Top 10 similar words or synonyms for inovativnosti

kompetentnosti    0.771402

samopodobe    0.765905

inovativnost    0.764925

kreativnosti    0.746702

fleksibilnosti    0.741264

mobilnosti    0.739675

konkurenčnosti    0.739237

kreativnost    0.719311

izboljševanje    0.716601

znanj    0.716300

Top 30 analogous words or synonyms for inovativnosti

Article Example
Multikulturnost na delovnem mestu Kulturna raznolikost in heterogenost delovnih skupin pripomore tudi k večji kreativnost in inovativnosti delovnih skupin. Najbolj inovativne organizacije imajo izoblikovane celo strategije oblikovanja čim bolj heterogenih skupin, da oblikujejo »tržnico« idej, ki je posledica različnih gledišč in mnenj.
Nasilje na delovnem mestu Posledice nasilja v organizaciji se kažejo v slabšanju delovne klime, zmanjševanju ustvarjalnosti in produktivnosti, pomanjkanju motivacije zaposlenih, zmanjševanju inovativnosti, zmanjševanju poslovnega ugleda ustanove in povečanem številu dni odsotnih delavcev zaradi bolniške in preobremenjenosti drugih, ki ostanejo.
Andrej Marušič (psihiater) Andrej Marušič je bil raziskovalec, znanstvenik in terapevt na področju duševnega zdravja, depresije in samomora. Slovel je po izjemni inovativnosti, vendar je znal zapletene teme javnosti predstaviti na zanimiv in preprost način.
Zlata nit Razvoj metodologije izbora, ki se odvija pod nadzorom priznanih teoretikov in praktikov, temelji na medorganizacijskem povezovanju in kolektivnemu znanju in sledi smernicam na področju zaposlovanja in delovne sile ter razvoju ustvarjalnosti, ekonomije in inovativnosti. Za metodologijo in njeno izvedbo skrbi družba Mediade.
Vrednotenje dela Na podlagi plačilnega razreda je določena osnovna plača posameznega delavca. Plačilni razred posameznega delavca se določi glede na zahtevnost njegovega delovnega mesta ter glede na stopnjo usposobljenosti, samostojnosti, inovativnosti in uspešnosti delavca. Vrednosti dela in s tem tudi plačilni razredi, se zaradi spreminjajočega se poslovanja in vse pogostejših zahtev po novih znanjih, vse bolj odločajo na podlagi znanj in spretnosti posameznika.
Učeča se organizacija Njegov namen je bil spodbuditi organizacije k uveljavljanju koncepta učeča se organizacija kot enega od pristopov za doseganje večje konkurenčnosti in poslovne odličnosti. Prav tako je bil njegov namen ozaveščati o pomenu celovitega in sistemskega vodenja organizacije, razvoja človeških virov, znanja, nenehnega učenja in inovativnosti.
Komunikacija na delovnem mestu Vsaka komunikacijska mreža ima najmanj eno področje vsebine, s katerim se ukvarja. Vsebine so lahko različna področja dela, govorice, zasebno življenje itd. Ljudje, ki komunicirajo o več vsebinah imajo bolj kompleksne odnose. Kompleksnost povezav pa se je izkazala kot pomemben vir socialne podpore in inovativnosti v organizaciji.
Domišljija Domišljija je zmožnost zamišljanja novih predstav neodvisno od čutenja. Predhodno izkušnje in med sabo nepovezane predstave lahko z domišljijo povežemo v novo celoto. Predstavlja pomemben dejavnik človekove inovativnosti v znanosti, umetnosti, tehnologiji in v vsakdanjem življenju. Zgodnja psihoanaliza povezuje domišljijo kot obrambni mehanizem v povezavi z neizpolnjenostjo želja v vsakdanjem življenju.
Kazimir Severinovič Malevič Malevič je bil prvi, ki je že pred prvo svetovno vojno slikal čiste kroge in kvadrate v podobo. Vplival je tudi na Mondriana. Slikal je z abstraktnim slogom in je nasprotno s kubisti dajal velik poudarek na barvo. Kljub inovativnosti svoje likovne poteze pa Malevič ni bil edini sovjetski likovni začetnik obdobja neposredno pred in po oktobrski revoluciji leta 1917.
Idrija Je spomenik iznajdljivosti, inovativnosti, vztrajnosti, natančnosti in potrpežljivosti. Lastnosti, ki so bile in so še skupne avtorjem vzorcev za klekljanje, klekljaricam, ponudnikom in uporabnikom čipk. Idrijčani veščino klekljanja idrijske čipke, eno najzahtevnejših ročnih spretnosti, ohranjajo živo in prisotno tudi z vsakoletnim tradicionalnim mednarodnim Festivalom idrijske čipke. Na državnem tekmovanju v klekljanju za priznanje Ivanke Ferjančič se pomerijo v klekljanju tako otroci kot tudi odrasli.