Top 10 similar words or synonyms for dodelimo

konvolucijo    0.681543

uvedemo    0.657081

vpisujemo    0.651238

vložimo    0.650499

preoblikujemo    0.642577

eksperti    0.636921

vlijemo    0.636379

modelirajo    0.635296

posredujemo    0.633644

hotas    0.632539

Top 30 analogous words or synonyms for dodelimo

Article Example
Komisioniranje - delitev skladišča v eno ali več con: pri enoconskem sistemu vsak komisionar nabira blago iz celotnega področja skladišča, pri večconskem sistemu pa vsakemu komisionirju dodelimo določen del skladišča.
JavaScript Pri definiciji spremenljivke ni treba navesti tudi vrste spremenljivke. Uporabljati jih začnemo tako, da spremenljivki dodelimo neko vrednost ali pa pred imenom spremeljivke uporabimo ključno besedo codice_4.
Monotonija pri delu • Vertikalna obremenitev pomeni - zaposlenim dodelimo dodatne odgovornosti za sprejemanje odločitev pri delu. To vpliva na povečanje avtonomnosti in večjo odgovornost pri delu.
Skupina OHO Ohojevci so govorili o verbi-voko-vizualizaciji. Od tod tudi izbira imena, ki je kombinacija dveh krnitev, oko in uho. Za Oho je značilen način ready made, kjer predmetu odvzamemo prvotno funkcijo in mu dodelimo novo.
Univerzalna decimalna klasifikacija Slovenci smo UDK spoznali s prihodom francoskih in nemških priročnikov UDK v naše okolje. Po 2. svetovni vojni se je razvrščanje z UDK sistematično razširilo v slovenskih splošnih in specialnih knjižnicah. Sistematski listkovni katalogi so omogočali zbiranje in iskanje gradiva po vsebini. Večina slovenskih knjižnic s prostim pristopom ima gradivo po sistemu UDK. UDK je nepogrešljiva pri urejanju bibliografij in zbirk. V NUK dodelimo slovenske vrstilce že kataložnemu zapisu o publikaciji (CIP) pred tiskom.
Inteligentnost in delo Testi kognitivnih sposobnosti so v psihologiji dela in organizacije uporabljeni za namene selekcije, klasifikacije in razvoja ali svetovanja zaposlenim . Pri selekciji je njihov namen razlikovati med tistimi, ki so bolj sposobni za učenje in opravljanje delovnega mesta. Namen klasifikacije je uresničiti organizacijske cilje preko razporejanja posameznikov na različna delovna mesta. Delamo lahko na tem, da dvignemo splošno produktivnost na različnih delovnih mestih, dodelimo kandidata na ustrezno delovno mesto glede na njegove sposobnosti in določimo dovolj kompetentne posameznike za opravljanje delovnega mesta. S testi sposobnosti pa si lahko pomagamo tudi pri svetovanju zaposlenim o njihovem nadaljnjem razvoju kariere.
Odprtokodna programska oprema Vsaka funkcionalnost ali prvina, ki jo podpira določena programska oprema ni enako pomembna. Tako na primer dokumentacija programske opreme ni tako pomembna, kot sta pomembni bistvenost in zelo dobra podpora. V drugi fazi modela zato izluščimo, kaj je za posamezno organizacijo ključno. Po tem načelu potem dodelimo točke za lastnosti programske opreme, ki so pomembnejše ali manj pomembnejše za nas. Tako ugotovimo primernost celotne programske opreme za našo organizacijo. Merila, po katerih se pri dodeljevanju točk zgledujemo, so podana vendar si jih vsaka organizacija lahko priredi po svojih specifičnih zahtevah.
Antenor Antenor je ustvaril številne pozno arhaične Kore in Kurose. Še posebej znana je tako imenovana "Antenorjeva Kora" iz 530/20 pr. n. št. - druga datacija po obnovi osnovnega napisa predpostavlja, da je kip iz okoli leta 510 pr. n. št. - postavljena v 480 pred našim štetjem na Atenski akropoli v Ateninem templju in bila poškodovana med napadom Perzijcev. Figura je bila ločena od baze. Kip je bil v fragmentih pod ruševinami odpadkov kot mnogi drugi kipi. Baza, ki je bila pripisana kipu , je navedena v posvetilnem napisu ne samo kiparju ampak tudi Nearhosu (v drugi četrtini 6. stoletja pr. n. št. je bil Nearchos znan slikar keramike). Ta kip je edini, ki se ga lahko s precejšnjo verjetnostjo dodelimo Antenorju, mnogi raziskovalci vidijo v njem edino ohranjeno delo umetnika. Danes je v muzeju Akropole v Atenah.