Top 10 similar words or synonyms for konkurenčnost

produktivnost    0.740611

mobilnost    0.736070

inovativnost    0.733258

fleksibilnost    0.729421

vključenost    0.719508

razvitost    0.701933

storilnost    0.685718

kakovost    0.684957

uspešnost    0.680359

dostopnost    0.673549

Top 30 analogous words or synonyms for konkurenčnost

Article Example
Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo je član Sveta Evropske unije za konkurenčnost (COMP), ki predstavlja eno od oblik Sveta Evropske unije.
LTH LTH je začel izgubljati konkurenčnost v osemdesetih letih 20. stoletja, ko so na njegove trge v jugovzhodni Evropi začenjala prihajati zahodna podjetja.
Evropski socialni sklad V posamičnih regijah je dejanska porazdelitev sredstev odvisna od lokalnih in regionalnih prednostnih nalog. Vseh šest prednostnih področij se uporablja tako za konvergenco kot regionalno konkurenčnost in cilje zaposlovanja; vendar konvergenčne regije po navadi dajejo prednost ‘izboljšanju človeškega kapitala’.
Jabolko V ZDA je 60% jabolk pridelanih v zvezni državi Washington. Vsako leto se povečuje konkurenčnost jabolk iz Nove Zelandije in drugih držav z zmernim podnebjem v primerjavi z ameriškimi jabolki.
Vlagatelji v ljudi Po končanem procesu aktivnega izvajanja sprememb in ukrepov sledi evalvacija procesa in prilagoditve na način, da bi delovanje v podjetju/ organizaciji bilo bolj ustrezno in v večji meri zagotovilo uspešnost, konkurenčnost in kvaliteto slednjega.
Gledališče Park Sprva je v zgradbi deloval kino, ki pa je z izgradnjo sodobnega multipleksa v mestu začetek 21. stoletja izgubil konkurenčnost. Zato so ob prenovi kinodvorano spremenili v gledališko, v kateri zdaj prirejajo različne kulturne prireditve.
Multikulturnost na delovnem mestu Eden najučinkovitejših pristopov k multikulturnosti je »cenjenje raznolikosti«, ki omogoča, da organizacije produktivno izkoristijo raznolikost in z njeno pomočjo večajo svojo tržno konkurenčnost. Ta pristop ima pozitivne učinke na različnih področjih.
Madeira V zadnjih nekaj letih je regionalno gospodarstvo uspelo odpreti in vzpostaviti boljšo notranjo in zunanjo konkurenčnost, tako da so njena podjetja postala konkurenčna na tudi mednarodni ravni. Največ je dejavnosti v sektorju hrane, pijače (predvsem vino Madeira) in gradbeništvo.
Vseživljenjsko učenje Različne države izvajajo programe vseživljenjskega učenja, ker le ti dvigujejo izobrazbeno strukturo prebivalstva, povečujejo socialno vključenost, promovirajo politiko posameznih držav med njenimi državljani, višajo konkurenčnost ter zaposljivost in povečujejo kompetence delovne sile. Omogoča razvoj in razširitev vrednost, spretnosti ter razumevanja, ki jih ljudje potrebujejo skozi življenje, spodbuja ustvarjalnost in prilagajanje okoliščinam ter okoljem.
Razvoj človeških virov Pod tem pojmom v okviru razvoja kadrov razumemo predvsem delovni učinek (delovni rezultat ali izložek), s čimer ga razmejimo od pojma učinkovanje (delovni vložek). Gre za to, da za uspešnost in konkurenčnost podjetja, ni toliko pomembno, kako posameznik dela, temveč kakšni so njegovi delovni rezultati. Delovno uspešnost moramo oceniti in jo pravično nagraditi.