Top 10 similar words or synonyms for indeksi

millerjevi    0.878009

vektorji    0.877561

diagrami    0.876084

koeficienti    0.839469

grafi    0.833415

polinomi    0.827590

parametri    0.824498

mnogokotniki    0.822177

afine    0.814242

kvaternioni    0.814217

Top 30 analogous words or synonyms for indeksi

Article Example
Millerjevi indeksi Natančen pomen zapisa je odvisen od izbire mrežnih vektorjev. Običajno se uporabljajo trije primitivni mrežni vektorji. V kubičnih kristalnih sistemih se uporabljajo kubični mrežni vektorji tudi za neprimitivne kristalne mreže, se pravi telesno in ploskovno centrirane kristale.
Millerjevi indeksi Soroden zapis [hkl] označuje smer
Millerjevi indeksi Za kubične kristale z mrežno konstanto formula_5 je razdalja formula_25 med sosednjima mrežnima ravninama enaka
Millerjevi indeksi Položaji in predznaki celih števil se zaradi simetrije kubičnih kristalov lahko spremenijo, pri čemer ostanejo smeri in ravnine enakovredne:
Millerjevi indeksi Obstajajo tudi ad hoc sheme za indeksiranje heksagonalnih mrežnih vektorjev s štirimi indeksi, na primer v transmisijski elektronski mikroskopiji, ki pa ne operirajo z dodajanjem redundantnega indeksa k regularnemu nizu treh indeksov.
Millerjevi indeksi Millerjevi indeksi so po definiciji vedno cela števila. Da bi to bolje razumeli, predpostavimo ravnino formula_45 z Millerjevimi indeksi formula_5, formula_6 in formula_7, ki niso cela števila.
Millerjevi indeksi Millerjeve indekse je leta 1839 uvedel angleški mineralog William Hallowes Miller (1801–1880).
Millerjevi indeksi Millerjevi indeksi se lahko določajo na dva enakovredna načina: iz točk v recipročni kristalni mreži ali z recipročenjem presečišč na mrežnih vektorjih. V obeh primerih je treba najprej izbrati tri mrežne vektorje formula_15, formula_16 in formula_17. S temi vektorji so določeni tudi trije primitivni vektorji recipročne mreže formula_18, formula_19 in formula_20.
Millerjevi indeksi V ploskovno centrirani in telesno centrirani kubični mreži primitivni mrežni vektorji niso pravokotni. V teh primerih so Millerjevi indeksi po dogovoru definirani z mrežnimi vektorji kubične "super celice", tako da ostanejo smeri pravokotne.
Millerjevi indeksi Če so razmerja med formula_5, formula_6 in formula_7 racionalna števila, se z deljenjem z največjim od njih in množenjem z najmanjšim skupnim imenovalcem ulomki pretvorijo v cela števila, tako da so indeksi formula_1 cela števila. Celoštevilčni Millerjevi indeksi torej implicitno vsebujejo tudi vsa racionalna števila. Ravnine, katerih komponente imajo v bazi recipročne mreže racionalna razmerja, so posebno zanimive zato, ker so edine ravnine, katerih presečišča s kristalom imajo periodičnost 2-d.