Top 10 similar words or synonyms for enačbi

izreku    0.840260

porazdelitvi    0.832601

odvod    0.827314

vektor    0.800954

integral    0.799363

matriki    0.799238

definiciji    0.794929

koordinatah    0.793872

tenzor    0.778423

krivulji    0.777799

Top 30 analogous words or synonyms for enačbi

Your secret weapon. Online courses as low as $11.99

Article Example
Fridmanovi enačbi kjer je formula_4 trirazsežna metrika, ki lahko zavzame obliko:
Fridmanovi enačbi Parameter formula_5 v teh primerih zavzema vrednosti 0, 1 ali -1. V tem smislu se lahko govori o skalirnem faktorju formula_6.
Fridmanovi enačbi S prvo enačbo se lahko drugo enačbo zapiše kot:
Fridmanovi enačbi Dosedanja ocena kritične gostote je približno pet atomov (enoatomnega vodika) na kubični meter. Srednja gostota navadne barionske snovi v Vesolju pa naj bi bila 0,2 atoma na kubični meter. Veliko večja gostota prihaja od neznane temne snovi. H krčenju Vesolja prispevata tako običajna kot temna snov. Največji del izvira od temne energije, ki je odgovorna za člen s kozmološko konstanto. Čeprav je skupna gostota enaka kritični (točno do merske napake), temna energija ne povzroča krčenja Vesolja, ampak povzroča njegovo pospešeno širjenje. Tako se bo Vesolje širilo v nedogled.
Fridmanovi enačbi Ta rešitev ne velja za prevlado kozmološke konstante, ki odgovarja primeru, ko je formula_85. V tem primeru je energijska gostota konstantna, skalirni faktor pa se povečuje eksponentno.
Telegrafski enačbi Telegráfski enáčbi sta linearni hiperbolični parcialni diferencialni enačbi, ki opisujeta električno napetost in tok na homogeni prenosni liniji v odvisnosti od (enorazsežne) lege in časa. Na njuni osnovi je angleški matematik, fizik in elektroinženir Oliver Heaviside okoli leta 1880 razvil model prenosne linije, ki je pojasnil električne razmere na telegrafskih povezavah večjih dolžin. Prav tako pa so rešitve enačb pomembne za razumevanje visokonapetostnih močnostnih linij - daljnovodov. Heavisidov model pojasni odboje in druge valovne pojave elektromagnetnega valovanja vzdolž linije.
Fridmanovi enačbi Fridmanovi enačbi sta navadni diferencialni enačbi v fizikalni kozmologiji, ki kažeta metrično širjenje prostora v homogenih in izotropnih modelih Vesolja v okviru splošne teorije relativnosti. Prvič jih je izpeljal Aleksander Aleksandrovič Fridman leta 1922 iz Einsteinovih enačb polja za gravitacijo z metriko FLRW in tekočino z dano masno gostoto formula_1 in tlakom formula_2. Enačbi za negativno prostorsko ukrivljenost je podal Fridman leta 1924.
Fridmanovi enačbi Vidi se, da je v Fridmanovih enačbah formula_22 odvisen le od formula_17, formula_18, formula_11 in notranje ukrivljenosti formula_14. Ni odvisen od tega kateri koordinatni sistem se izbere za prostorske rezine. Za formula_15 in formula_14 se v splošnem vzameta dve možnosti, ki opisujeta enako fiziko:
Fridmanovi enačbi Enačbi včasih se poenostavi z zamenjavama:
Fridmanovi enačbi Hubblov parameter se lahko s časom spreminja, če so drugi deli enačbe odvisni od časa – še posebej masna gostota, energija vakuuma ali prostorska ukrivljenost. Določitev Hubblovega parametra za sedanjost da Hubblovo konstanto, ki je proporcionalna konstanta v Hubblovem zakonu. Skupaj z dano enačbo stanja Fridmanovi enačbi za tekočino določata časovni razvoj in geometrijo Vesolja kot funkcijo njene gostote.