Top 10 similar words or synonyms for grajska

zidana    0.802354

graščina    0.792801

kašča    0.791918

obokana    0.780030

dvonadstropna    0.779451

mogočna    0.771878

poznogotska    0.771412

marijina    0.770387

lesena    0.769942

samostanska    0.768003

Top 30 analogous words or synonyms for grajska

Article Example
Grajska vas Grajska vas je naselje v Občini Braslovče. Njeni prebivalci so "Grajani". Grajska vas je v jedru gručasto kmečko naselje na južnem obrobju Spodnje Savinjske doline. Leži ob sotočju potokov Reke in Konjščice, ki se na prehodu ravnine na Posavsko hribovje združeno zlivata v reko Bolsko. K naselju spadajo zaselki Dobravca, Selo, Zgornje Selo Pelane,Pruh ter nekaj samotnih kmetij na jugu. Na kmetijah se ukvarjajo s hmeljarstvom in živinorejo. V naselju še vedno obratuje "Muhovčev mlin". Podružnična cerkev svetega Krištofa je bila prvič omenjena konec 15. stoletja; sedanjo podobo je dobila okoli leta 1700. Na območju naselja naj bi bila ob rimski cesti domnevno rimska postaja "Ad Medias". Nad Grajsko vasjo se nahaja tudi Šmiglova zidanica kjer je bila prva konferenca KPS s Titom na čelu danes pa je pod spomeniškim varstvom. Vsako leto pa je tam za 1. Maja že tradicionalna veselica. Na Selu pa se nahaja tudi stara Rezarjeva kmečka hiša ki je ohranjena v originalnem izgledu in je pod spomeniškim varstvom in je možen ogled.
Grajska kapela, Ljubljana Grbe v kapeli lahko opredelimo v treh skupinah:
Grajska kapela, Ljubljana "Povzeto po: http://www.ljubljanskigrad.si/sl/dogodki/2012/april/skrivnost-heraldike-in-grbov-v-kapeli-sv-jurija-na-ljubljanskem-gradu/"
Grajska kapela, Ljubljana Grajska gotska kapela sv. Jurija, eden najstarejših ohranjenih delov Ljubljanskega gradu, ki se nahaja v jugozahodnem traktu v sklopu razglednega stolpa. Kapela je posvečena sv. Juriju, zavetniku mesta Ljubljane. Kapela je podružnica Župnije Ljubljana - Sveti Jakob.
Grajska kapela, Ljubljana Kapela se prvič omenja v letu 1489, ko je cesar Friderika III. Habsburški zagotovil vsakodnevno mašo.
Grajska kapela, Ljubljana Prezidavo je doživela v baročnem stilu, verjetno leta 1747, ko so jo preobokali in poslikali z grbi. Kasneje so jo večkrat predelali. Večje posege so opravili leta 1849, nakar je leta 1895 kapelo dodatno poškodoval Ljubljanski potres. Konec 20. stoletja je kapela doživela temeljito obnovo.
Grajska kapela, Ljubljana v angleškem jeziku, bogato ilustrirano:
Grajska kapela, Ljubljana Kapelo sv. Jurija odlikujejo gotski višinski proporci in slikovite poslikave notranjosti, ki predstavljajo svojevrstno posebnost. Notranjost je v nasprotju z običaji, namesto z religioznimi motivi okrašena s simboli kranjskih deželnih glavarjev. Od njihove prve poslikave leta 1747 so sledile številne obnove poslikav, kar je prineslo razlike od prvotne poslikave in nekatere vsebinske napake. Podlaga za poslikavo naj bi bil opis deželnih vladarjev Valvasorjeva Slava vojvodine Kranjske.
Grajska kapela, Ljubljana Obnovo oziroma restavratorske posege sta opravila oziroma vodila:
Grajska kapela, Ljubljana Kapela sv. Jurija na Ljubljanskem gradu je edini večji arhitekturni spomenik v Sloveniji, ki je poslikan z deželnimi grbi. Še posebej je zanimiva, ker gre za sakralni objekt, poslikan s posvetnimi motivi - grbi. Kot taka je pomemben heraldični spomenik na Slovenskem, ki lepo izkazuje bogato dediščino domače heraldike. Poslikava je sestavljena iz šestdeset grbov kranjskih deželnih glavarjev, petih avstrijskih vladarjev, grbi vojvodine Kranjske ter njene mejne grofije Istre in gospostva Slovenske krajine.