobraževanju.
Simbioza med generacijami Simbioza Šola je lahko vsaka osnovna in srednja šola, ki želi delovati družbeno odgovorno, krepiti medgeneracijsko sodelovanje v lokalnem okolju in prenašati pozitivne zglede na mlajšo generacijo.
Aha Najstarejša mastaba na memfiškem pokopališču v severni Sakari je prav iz Hor Ahovega obdobja. Pripadala je elitnemu uradniku državne uprave, ki bi lahko bil Hor Ahov sorodnik, kar je bilo v tistem času povsem običajno. Vse kaže, da se je med Hor-Ahovo vladavino vloga Memfisa začela krepiti.
Univerza za tretje življenjsko obdobje Društvo deluje v dobro starejših v pokoju, onih, ki se pripravljajo na upokojitev, starejših dolgotrajno brezposelnih in onih, ki se želijo obdržati na trgu dela ali se tja vrniti, ter starejših, ki so na dolgotrajni zdravstveni ali psiho-socialni rehabilitaciji in morajo ohraniti ter krepiti družbene vezi. Društvo vpliva na oblikovanje politike na področju dejavnega staranja, prostovoljstva in izobraževanja ljudi v poznejših letih življenja.
Rabindranath Tagore Tagore se je upiral imperializmu in podpiral indijske nacionaliste. Vidno se je zavzemal za izobraževanje in samopomoč in tako izpostavljal britansko administracijo in nadvlado kot posledico družbene bolezni indijskega naroda. Slepa revolucija bi po njegovem lahko povzročila veliko škode, zato je potrebno krepiti trajnostno izobraževanje.
Druga svetovna vojna na Slovenskem Zaradi širjenja vstaje in s tem povezanega vedno večjega vpliva OF in KPS je postal za meščanske politike odnos do OF in s tem do KPS bolj aktualen. Nasilno obračunavanje s političnimi nasprotniki KPS je zbujalo njihova prepričanja, da se pripravlja socialistična revolucija in stalinizem. Zato se je ponovno začel krepiti antikomunizem.
Zgodovina Španije Leta 1807 so francoske čete preko Španije napadla in okupirale Portugalsko, zaradi česar se je zavezništvo med državama pretrgalo, vse bolj pa se je začela krepiti ideja o zavezništvu z Združenim kraljestvom. To francosko invazijo imenujemo Upor Aranjuez ("špansko Motín de Aranjuez"). 2. maja 1808 pa se je z Manuelom Godoyem tako pričela španska vojna za neodvisnost.
Stanovsko-monarhični dualizem Sistem stanovsko-monarhičnega dualizma se je začel uveljavljati v 14. in 15. stoletju (na Koroškem po ustoličenju zadnjega koroškega vojvode Ernesta Železnega leta 1414), ko je začel deželni knez krepiti svojo oblast v deželah z dodeljevanjem pravic plemstvu. V sodelovanje je deželnega kneza prisilila predvsem osmanska nevarnost, ki je ogrožala mnoge dedne dežele. Sodelovanje je bilo aktivno predvsem na področju vojaških in davčnih zadev, izvajalo pa se je preko vsakoletnega sklica deželnega zbora, ter deželnih funkcionarjev.
Gerontologija V je več zdravnikov pisalo o vprašanjih povezanih z gerontologijo. Avicenna je v knjigi (1025) ponudil navodila za nego starostnika, vključno z dieto in nasveti za težave, kot je na primer zaprtje. Arabski zdravnik (Algizar, c. 898-980) je pisal o bolečinah in razmerah za starejše (Ammar 1998, str. 4). Njegovo znanstveno delo obsega motnje spanja, pozabljivost, kako krepiti [spomin] in vzroke umrljivosti. (umrl leta 910) je prav tako pisal o zdravljenju pozabljivosti (Nacionalna medicinska knjižnica v ZDA, 1994).