Top 10 similar words or synonyms for inaktivira

ornitin    0.889706

katalaza    0.861820

timidin    0.859424

sintazo    0.855420

reverzna    0.848980

kortikoliberin    0.848268

transaminaza    0.847370

eksotoksin    0.846919

hipoksantina    0.846248

epinefrin    0.845069

Top 30 analogous words or synonyms for inaktivira

Article Example
Antihemofilni globulin Aktivirani antihemofilni globulin, ki ni več vezan na vWF, se proteolitično inaktivira s pomočjo aktivirane beljakovine C in faktorja IXa ter hitro izčisti iz krvnega obtoka.
Encimski inhibitor Primer uporabe inhibitorja kot droge je ireverzibilna inhibicija s pomočjo aspirina, npr. pri protivnetnem in protibolečinskem delovanjem. Aspirin kovalentno modificira in s tem inaktivira prostaglandin sintetazo, ki katalizira prvo stopnjo v sintezi prostaglandina.
Klorheksidin Med neželenimi učinki klorheksidina so draženje kože, razbarvanje sklenine in povzročitev preobčutljivostne reakcije. Pri neposrednem stiku z očesom lahko deluje škodljivo. Podatki kažejo, da je uporaba med nosečnostjo varna. Učinkovit je proti širokemu spektru mikroorganizmov, vendar ne inaktivira spor.
Irinotekan Po hidrolizi se irinotekan v organizmu aktivira – sama molekula irinotekana je torej predzdravilo; hidroliziran produkt 7-etil-10-hidroksikamptotecin (SN-38) deluje kot zaviralec topoizomeraze I, kar zavira podvojevanje in prepisovanje DNK. Po glukuronizaciji v jetrih se molekula inaktivira.
Encimski inhibitor Ireverzibilni inhibitor se poveže z encimom s kovalentnimi ali zelo močnimi nekovalentnimi vezmi. Pri tem se veže na funkcionalno skupino aminokisline, ki sodeluje pri vezavi substrata ali pri katalitičnem delovanju, ter tako permanentno (trajno) inaktivira encim:
Betalaktam Betalaktamski obroč je gradbeni del nekaterih družin antibiotičnih učinkovina, in sicer penicilinov, cefalosporinov, karbapenemov in monobaktamov, ki jih zato imenujemo betalaktamski antibiotiki. Te učinkovine zavirajo rast bakterijske celične stene, kar povzroči smrt bakterije. Učinkoviti so zlasti proti grampozitivnim bakterijam. Bakterije lahko razvijejo odpornost proti betalaktamskim antibiotikom, in sicer tako, da začnejo proizvajati betalaktamazo, encim, ki hidrolizira betalaktamski obroč in s tem inaktivira antibiotik.
Katabolizem V celici ne potekajo anabolne in katabolne poti hkrati. To omogoča regulacija s pomočjo kinaz, ki encim neke katabolne reakcije aktivira, hkrati pa inaktivira encim anabolne reakcije (ali obratno). Aktivacija in deaktivacija encimov poteče običajno s fosforilacijo molekule encima. Nasprotno reakcijo - defosforilacijo - katalizirajo encimi fosfataze.
Perindopril Ker angiotenzin pretvarjajoči encim inaktivira bradikinin, njegovo zaviranje vodi tudi do povečane aktivnosti kalikreinsko-kininskega sistema v krvnem obtoku in lokalno v tkivu (in s tem tudi do aktivacije prostaglandinskega sistema). Možno je, da ta mehanizem prispeva k antihipertenzivnemu učinku zaviralcev ACE in da je delno odgovoren za nekatere neželene učinke teh zdravil (npr. kašelj).
Encimski inhibitor Encímski inhibítor ali encimski zaviralec je snov, ki inaktivira oz. deaktivira encim. Med encimske inhibitorje spadajo različne kemične snovi, kot so produkti reakcij, analogi substratov, toksini (strupi), zdravila ter kovinski kompleksi in različne druge biokemijske spojine. Raziskovanje inhibicije encimov je pomembno iz več razlogov, kot npr:
Ubikvitin Največkrat so označeni proteini, ki so nefunkcionalni oz. poškodovani (npr. delno zviti in kemično spremenjeni proteini), ter proteini, ki imajo kratko življenjsko dobo (npr. nekateri serumski proteini). Poleg teh je ubikvitin pomembnen za označevanje proteinov, ki nadzorujejo pomembne celične procese, kot sta izražanje genov in celična delitev. Primer slednjega je ubikvitinacija ciklina B, ki je regulacijska podenota ciklinsko odvisne kinaze Cdk1, ki je potrebna za vstop celice v fazo mitoze; razgradnja ciklina B inaktivira Cdk1, s tem pa celica izstopi iz mitoze.