Top 10 similar words or synonyms for kazensko

NotFoundError    0.789

Top 30 analogous words or synonyms for kazensko

Article Example
Kazensko pravo Kazensko pravo ima splošni in posebni del. Predmet splošnega dela so načela kazenskega prava in vsa tista pravna pravila, ki se nanašajo na zasnovo in skupne značilnosti vseh kaznivih dejanj, na splošne prvine in predpostavke kazenske odgovornosti in na sistem kazenskih sankcij. Posebni del pa zajema opise kaznivih dejanj, ki so razvrščena po različnih skupinah.
Kazensko pravo Kazensko pravo je celota pravnih pravil in pravnih načel, ki opredeljujejo kazniva dejanja, kazensko odgovornost in kazenske sankcije.
Kazensko pravo Temeljna načela kazenskega prava so: načelo človekovega dostojanstva in humanosti, načelo legitimnosti in omejenosti represije samo na nujne primere "(prisila kot ultima ratio)", načelo zakonitosti "(Nullum crimen nulla poena sine lege paevia; Nullum crimen sine lege certa)", načelo subjektivne ali krivdne odgovornosti ter načelo sorazmernosti med kaznivim dejanjem in kaznijo.
Mednarodno kazensko sodišče Zamisel je oživela 1990 in 1992, komisija pa je Generalni skupščini osnutek novega statuta predlagala 1993, nato so ga naslednje leto popravili. 11. aprila 2002 je 66 držav članic (od 139 držav podpisnic) deponiralo instrumente ratifikacije, statut sodišča pa je začel veljati 1. julija 2002.
Mednarodno kazensko sodišče Mednarodno kazensko sodišče s sedežem v nizozemskem Haagu je nastalo na podlagi Rimskega statuta, ki je v veljavo stopil 1. julija 2002. Obravnava najtežja hudodelstva, ki zadevajo mednarodno skupnost kot celoto: genocid, zločine proti človeštvu, vojne zločine in agresijo.
Mednarodno kazensko sodišče Generalna skupščina OZN je 1948 zaprosila Komisijo za mednarodno pravo, naj preuči možnosti za ustanovitev stalnega mednarodnega kazenskega sodišča. Prvi predlogi zanj so bili predloženi 1951 in 1953, vendar je zaradi blokovske razdeljenosti sveta v času hladne vojne to postalo obrobnega pomena.
Ljubo Bavcon Zaslužni profesor Ljubo Bavcon je upokojeni doktor pravnih znanosti ter zaslužni profesor za kazensko pravo na Pravni fakulteti v Ljubljani, strokovnjak za kazensko pravo, mednarodno kazensko pravo, kriminalitetno politiko ter človekove pravice.
Big Brother Slavnih Razlogi kršenja pravili stanovalcev, ki so bili kazensko nominirani:
Big Brother Slovenija (1. sezona) Razlogi kršenja pravili stanovalcev, ki so bili kazensko nominirani:
Big Brother Slovenija (2. sezona) Razlogi kršenja pravili stanovalcev, ki so bili kazensko nominirani: