Top 10 similar words or synonyms for infekcijskih

parazitskih    0.917102

polinevropatija    0.912870

revmatskih    0.900649

avtoimunskih    0.899001

revmatičnih    0.885540

akutnih    0.874934

urinarnih    0.871150

glivičnih    0.870756

osteoartritis    0.867811

lymski    0.867379

Top 30 analogous words or synonyms for infekcijskih

Article Example
Kampo Nasprotno pa so antibiotiki ali pa kirurške tehnike v zahodni medicini veliko bolj učinkovite pri zdravljenju infekcijskih bolezni in malignih tumorjev.
Izpuščaj Izpuščáj, príšč ali eksantém so enakomerno ali neenakomerno raztresene kožne vzbrsti (eflorescence) po površju telesa. Bežni kožni izpuščaj zaradi različnih vzrokov, npr. alergijskih reakcij ali infekcijskih bolezni, se imenuje osíp.
Mutagen Je preiskavni postopek na ravni kromosomov, genov in beljakovin za ugotavljanje dednih in infekcijskih bolezni ter genskih okvar, prenašalstva okvarjenih genov ter nagnjenosti do določenih genskih bolezni. Enaki postopki se uporabljajo tudi pri osebni identifikaciji za potrebe sodne medicine in kriminologije.
Sladkorna bolezen tipa 1 Okužbe so najpomembnejši okolijski dejavnik. Z okužbami v zelo zgodnjem otroštvu povezujejo tudi dejstvo, da dojeni otroci redkeje zbolijo za imunsko pogojeno sladkorno boleznijo kakor otroci, ki niso bili dojeni, ali pa dojeni le kratek čas. Nekateri strokovnjaki menijo, da je znižanje pojavnosti infekcijskih bolezni odgovorno za rast sladkorne bolezni v zahodnem svetu s »prečistim« okoljem.
Dopolnilna in alternativna medicina Kjer se pri hudih boleznih, npr. raku ali nekaterih infekcijskih boleznih, ne more in ne sme zdraviti samo z metodami alternativnega zdravljenja, takrat se zdravi poleg standardnega zdravljenja z dopolnilnemi oz. komplementarnimi metodami. Ta „siva cona“ med uradno priznanimi metodami in med neraziskanimi metodami je bila v Nemčiji že od nekdaj v rokah Heilpraktikov (HPG, Heilpraktikergesetz, 1939). Pri nekaterih metodah je že dokazana učinkovitost in so zelo raziskane. Kljub temu, da jih je znanstvena medicina prevzela v svoj storitveni katalog, je tako ostalo do danes.
Melatonin Kljub temu da melatonin interagira z imunskim sistemom, podrobnosti teh interakcij še niso znane. Narejenih je bilo nekaj študij, ki naj bi potrdile učinkovitost melatonina pri zdravljenju bolezni. Večina podatkov je osnovanih na majhnih, nepopolnih kliničnih študijah. Vsakršen pozitiven imunološki učinek naj bi bil rezultat delovanja melatonina na receptorje z veliko afiniteto (MT1 in MT2), ki se izrazijo v imunokompetentnih celicah. V predkliničnih študijah naj bi melatonin stopnjeval tvorbo citokina in s tem preprečil pridobljene primanjkljaje. Nekatere študije naj bi dokazovale, da naj bi bil melatonin uspešen pri preprečevanju infekcijskih bolezni, vključno z virusnimi (HIV), bakterijskimi in potencialno pri zdravljenju raka.
Vojteh Pertot Primarij Pertot se je strokovno izpopolnjeval na infekcijski kliniki v Zagrebu. Sodeloval je na strokovnih srečanjih v Jugoslaviji in tujini. Večkrat je predaval v okviru istrske podružnice slovenskega zdravniškega društva, ki ga je leta 1982 imenovalo za častnega člana. Več strokovnih in poljudnih člankov iz področja infekcijskih bolezni in interne medicine je objavil v raznih listih in strokovnih revijah. Deset let je predaval na srednji medicinski šoli v Piranu in bil sedem let (1967-1974) poslanec v socialno-zdravstvenem zboru Skupščine Socialistične republike Slovenije.
Gensko zdravljenje Veliko zanimanje se kaže v uporabi genskega zdravljenja pri infekcijskih boleznih. Sem spada zdravljenje HIV-a, virusa influence, humani papilomavirusi, hepatitis B in C, virus Epstein-Barr, "Mycobacterium tuberculosis", ... Da bi preprečili okužbo z "M. tuberculosis" so se raziskovalci usmerili v razvoj genetskega cepiva, tako da bi gen izražal mikobakterijski antigen, bodisi Hsp65 (Heat Shock protein 65) ali antigen 85. Trenutno (2006) poteka po svetu 714 testiranj v I. klinični fazi, 161 testiranj v II. klinični fazi in 24 testiranj v III. klinični fazi. Vsi produkti, namenjeni genskemu zdravljenju človeka, morajo izpolnjevati pogoje določene v direktivi Evropske skupnosti.
Epilepsija Trenutno ima aktivno epilepsijo nekje od 5 do 10 na 1.000 oseb, aktivna epilepsija pa je opredeljena kot epilepsija, pri kateri se je v zadnjih petih letih pojavi vsaj en napad. Epilepsija se vsako leto začne pri 40–70 na 100.000 ljudi v razvitih državah in pri 80–140 na 100.000 ljudi v državah v razvoju. Revščina je tveganje in vključuje tako dejstvo, da prizadeti prihaja iz revne države, kot tudi dejstvo, da je v primerjavi z drugimi v svoji državi revnejši. V razvitem svetu se epilepsija najpogosteje začne pri mlajših ali pri starejših. V državah v razvoju se bolezen pogosto začne pri starejših otrocih in mladih odraslih zaradi več primerov travm in infekcijskih bolezni. V razvitih državah se je od 70. let prejšnjega stoletja do leta 2003 število primerov na leto pri otrocih zmanjšalo in povečalo število primerov pri starejši populaciji. To gre deloma pripisati boljšemu preživetju po kapi pri odraslih.
Termalni in mineralni vrelci v Sloveniji Leta 1965 so v Petišovcih pri odpiranju naftnega sloja v globini 822 m našli toplo vodo. Po rezultatih fizikalnokemijskih analiz in kliničnih študij je Republiški komite za zdravstveno in socialno varstvo voda leta 1981 proglasil za naravno zdravilno sredstvo. Poleg balneoterapije uporabljajo tudi vse oblike sodobne fizikalne terapije. Glavno vlogo pri balneoterapiji v zdravilišču Terme Lendava igra naravna termalna voda. Po fizikalnih kriterijih je hiperterma, saj je na izvoru temperatura vode 62 °C. Njena posebnost je visoka vsebnost parafina, kar pomeni, da je taka voda še posebej primerna za preventivo in zdravljenje bolezni gibalnega sistema. Parafin ima namreč veliko toplotno kapaciteto in nizko prevodnost, zato počasi oddaja toploto. Posledični biološki odgovor je: analgetični učinek, vazodilatacija in posledična hiperemija, zmanjšanje mišičnega tonusa, fibrolitični učinek in antiflogistični učinek, še posebej pri kroničnem vnetju. Torej so terme Lendava primerne za osebe z vnetnim in degenerativnim revmatizmom, za stanja po poškodbah in operacijah gibalnega sistema, po boleznih in poškodbah perifernega živčevja, stanja po opeklinah ( parafin izboljša elastičnost, prožnost brazgotine in s tem privede do izboljšanje funkcije). Niso pa primerne pri vročinskih stanjih, infekcijskih boleznih, kroničnih bolezni v fazi dekompenzacije, malignih obolenjih, akutnih fazah revmatskih obolenj in med nosečnostjo.