Top 10 similar words or synonyms for gornyega

szopora    0.984103

hamarat    0.950089

практической    0.941454

rimantas    0.940949

stašo    0.940275

rhizophoraceae    0.940188

jasaitis    0.938145

carrii    0.936990

tayfun    0.936731

tiberiu    0.936667

Top 30 analogous words or synonyms for gornyega

Article Example
Szvéti evangyeliomi Mikloš Küzmič je podrobno poročal Szilyju, da evangeličani imajo knjige v vandalskem (prekmurskem) jeziku, ampak katoličani samo kajkavske knjige imajo. Pouk v maternem jeziku tudi zelo redko v šolah. Szily je obljubljal veliko gmotno podpiranje, Mihael Gaber pa iz Slovenske okrogline je podpiral pisatelja, da bi Küzmič piše knjige v prekmurskem jeziku. Notri dve leti Küzmič se je prijavil s knjigami Krátka summa velikoga katekizmussa, Szlovenszki silabikár in Szvéti evangyeliomi. Szvéti evangyeliomi je tiskal József Siess v Šopronu z naslovom "Szvéti evangyeliomi pouleg kalendárioma, i réda rimſzkoga na vſze nedelne, i szvétesnye dní z-obcsinſzkoga ſzvétoga píſzma po zapouvidi nyíh goszposztva, i náj viſſe poſtüvanoga goszpouda Szily Jánosa, z-Gornyega Szopora, szombotelſzkoga püſpeka, ná sztári szlovenſzki jezik, po poſtüvanom goſzpoudi Küzmics Miklósi, Szvétoga Benedeka fare dühovniki, ino Okrogline szlovenſzke vice-öſpöröſſa obrnyeni, i ſztroſkom onoga nyíh goſzpoſztva püſpeka vö zoſtampani."