Top 10 similar words or synonyms for kompleksnost

zanesljivost    0.773918

jasnost    0.773080

ustreznost    0.766614

doslednost    0.765270

odprtost    0.760853

zmožnost    0.758748

usklajenost    0.757215

fleksibilnost    0.751007

skladnost    0.746607

ekstravertnost    0.744949

Top 30 analogous words or synonyms for kompleksnost

Article Example
Seznam matematičnih vsebin kompleksnost Kolmogorova –
Frakcionirana kristalizacija (geologija) Kompleksnost procesov so dokazali tudi številni laboratorijski poskusi.
Dvojiško iskanje V najboljšem primeru (če je iskani element na srednjem indeksu tabele) je časovna kompleksnost algoritma formula_1.
Čistilna naprava rakotvorne ali škodljive za okolje. Klor je strupen za vodne vrste, odplake morajo biti deklorirane, da je kompleksnost obdelave učinkovita.
Ekoregija Največja biodiverziteta kateregakoli morskega ekosistema je prav na koralnih grebenih. Njihova vertikalna rast in kompleksnost zagotavljajo veliko prostora za različne vrste živih bitij.
Izidor Hafner Hafner je po diplomi iz predikatnega računa (1972) in magisteriju iz algebre (1974) leta 1983 doktoriral na Fakulteti za elektrotehniko s temo "Kompleksnost teorij Leśniewskega in njihova uporaba".
Inteligentni načrt Inteligentni načrt predpostavlja temeljito predrugačenje načel znanosti, ki naj bi uporabljala nadnaravne razlage pojavov, kar je stališče, poznano kot »teistična znanost«. Med glavnimi trditvami, ki jih zagovorniki navajajo v podporo svojega prepričanja, sta t. i. »nepoenostavljiva kompleksnost« in »specifična kompleksnost«. Trdijo, da naturalistične razlage vzorcev v naravi niso verjetne oz. smiselne in da je inteligentni stvarnik edina možna razlaga. »Nepoenostavljiva kompleksnost« pomeni, da kompleksen sistem, sestavljen iz več elementov, vsi od katerih so nujni za njegovo delovanje, ni mogel nastati s postopnim dodajanjem, torej ga je moral nekdo ustvariti v celoti. »Specifična kompleksnost« pa se nanaša na sistem, ki ima točno določeno funkcijo in je hkrati tako kompleksen, da ni mogel nastati po naključju. Znanstvena skupnost nasprotuje ideji o razširitvi znanosti z nadnaravnimi razlagami in je zavrnila oba glavna argumenta zagovornikov inteligentnega načrta na podlagi cele vrste metodoloških pomanjkljivosti ter nasprotujočih dejstev.
Koda QR Kompleksnost elementov (črnih polj) z dolžino vsebovane informacije raste, zato je za brezhibno branje kode treba kodo tiskati v ustrezni velikosti in ločljivosti.
Odprta koda Čeprav je umetniško prilagajanje pogosto dovoljeno s fair use doktrinami, kompleksnost in nejasnost teh doktrin ustvarjata nagotovost med pripadniki kulture. Prav tako pa zaščitna dejanja lastnikov avtorskih pravic povzročajo t. i. »chilling effect« med pripadniki kulture.
Korozija Gornji pregled reakcij ni popoln, vendar pokaže kompleksnost korozijskih procesov. Realni korozijski sistemi so zelo dinamični, saj se količine reaktantov neprestano spreminjajo, od česar je odvisen tudi nabor in potek kemijskih reakcij v sistemu.