Top 10 similar words or synonyms for feco

siderit    0.884805

kobaltov    0.856428

mnco    0.856010

srso    0.852811

vanadat    0.851889

kositrov    0.848755

diklorov    0.846899

pentahidrat    0.846171

ceruzit    0.845413

otunit    0.844385

Top 30 analogous words or synonyms for feco

Article Example
Siderit Siderit je mineral železov(II) karbonat FeCO. Siderit je pomembna železova ruda, ker vsebuje 48 % železa in ne vsebuje žvepla in fosforja. Železo je lahko delno zamenjano z magnezijem ali manganom.
Smitsonit Smitsonit se pojavlja kot sekundarni mineral v conah preperevanja ali oksidacije cinkovih rudnih skladov. Včasih se pojavlja tudi kot nadomestno telo v karbonatnih kamninah in je kot tak sestavina cinkove rude. Pogosti spremljajoči minerali so hemimorfit, willemit, ceruzit, malahit, azurit, avrikalcit in anglezit. Mineral tvori dva omejena niza trdnih raztopin: s substitucijo z manganom nastane rodohrozit (MnCO), s substitucijo z železom pa siderit (FeCO).
Železova skupina Železa je v zemeljski skorji približno 6,2%, kar ga uvršča na četrto mesto za kisikom, silicijem in aluminijem. Najpomembnejše železove rude so hematit (FeO), magnetit (FeO), limonit (FeO(OH)·nHO) in siderit (FeCO). Manj pomemben je pirit (FeS), ki se ne izkorišča zaradi težav pri odstranjevanju žvepla.
Natrijev karbonat Natrijev karbonat obarja nekatere kovinske ione v njihove netopne, značilno obarvane karbonate, in se zato uporablja v kvalitativni analizni kemiji. CuCO je moder, FeCO umazano zelen in Fe(CO) rumeno rjav. Kalcijev, cinkov in svinčev karbonat so beli in se jih ne more razlikovati, zato ima karbonatni test dokaj omejeno uporabnost.
Kemolitotrofi Energetsko najbogatejša je oksidacija vodika, zato so vodikove bakterije zelo uspešne (vendar so fakultativno aerobne!). Izločajo vodo, organsko snov porabijo za gradnjo lastnih struktur; primer so hipertermofilne bakterije iz rodu "Hydrogenobacter" in druge t. i. bakterije Knallgas (ker izločajo pokalni plin). Izmed žveplovih bakterij največ energije dobijo tiste, ki oksidirajo tiosulfat (SO-). Kadar oksidirajo v vodi slabo topno žveplo, posamezne atome vežejo na posebno membransko ali periplazemsko beljakovino. Nitritne ("Nitrosomonas, Nitrosoccus") in nitratne ("Nitrobacter, Nitrococcus") bakterije kot vir elektronov rabijo amonijak oz. nitrit, pri čemer prve ob nitritu izločajo vodik in vodo (vmesna stopnja je hidraksilamin); večinoma so obligatno aerobne. Železove bakterije "Thiobacillus ferroxidan" oksidirajo topen Fe v netopen Fe, "Leptothrix" in "Crenothrix" pa FeCO → Fe(OH). Oboje da le malo energije, zato se pri tem oksidira veliko železa. Večina železovih bakterij je zmožna presnavljati tudi žveplo, sploh ker se Fe nadzorovano lahko oksidira le v kislem okolju, žveplo pa se oksidira v žveplovo (VI) kislino.