Top 10 similar words or synonyms for invalidov

zaposlovanje    0.836831

predpisov    0.775349

delodajalcev    0.763839

vključevanje    0.762267

tveganj    0.761519

zavarovanje    0.753154

zaposlovanja    0.753031

zavarovanju    0.752828

kadrov    0.747788

informiranje    0.743591

Top 30 analogous words or synonyms for invalidov

Article Example
Zaposlovanje invalidov Tabela 1: Št. invalidskih podjetij in št. zaposlenih v njih med letoma 2008 in 2012
Zaposlovanje invalidov Z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov iz leta 2004 je obvezna tudi zaposlitev najmanj enega strokovnega delavca, če podjetje usposablja ali zaposluje več kot tri invalide oziroma najmanj enega strokovnega delavca na vsakih 20 zaposlenih invalidov.
Zaposlovanje invalidov Employment for people with disabilities (v angleščini)
Zaposlovanje invalidov Leta 1987 je bilo med 15.000 brezposelnimi 960 oz. 6,4% invalidov. Brezposelnost, še posebej invalidov, je po tem obdobju začela naraščati, leta 2005 je bilo tako v Republiki Sloveniji med brezposelnimi skoraj 10% invalidov.
Zaposlovanje invalidov V Sloveniji je skrb vzbujajoča predvsem sestava brezposelnih invalidov in posledično njihove zaposlitvene možnosti: polovica invalidov ima I. stopnjo izobrazbe (nepopolno osnovno šolo), samo 1,5% pa ima VI. ali VII. stopnjo izobrazbe (fakultetno izobrazbo).
Zaposlovanje invalidov V Republiki Sloveniji so se prve organizacije, namenjene zaposlovanju in usposabljanju invalidov, pojavile že v poznih 50-tih letih prejšnjega stoletja, ko so v takratni Ljudski republiki Sloveniji začele delovati invalidske delavnice. Z Zakonom o usposabljanju in zaposlovanju invalidnih oseb iz leta 1976, so se invalidske delavnice definirale kot organizacije združenega dela, v katerih se usposabljajo in zaposlujejo tiste invalidne osebe, ki se glede na svojo invalidnost in preostalo delovno zmožnost ter glede na svoje zdravstveno stanje ne morejo usposabljati in zaposliti pod enakimi pogoji kot druge invalidne osebe, z uveljavitvijo Zakona o podjetjih leta 1989 pa so se invalidske delavnice preoblikovale v invalidska podjetja.
Zaposlovanje invalidov seznam zaposlitvenih centrov
Zaposlovanje invalidov Temeljno načelo demokratične družbe je zagotoviti invalidom enake pravice in možnosti, da dobijo in tudi obdržijo zaposlitev po svoji izbiri ter glede na svoje sposobnosti. Osebe s posebnimi potrebami so ena najbolj ranljivih skupin na trgu dela, ki se pri zaposlovanju in razvoju poklicne kariere soočajo s še posebej velikimi težavami.
Zaposlovanje invalidov Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je bila v invalidskih podjetjih leta 2011 povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo višja od plače v predhodnem letu za 3,9 % in je znašala 1.176,65 EUR. Od povprečne mesečne bruto plače v Sloveniji, ki je v letu 2011 znašala 1.524,65 EUR, pa je bila nižja za nekoliko več kot petino (za 22,8 %).
Zaposlovanje invalidov Register invalidskih podjetij