Top 10 similar words or synonyms for dokazoval

poudaril    0.797573

verjelo    0.786420

utemeljeval    0.772199

uvidel    0.770651

pojasnil    0.766873

nakazal    0.760510

zatrjeval    0.759100

zatrjuje    0.753090

verjel    0.749441

poudarjal    0.747851

Top 30 analogous words or synonyms for dokazoval

Article Example
Marksizem pri čemer je dokazoval neizbežnost pri znanstvenem obravnavanju
Paul Tillich ljudje brez nečesa metafizičnega pač ne moremo živeti. Takšno presežno naravnanost mišljenja je imenoval teonomno in z vsem dokazoval njeno stvarno bivanjsko razsežnost, prizemljeno, tostransko.« (Toth 1999,78)
Jožko Šavli Šavli je objavil tudi več člankov in knjig o zgodnjesrednjeveški kneževini Karantaniji. Dokazoval je politično in kulturno kontinuiteto Karantanije in kasnejše Kranjske. Prav tako je postavil teorijo, da je črni panter bil grb Karantanije, kar pa so akademiki zavrnili.
Albert Thoralf Skolem Največ se je ukvarjal z matematično logiko. Leta 1933 je dokazal, da za naravna števila ne moremo najti sistema značilnih značilnosti aksiomov. Dokazoval je tudi, da obstaja množica reči, ki ustreza Peanovim aksiomom in ni izomorfna množici naravnih števil formula_1.
Leninizem Lenin je v svoji interpretaciji marksizma obranil pomen marksističnega materializma in dialektike, pri čemer je dokazoval neizbežnost pri znanstvenem obravnavanju družbenega razvoja. Ostro se je zoperstavil neokantovskemu revizionizmu, ki je bil tedaj navzoč.
Ameriška metafikcija Za nastanek in obstanek ameriške metafikcije je pomemben predvsem program kreativnega pisanja. Pisateljski študijski proces je bil z domačimi nalogami in psihološko obarvanimi pogovori o izdelkih podoben študentskim družabnim igram. Status pisanja kot univerzitetnega predmeta je dokazoval, da je pisanje v nasprotju s prejšnjim splošnim mnenjem spodobno delo, ki se ga ni potrebno sramovati in ne pripelje človeka na družbeni rob. Dokazoval je, da se pisanja lahko nauči skoraj vsakdo in da status pisca ni privilegij posebno nadarjenih, kar je sovpadalo z naraščajočo ideologijo družbe enakih možnosti.
László Lékai Ladislav je skozi celo življenje dokazoval svojo hvaležnost jezuitom za prejeto vzgojo. Njegovi diplomatski sposobnosti gre zahvala za še en izreden dogodek: obisk jezuitskega generala Arrupeja na Madžarskem v času, ko uradno tam jezuitom še ni bilo dovoljeno delovanje. Navezal je dobre stike tudi s predsednikom ÁEH -ja, ki je imel podobno vlogo kot predsednik nekdanje jugoslovanske "Komisije za verska vprašanja".
Gabriel Tarde Nasprotovanje pozitivizmu ga je privedlo tudi v odmeven spor z utemeljiteljem kriminologije Cesarejem Lombrosom, ki je z antropometričnimi metodami dokazoval vzročno povezavo med telesnimi anomalijami in posameznikovim zločinskim vedênjem. Tarde je bil nasprotno prepričan, da ima zločinstvenost predvsem družbene vzroke. Odklone je razlagal s tem, da obstajajo ustvarjalci novih oblik kriminalitete in njihovi posnemovalci.
Hamadanski kamniti lev Leta 1968 je Heinz Luschey dokazoval, da je lev helenistična skulptura, primerljiva z levom v Haironei, izdelanim kmalu po letu 336 pr. n. št. Njegovo razlago, da je bil izdelan leta 324 pr. n. št. na ukaz Aleksandra Velikega v spomin na njegovega zvestega spremljevalca Hefestiona, je Iranska organizacija za kulturno dediščino sprejela.
Atrejeva zakladnica Do leta 1874 naj bi Heinrich Schliemann odkopal grobnico. Leta 1939 jo je proučil Alan Wace in po črepinjah, ki jih je našel na pragu, dokazoval, da vse do sredine 13. stoletja pred našim štetjem ni bila zgrajena. Glede na razvrstitev po Waceu spada v tretjo in zadnjo skupino tolosov in mora biti datirana v LH III B.